Prognoza cen rynku mięsa – (cz.3.) Rynek drobiu

Print Friendly, PDF & Email

Na rynku krajowym w 2018 r. podaż mięsa drobiowego utrzymuje się na relatywnie niskim poziomie pomimo nieco mniejszej produkcji przemysłowej. W okresie pierwszych pięciu miesięcy 2018 r. produkcja przemysłowa mięsa drobiowego była nieznacznie (o 0,2%) mniejsza niż w porównywalnym okresie 2017 r. Przyśpieszenie dynamiki wzrostu produkcji prawdopodobnie nastąpi w drugiej połowie 2018 r. w wyniku procesu odbudowy relacji handlowych z krajami poza unijnymi. Przewiduje się, że w całym 2018 r. produkcja drobiarska w Polsce osiągnie 3,5 mln ton (2,4  mln ton mpc.).

Polska jest największym eksporterem produktów drobiowych ( w ekwiwalencie tuszek) i  wyniósł 618 tys. ton , był o 13% większy niż w tym samym okresie roku 2017. Mięsa wraz z podrobami wyeksportowano 513 tys. ton. Największymi rynkami zbytu dla krajowego mięsa drobiowego były państwa UE, do których łącznie skierowano 385 tys. ton mięsa i podrobów z drobiu. Mięso wywożono m.in. do Niemiec, W Brytanii, Holandii a także Francji i Czech. Wśród krajów trzecich głównym importerem mięsa drobiowego była Ukraina i Hongkong.

Do wzrostu eksportu w znacznym stopniu przyczyniły się restrykcje handlowe wprowadzone przez UE na import drobiu z Brazylii, co pozwoliło krajowym producentom na zwiększenie sprzedaży na unijnym rynku. Zgodnie z prognozą IERiGŻ-PIB całym 2018 r .tempo wzrostu eksportu wyniesie około 10% i będzie determinowane utrzymaniem przewagi cenowej polskiego asortymentu na rynku UE. Ostateczny wolumen sprzedaży zagranicznej będzie w dużym stopniu uzależniony od możliwości eksportu do państw poza unijnych, które wprowadziły ograniczenia na import polskiego drobiu. Przewiduje się, że pozytywne skutki przywracania relacji handlowych z parterami poza unijnymi będą widoczne w drugiej połowie 2018 r.

W Polsce w 2017 r. bilansową konsumpcję mięsa drobiowego oszacowano na 30,5 kg, co oznacza wzrost o 4,5% w stosunku do roku 2016. Do zwiększenia spożycia przyczyniło się wolniejsze tempo wzrostu cen detalicznych niż w przypadku mięsa wieprzowego i wołowego odpowiednio 8,6% oraz 2,9%. Przewiduje się, że 2018 r. bilansowe spożycie mięsa drobiowego wzrośnie o blisko 1% , 30,8 kg na mieszkańca.

W pierwszym półroczu 2018 r. ceny skupu kurcząt brojlerów w Polsce kształtowały się na poziomie o 2-7% wyższym niż w tym samym okresie 2017 r. Według danych z zakładów drobiarskich objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji MRiRW średnia cena kurcząt brojlerów w czerwcu 2018 r. była o okolo7% wyższa niż rok wcześniej i wyniosła 3,52 zł/kg. W lipcu notowany był wzrost krajowych cen skupu żywca kurzego. W tym okresie  za kurczęta brojlery płacono średnio 3,68 zł/kg, o 4% więcej niż przed miesiącem oraz o 8% więcej niż w analogicznym okresie 2017 r.

Sytuacja podażowo-popytowa na krajowym rynku drobiu do końca 2018 r. będzie prawdopodobnie charakteryzowała się większym tempem wzrostu eksportu od tempa przyrostu produkcji. Sytuacja ta przyczyni się do zmniejszenia podaży mięsa drobiowego na rynku krajowym. Czynniki te spowodują, że ceny skupu kurcząt brojlerów w drugiej połowie 2018 r. będą prawdopodobnie nieco wyższe niż w analogicznym okresie 2017 r.

Uwzględniając wahania sezonowe, Zespół Ekspertów prognozuje, że do końca grudnia 2018 r.  ceny skupu kurcząt brojlerów mogą kształtować na poziomie  3,40 – 3,60  zł/kg .

 

opracował: Tadeusz Plichta (źródło: KOWR)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

fifteen − four =