Rynek nawozów mineralnych

Print Friendly, PDF & Email

Nawozy mineralne stanowią istotny element struktury kosztów w gospodarstwach rolnych, co w zasadniczy sposób limituje poziom ich zużycia. W sezonie 2017/ 2018, w warunkach niewielkiego potanienia nawozów w relacji do zbóż, odnotowano wzrost zużycia nawozów mineralnych w krajowym rolnictwie w porównaniu z poprzednim sezonem.

Zwiększonemu popytowi na nawozy dodatkowo sprzyjało finansowanie zewnętrzne, gównie w postaci w postaci płatności bezpośrednich. Warto jednak podkreślić, że tempo wzrostu zużycia nawozów mineralnych w minionym sezonie było wyraźnie mniejsze w porównaniu z sezonem 2017/2018.

     Z danych GUS wynika, że zużycie nawozów mineralnych w polskim rolnictwie w sezonie 2017/ 2018 wyniosło prawie 2,1 mln ton w przeliczeniu na czysty składnik i było o 1,3% większe w porównaniu z poprzednim sezonem. Dla porównania w sezonie 2016/ 2017 wzrost zużycia wyniósł ponad 8%. Poziom zużycia nawozów mineralnych w sezonie 2017/2018 był najwyższy w ostatnich dziesięciu latach. Poziom zużycia nawozów mineralnych i wapniowych w Polsce przedstawia tabela 1.

Tab.1. Zużycie nawozów mineralnych i wapniowych w Polsce( w tys. ton czystego składnika) – źródło: Dane GUS

W sezonie 2017/2018  w porównaniu z poprzednim sezonowe największy wzrost zużycia nawozów  mineralnych odnotowany  był w województwach podlaskim, pomorskim i mazowieckim.

     Pomimo obserwowanej w ostatnich latach tendencji wzrostowej zużycie nawozów wapniowych wciąż jest stosunkowo niewielkie w odniesieniu do potrzeb. Jest to istotny problem szczególnie na obszarach, gdzie występuje udział gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych. Dotyczy to także województwa pomorskiego. W sezonie 2017/2018 zużycie nawozów mineralnych ponad 2,5- krotnie przewyższało zużycie nawozów wapniowych. W tym samym sezonie liczba gospodarstw stosujących nawozy mineralne była prawie 8-krotnie większa od liczby gospodarstw, które stosowały nawozy wapniowe. Zużycie  CaO w poszczególnych województwach w sezonie 2017/ 2018 przedstawia rys.

     W sezonie 2018/ 2019 odnotowano zdecydowanie największy wzrost zużycia nawozów wapniowych w województwie pomorskim. W przeliczeniu na 1 ha UR zużycie nawozów wapniowych w polskim rolnictwie w sezonie 2017/2018 wyniosło przeciętnie 55,1 kg CaO i było o 4% większe w porównaniu z sezonem poprzednim. Podobnie jak w przypadku nawozów mineralnych, zużycie nawozów mineralnych jest wyraźnie zróżnicowane regionalnie.

     Relatywnie najtańszymi nawozami mineralnymi w 2018 r. w przeliczeniu na czysty składnika, były sól potasowa na zakup której należało przeznaczyć 3,5 kg pszenicy i fosforanu amonu(4,3 pszenicy). Do relatywnie najdroższych nawozów zaliczały się superfosfat granulowany (5,9 kg pszenicy) oraz saletrzak (5,4 kg pszenicy).

     Reasumując, stosowanie nawozów mineralnych jest jednym z podstawowych elementów podstawowej prawidłowej agrotechniki w uprawach polowych. Stosowanie także nawożenia  organicznego,  ochrony roślin  zapewnia przy sprzyjających warunkach w okresie wegetacji uzyskania wysokich zbiorów.

opracował: dr inż. Tadeusz Plichta

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

2 × 4 =