Rynek drobiu

Print Friendly, PDF & Email

Determinantami wzrostu produkcji drobiu w Polsce w 2019 r. są przede wszystkim popyt eksportowy oraz w mniejszym stopniu konsumpcja wewnętrzna. Od początku 2019 r. notowany jest bardzo duży wzrost importu drobiu do UE. Zgodnie z prognozą Komisji Europejskiej w całym w 2019 r. import drobiu będzie większy niż w roku 2018 z uwagi na prognozowane przez KE wyhamowanie tempa wzrostu produkcji w UE.

W okresie od stycznia do lipca 2019 r. (wg. GUS) w zakładach przemysłu drobiarskiego zatrudniających 50 i więcej pracowników wyprodukowano łącznie 1591 tys. ton mięsa drobiowego, o ponad 4% więcej niż przed rokiem. Według prognozy IERiGŻ- PIB produkcja drobiu w całym 2019 r. w odniesieniu do roku 2018 może wzrosnąć 0 ok. 8% do2,8 mln to (mpc).

     W okresie od stycznia do maja 2019 r. unijny eksport drobiowych osiągnął 801 tys. to i osiągnął i był o 12,3% większy niż przed rokiem. Głównymi kierunkami sprzedaży z UE do krajów trzecich: były Filipiny (82,5 tys. ton, wzrost wolumenu eksportu o 23%), Ghana (79 tys. ton, wzrost o 13%), Ukraina (69 tys. ton, wzrost 1%). Największą dynamikę wzrostu odnotowano w Eksporcie do RPA (61 tys. ton, wzrost o 130%) oraz Wietnamu (48 tys. ton. wzrost o 38%).

     Zgodnie z prognozą KE w 2019 r. tempo wzrostu unijnego eksportu drobiu na rynki krajów trzecich będzie wolniejsze niż w roku 2018 i wyniesie 3%. Do spowolnienia dynamiki wzrostu eksportu przyczyni się przede wszystkim wolniejsze tempo wzrostu podaży w produkcji wewnętrznej.

     Od początku 2019 r. notowany jest bardzo duży wzrost importu drobiu do UE. Zgodnie z danymi UE od stycznia do maja 2019 r. do UE przywieziono 369 tys. ton produktów drobiowych, o 13,8% więcej niż w porównywalnym okresie 2018 r. Drób importowany był przede wszystkim z Brazylii (138 tys. ton, wzrost o 11%) i Ukrainy (138 tys. ton, wzrost o 12%). Zgodnie z prognozą Komisji Europejskiej w całym w 2019 r. import drobiu będzie większy niż w roku 2018 z uwagi na prognozowane przez KE wyhamowanie tempa wzrostu produkcji w UE.

    

W pierwszym  półroczu 2019 r. wyeksportowano 857 tys. ton żywca, mięsa, podrobów i przetworów drobiowych ( w ekwiwalencie tuszek) o 12% więcej niż w analogicznym okresie 2018 r. Z tej ilości na rynku UE krajowi przedsiębiorcy sprzedali 641 tys. ton asortymentu drobiowego, o 6% więcej niż rok wcześniej, podczas gdy do krajów poza  unijnych wyeksportowano 216 tys. ton, o 35% więcej.

     Na rynku UE głównymi odbiorcami mięsa drobiowego z Polski były Niemcy (15%udział – 105 tys. ton), Holandia (8% – 59 tys. ton), Wielka Brytania (8% – 57 tys. ton) oraz Francja (6% – 45 tys. ton). Poza UE mięso drobiowe wywożone było głównie na Ukrainę (6% – 45tys. ton), do RPA (4% – 28 tys. ton) i do Hongkongu (3% – 19 tys. ton).

opracował: dr inż. Tadeusz Plichta

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

3 × 4 =