Kampania cukrownicza 2019/2020 w UE

Print Friendly, PDF & Email

Obszar pod uprawę buraków w Unii  Europejskiej jest w kampanii 2019/2020 o około 6% mniejszy niż w zeszłym roku, choć nadal jest oczywiście zależny od pogody w nadchodzących miesiącach. Jednak produkcja w Unii nieco wzrosła, ponieważ zmniejszenie obszaru pod uprawy zostanie skompensowane przez wyższy plon w porównaniu do słabego zeszłorocznego wyniku spowodowanego suszą.

      Powierzchnia zbiorów buraków zmniejszyła się o 5,6% do 1 508 ha w roku 2019r., gównie w wyniku niskich cen buraków. Jednak powierzchnia, na której oczekuje się wzrostu  plonów buraka z bardzo niskich poziomów w 2018 r. do  produkcji poziomów przeciętnych, doprowadzi do niewielkiego wzrostu produkcji cukru do poziomu 18,6 mln ton w nadchodzącym sezonie z zeszłorocznego sezonu 17,9 mln.

     W Niemczech powierzchnia  zasianych burakami zmniejszyła się o 7,5%, przy czym powierzchnia pod produkcję  cukru zmniejszyła się o 30 000 ha do 323 000 ha 30. Niektórzy odważni rolnicy rozpoczęli zasiewy w lutym, ale większa część trafiła do ziemi pod koniec marca i na początku kwietnia przy ogólnie dobrej pogodzie. W sumie wydajność buraków na poziomie średniej pięcioletniej wynoszącej 75,4 ton z ha oraz zawartości cukru 16,2% powinny być osiągalne, co może pozwolić na osiągnięcie produkcji cukru na poziomie prawie 4,3 mln ton – wzrost o 2 mln  w porównaniu z rokiem poprzednim.

     Polska jako trzeci kraj co do wielkości producent w Unii Europejskiej była przez ostatnie lata w trybie ekspansji ponieważ zwiększyła areał buraków trzeci rok z rzędu w roku 2018 osiągając powierzchnię 239 000 ha. Na początku roku 2019 plantatorzy podawali, że obszar ten powiększy się o kolejne 5 000 ha w uprawach w roku 2019. Jednak ze zbiegiem  kolejnych miesięcy, źródła te podawały już mniejszą powierzchnię, nieco powyżej 200 000 ha. Trzech z pośród czterech producentów w kraju wyraziło zamiar zwiększenia areału upraw, a tylko jeden planuje zmniejszenie. Podczas gdy rolnicy na niektórych obszarach odchodzą od produkcji buraków, ci więksi zwiększają obszar kontraktacji, co prowadzi do dalszej koncentracji produkcji.

     Francuskie Ministerstwo Rolnictwa podaje, że tegoroczny obszar wynosił 454 742 ha, co  stanowi spadek o 6,3% w porównaniu w porównaniu do obszaru 485 251 w kampanii 2018/2019. Chociaż prognoza była zgodna z oczekiwaniami dotyczącymi mniejszej powierzchni zasiewów z powodu spadających cen buraków, jest ona bardziej optymistyczna, niż prognoza związku plantatorów buraków (CGB), według którego powierzchnia zmniejszy się o 7-8% do 440 000 – 450 000 ha.

      Rolnicy w Wielkiej Brytanii zmniejszyli obszar uprawy buraków o 8 000 ha do 89 000 ha w roku gospodarczym 2019/20. W roku 2018 British Sugar oraz NFU uzgodniły zmniejszenie ceny kontraktowej w 2019 roku do19,07 GBP za tonę, co odpowiada 20,42 GBP za tonę zgodnie z warunkami poprzednich kontraktów. Jest to około 9% poniżej gwarantowanej ceny minimalnej wynoszącej w roku 2018/19 22,50 GBP za tonę, co wyparło część rolników z uprawy buraka cukrowego. Brytyjscy rolnicy mierzą się także z perspektywą wzrostu kosztów oprysków insektycydami ponieważ obecnie zmuszeni są do uprawiania buraków  z nasion bez zapraw neonikotyoidowych, co oznacz że buraki cukrowe nie są już dochodowymi uprawami jak wcześniej.

     Wysiew buraków w Holandii postępował szybko w kwietniu osiągając 86,7% zasiewu oczekiwanej powierzchni. Podczas ubiegłoroczny wysiew był znacznie opóźniony, postęp wyprzedza także, średnią pięcioletnią wynoszącą 71,7%. Powierzchnia uprawy zmniejszyła się do 80 000 ha z poziomu 86 000 z powodu spadku cen.

     Powierzchnia upraw w Belgii zmniejszyła się w tym roku o 7% do 59 000 ha, ale wysiew buraków rozpoczął się wcześniej i około 80% powierzchni pod uprawę buraków zostało zasianych do 14 kwietnia, w porównaniu z jedynie 44% obsianymi w tym samym czasie rok wcześnie. Biorąc pod uwagę, że Belgi udało się osiągnąć rozsądną wydajność buraków (78 ton z hektara) w roku gospodarczym 2018/2019 przy rekordowej zawartości cukru 18,6% normalizacja tych wartości może doprowadzić do raczej stabilnego uzysku cukru z hektara. Obszar uprawy buraka cukrowego (ha x 1000) w krajach  Unii Europejskiej przedstawia tabela;

Tab.1. Obszar uprawy buraka cukrowego (ha x 1000)

Źródło: FO Licht’s International Sugar and Sweetener Report

Reasumując powierzchnia uprawy buraka cukrowego w UE ulega zmniejszeniu, która ma być rekompensowana wzrostem wyższego plonu. Jednak wzrost plonu uzależniony jest także od warunków pogodowych.

     Należy pamiętać, że rynek w Unii Europejskiej i w Polsce jest otwarty na eksport na rynki światowe, a więc wzrost cen światowych zwiększył by chęć producentów do eksportu, a to zwiększyło presję na rynku wewnętrznym. Co skłoniło by  producentów uprawy tej rośliny do zwiększenia zbiorów kosztem wzrostu areału uprawy, nie tylko wzrostem plonów.

opracował: dr inż. Tadeusz Plichta

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

20 + thirteen =