Praktyka zazielenienia w gospodarstwie – sprawdź jak powinieneś ją spełniać.

Print Friendly, PDF & Email

Wszyscy rolnicy, którzy wnioskują o uzyskanie płatności do gruntów rolnych otrzymują płatność za zazielenienie. Nie wszyscy jednak muszą dostosować swoje gospodarstwa aby ją otrzymać. W najlepszej sytuacji są rolnicy, których grunty orne w gospodarstwie stanowią mniej niż 10ha, gdyż nie muszą podejmować żadnych działań w tym zakresie. Pozostali rolnicy powinni dostosować swoje działania, pod wymogi zazielenienia.

Działania, jakie należy zrealizować zależne są od wielkości gospodarstwa i polegają one na:

1. Dywersyfikacji produkcji.

2. Posiadaniu i utrzymaniu obszarów proekologicznych w gospodarstwie tzw. EFA.

3. Obowiązkowi utrzymywania trwałych użytków zielonych -(TUZ) – zakaz zaorywania i przekształcania.

Wyróżniamy następujące przedziały dla stosowania praktyk dywersyfikacji i EFA, w zależności od łącznej powierzchni gruntów ornych (GO) w gospodarstwie:

  • powierzchnia do 10 ha – nie są wymagane ani dywersyfikacja ani EFA
  • powierzchnia 10 – 15 ha – wymagana dywersyfikacja: co najmniej 2 uprawy, z których jedna nie może przekroczyć 75% powierzchni gruntów ornych; EFA nie są wymagane,
  • powierzchnia 15 – 30 ha – wymagana dywersyfikacja: co najmniej 2 uprawy, z których jedna nie może przekroczyć 75% powierzchni gruntów ornych; rolnik powinien posiadać i utrzymywać EFA w wysokości co najmniej 5% powierzchni gruntów ornych,
  • powierzchnia powyżej 30 ha – wymagana dywersyfikacja: co najmniej 3 uprawy, z których jedna nie może przekroczyć 75% powierzchni gruntów ornych, a dwie łącznie nie mogą przekroczyć 95%; rolnik powinien posiadać i utrzymywać EFA w wysokości co najmniej 5% powierzchni gruntów ornych,

 

Poniższa tabelka przedstawia jak stosować praktykę zazielenienia. Należy pamiętać o zakazie zaorywania i przekształcania TUZ.

 Pow. gruntów ornych w gospodarstwie (GO) ha  Dywersyfikacja   Obszary proekologiczne – EFA 
do 10 nie dotyczy nie dotyczy
10 – 15 2 uprawy, uprawa główna nie może przekroczyć 75% nie dotyczy
15 – 30 2 uprawy, uprawa główna nie może przekroczyć 75% posiadanie i utrzymywanie min. 5% w stosunku do GO
powyżej 30 3 uprawy, uprawa główna nie może przekroczyć 75%, a dwie uprawy łącznie 95% posiadanie i utrzymywanie min. 5% w stosunku do GO

Jeżeli masz wątpliwości w jaki sposób spełniać praktykę zazielenienia, zawsze możesz skontaktować się z doradcą rolnym działającym w Twojej Gminie. Dla województwa pomorskiego numery telefonów znajdziesz wybierając na mapie lokalizację.

Jeden komentarz

  1. Pingback: EFA - co oznacza ten skrót dla rolnika. | Blog Rolnika

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

17 + 12 =