Rynek środków produkcji dla rolnictwa

Print Friendly, PDF & Email

Środki do produkcji systematycznie drożeją od kilkunasty miesięcy. Pod  koniec 2018 r. popyt na większość podstawowych środków do produkcji dla rolnictwa był stosunkowo niewielki, zdecydowanie mniejszy niż w pierwszym półroczu. Mniejszy popyt nie spowodował jednak obniżki cen.

Pod koniec roku wzrosły ceny przede wszystkim bezpośrednich nośników energii oraz maszyn rolniczych. W nieco mniejszym stopniu podrożały nawozy mineralne oraz materiały budowlane. Wzrosły ceny nawozów mineralnych. Ceny środków ochrony roślin nie zmieniły się istotnie. Zdecydowana większość środków do produkcji była i jest droższa od niż w latach poprzednich. Wyższe od ubiegłorocznych były nawet ceny nawozów mineralnych, które we wcześniejszych miesiącach br. utrzymywały się na poziomie niższym niż rok wcześniej.

     Od września ubiegłego roku na krajowym rynku nawozów mineralnych obserwowany był systematyczny wzrost cen. W październiku pomimo stosunkowo niewielkich zmian popytu ceny zwiększyły się średnio o 0,8%. Podwyżki cen dotyczyły przede wszystkim cen nawozów wieloskładnikowych i azotowych. Najbardziej podniosły się ceny polifoski (o 1,6%) oraz saletrzaku (o 1,2%). W rezultacie pod koniec roku średnie ceny nawozów mineralnych były na poziomie wyższym od ubiegłorocznych, podczas gdy jeszcze na początku minionego roku były o kilka procent niższe w relacji rocznej.

     W kolejnych miesiącach, w związku z przygotowaniami do nowego sezonu, popyt na nawozy mineralne będzie stopniowo się zwiększał, co może się przełożyć na podwyżki cen, zwłaszcza w pierwszych miesiącach 2019 r. Należy zaznaczyć, że wzrost cen może być następstwem obserwowanych od kilkunastu miesięcy podwyżek cen na rynku światowym pod wpływem m.in. drożejących surowców energetycznych, w tym gazu ziemnego, ale też fosforytów. W ciągu ostatnich 12  miesiącach ceny nawozów mineralnych w handlu światowym  wzrosły o 13%.

     Relacje cen nawozów mineralnych do cen zbóż praktycznie nie zmieniły się. Średnio na zakup na zakup 1 kg czystego składnika nawozu należy przeznaczyć równowartość 4,3 kg pszenicy tj. o 1 kg mniej niż rok wcześniej. Relacje cen nawozów do cen żywca pogorszyły się i były gorsze niż rok wcześniej. Pogorszyły się relacje cen nawozów żywca wieprzowego. Średnio na zakup 1 dt czystego składnika nawozu należy przeznaczyć równowartość 78 kg żywca wieprzowego, tj. o ok. 8 kg więcej niż rok wcześniej.

     Po raz kolejny podrożały bezpośrednie nośniki energii. Pod koniec ubiegłego roku tempo wzrostu cen nieco przyśpieszyło. Przeciętny wzrost cen nośników energii w październiku 2018 r. wynosił 1,7%, przy czym najbardziej podrożał gaz ziemny propan-butan LPG (o 6,5%). Olej napędowy o 1,8%, a benzyna potaniała o 0,2 %. Ceny bezpośrednich nośników energii były pod koniec roku średnio o 8,5% wyższe niż rok wcześniej. Wyższe ceny w tym okresie dotyczyły przede wszystkim wszystkich paliw ropopochodnych i gazu ziemnego oraz w dużym mniejszym stopniu paliw stałych. Najbardziej w relacji rocznej, o ponad 26% podrożał olej opałowy. Podwyżki na krajowym rynku należy wiązać ze stopniowym wzrostem cen surowców energetycznych w handlu światowym .

     Szacuje się, że sprzedaż wielu innych środków mechanizacji rolnictwa w roku 2018 mogła być o kilka procent większa niż rok wcześniej. Większej sprzedaży maszyn rolniczych  towarzyszył wzrost ich cen.  Ceny maszyn rolniczych pod koniec minionego roku zdrożały o prawie 6% w stosunku do roku poprzedniego. Najbardziej podrożały kultywatory, rozrzutniki oborniki, agregaty uprawowe oraz pługi. Podwyżki cen sprzętu rolniczego mogą być ponadto ze wzrostem cen stali, która stanowi dość istotny składnik kosztów, zwłaszcza w przypadku maszyn do uprawy gleby.

     Z końcem ubiegłego roku średnie ceny materiałów budowlanych wzrosły o 0,6%, a środki ochrony roślin o 0,1%. W ciągu ostatnich miesięcy materiały budowlane  z m.in. wyraźnym zwiększeniem inwestycji podrożały średni o prawie 6%. Najbardziej podrożały ceny płyt OSB, materiałów stalowych oraz cegieł. Wzrost cen środków do ochrony roślin był w tym okresie stosunkowo niewielki. Pestycydy podrożały w relacji rocznej średnio o 1,4%.

opracował: dr inż. Tadeusz Plichta, Źródło; IERGŻ-PIB                                                                                  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

one × 5 =