Prognoza cen rynku mięsa – cz.1. Rynek wieprzowiny

Print Friendly, PDF & Email

Wieprzowina od lat jest najchętniej spożywanym gatunkiem mięsa w Polsce. Od 2015 r. krajowe spożycie mięsa wieprzowego kształtuje się na poziomie powyżej 40 kg na mieszkańca, podczas gdy średnio w UE jest to około 32 kg. Jakiej ceny za żywiec wieprzowy mogą się spodziewać polscy hodowcy?

Według szacunków IERiGŻ – PIB w 2017 r. krajowa konsumpcja mięsa wieprzowego mogła wynieść 40,5 kg na mieszkańca wobec 40,8 kg w 2016 r. Spadek konsumpcji wynikał z większego tempa wzrostu cen detalicznych mięsa wieprzowego (o 8,6%) niż cen konkurującego z nim mięsa drobiowego (o 2,1%) i wołowego (o 2,9%). W 2018 r. ceny detaliczne mięsa wieprzowego rosną wolniej niż w innych popularnych gatunków mięsa. W pierwszym półroczu 2018 r. ceny detaliczne mięsa wieprzowego wzrosły nieznacznie (o 0,3%) w odniesieniu do analitycznego okresu 2017 r., podczas gdy wołowina podrożała o 3,2 %, a drób – o 4,9%.  W efekcie w całym 2018 r. bilansowe spożycie wieprzowiny prawdopodobnie się zwiększy i może wynieść 41,5 kg na mieszkańca.

Ceny zakupu żywca wieprzowego w Polsce kształtują się pod wpływem zmian cen uzyskiwanych przez producentów trzody chlewnej w Unii Europejskiej. Średnie unijne ceny żywca wieprzowego, po spadku odnotowanym w kwietniu i w maju br. r., w czerwcu 2018 r. ponownie wzrosły. W miesiącu tym (według Komisji Europejskiej) świnie rzeźne klasy E kupowano przeciętnie po 145,32 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej, o 3% drożej niż w maju br., ale o 18% taniej niż przed rokiem. W Polsce czerwcu 2018 r. (dane GUS) za trzodę chlewną krajowi dostawcy uzyskiwali przeciętnie 4,64 zł/kg, o 4 % więcej niż w maju br., ale o 17% mniej niż przed rokiem. Krajowa cena trzody chlewnej  tej klasy, wyrażona w walucie unijnej wynosiła 143,14 EUR/100 kg i była niższa niż średnio w UE. W lipcu 2018 r. krajowe ceny żywca wieprzowego były względnie stabilne i według danych Zespołu Ekspertów ds. Prognozowania Podstawowych Produktów Rolno-Żywnościowych MRiRW średnio wyniosły 4,69 zł/kg. Był to poziom  zbliżony do uzyskanego w czerwcu, ale o 15% niższy niż przed rokiem .

Przewiduje się, że do końca roku 2018 krajowe ceny skupu trzody chlewnej mogą być niższe niż przed rokiem, ze względu na prognozowany wzrost produkcji zarówno w UE, jak i w Polsce oraz ograniczone możliwości eksportu krajowej wieprzowiny.

Uwzględniając wahania sezonowe, Zespół Ekspertów prognozuje, że do grudnia 2018 r. ceny skupu żywca wieprzowego mogą kształtować się na poziomie  4,10 – 4,40 zł/ kg.

 

opracował: dr Tadeusz Plichta (na podstawie danych z KOWR) .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

three + nine =