Prognoza cen rynku mięsa – cz.2. Rynek wołowiny i cielęciny

Print Friendly, PDF & Email

Następstwem utrzymującego się wzrostu krajowego pogłowia bydła jest rosnąca produkcja wołowiny. Z prognozy IERiGŻ – PIB wynika, że w 2018 r. produkcja żywca wołowego w Polsce może być o około 5% większa niż w 2017 r. i wynieść 1 140 tys. ton (ponad 586 tys. mpc.). Potwierdzeniem tego wzrostu są większe niż przed rokiem dostawy żywca wołowego do krajowego skupu. W pierwszym półroczu 2018 r. skupiono 217 tys. ton bydła rzeźnego, o 4,5% więcej niż przed rokiem. Rosnący popyt importowy (zwłaszcza ze strony krajów azjatyckich) oraz uznanie Polski jako kraju wolnego od BSE prawdopodobnie przyczynią się do dalszego wzrostu sprzedaży zagranicznej produktów  wołowych i cielęcych. W 2018 r. eksport tego asortymentu może być o około 3% większy niż w 2017 r.

Eksport mięsa wołowego i cielęcego w okresie pierwszych pięciu miesięcy w 2018 r. wyniósł 168 tys. ton (w wadze produktu). Odbiorcami były przede wszystkim kraje UE (137 tys. ton – 84% w wolumenie eksportu), w tym do Włoch, Niemiec, Hiszpanii, Holandii. Poza obszar celny EU wołowinę z Polski kierowano do Turcji i Izraela. W 2017 r. Polska była trzecim eksporterem wołowiny wśród krajów Unii Europejskiej ( po Hiszpanii i Irlandii). Korzystne  na wzrost krajowego eksportu produktów wołowych wpływa konkurencyjna cena żywca wołowego w Polsce na tle innych unijnych producentów, która jest przeciętnie o 10-15% niższa od średniej ceny w UE.

W Polsce spożycie wołowiny nie jest tak powszechne jak mięsa wieprzowego oraz drobiowego i kształtuje się na poziomie znacznie niższym (około 2kg na mieszkańca) niż średnio w UE (10-11 kg na mieszkańca). Istnieje jednak duża różnica między krajami tzw. Starej Unii (UE-15) a nowymi krajami członkowskimi (UE-13). W latach 2010-2016 w UE-15 roczna konsumpcja wołowiny w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosła 12-13 kg i charakteryzowała się tendencją spadkową, podczas gdy w UE-13 spożycie tego gatunku mięsa kształtowało się na poziomie 3-4 kg na mieszkańca. A od roku 2014 wykazuje tendencję wzrostową.

źródło: www.befsztyk.pl

W Polsce ceny żywca wołowego są w dużym stopniu zależne od sytuacji cenowej u największych producentów wołowiny w UE i kursu wymiany waluty unijnej. W czerwcu 2018 r., według GUS, za bydło ogółem w skupie średnio płacono 6,49 zł/kg, a za młode bydło – 6,67 zł/kg. Było to o  2% mniej niż maju br., ale o 4% więcej niż przed rokiem. W lipcu 2018 r. ceny zakupu bydła utrzymywały się na poziomie niższym niż w czerwcu.

Prognozowany na 2018 r. niewielki wzrost produkcji wołowiny w UE, spadek eksportu oraz większy import pozwalają przewidywać, że średnie ceny zakupu bydła rzeźnego w UE w drugie połowie 2018 r. będą oscylowały wokół poziomu z analogicznych okresów sprzed roku. Na zmiany cen żywca wołowego w Polsce ma wpływ sytuacja cenowa w krajach UE, co wynika z dużego udziału eksportu wołowiny z krajowej produkcji (około 90%). W drugiej połowie 2018 r. krajowe ceny skupu bydła ogółem i młodego bydła mogą kształtować się na poziomie nieco wyższym od notowanego w analogicznych miesiącach 2017 r.

Uwzględniając wahania sezonowe, Zespół Ekspertów prognozuje, że do grudnia 2018 r. ceny skupu żywca wołowego (bez cielęcego) mogą kształtować się następująco:

                             Bydło ogółem     6,60 – 7,10   zł/kg

                              Młode bydło(bez cieląt)     6,80 – 7,30   zł/kg

 

opracował: dr Tadeusz   Plichta (na podst. danych z KOWR)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

two × one =