Sytuacja na rynku zbóż – prognoza cen na II półrocze 2016.

Print Friendly, PDF & Email

     Po pierwszych optymistycznych prognozach tegorocznych zbiorach zbóż, w pierwszym kwartale 2016 r. niekorzystne warunki atmosferyczne, które mogły mieć negatywny wpływ na poziom zbiorów w różnych rejonach świata, jak również działania funduszy inwestycyjnych na rynkach terminowych, przyczyniły się do umiarkowanego wzrostu cen większości rodzajów zbóż.

     W Polsce, po słabych ubiegłorocznych zbiorach, ceny zbóż były wyższe niż rok wcześniej. Od początku 2016 r. pod wpływem sytuacji na rynkach zagranicznych zboże staniało. Jednak w końcu sezonu jedynie ceny pszenicy były niższe niż w tym samym okresie 2015 r. W krajowym skupie w maju 2016 r. cena pszenicy kształtowała się na poziomie 625 zł/t, o 3% niższym niż rok wcześniej. Za żyto przeciętnie uzyskiwano 538 zł/t, o 8% mniej niż rok wcześniej. Największy w skali roku wystąpił w przypadku kukurydzy , której zbiory w 2015 r. były o 29% mniejsze niż w roku poprzednim. W maju 2016 r. średnia krajowa cena kukurydzy wyniosła 668 zł/t i była o 21% wyższa od niskiej ceny sprzed roku i o 7% wyższa od ceny pszenicy.

     Powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi w 2016 r.  jest większa (o 6%) od ubiegłorocznej i wynosi około i wynosi około 7,2 mln ha. Dużo większe niż w 2015 r. straty zimowe i wiosenne w areale uprawy zbóż jarych. Biorąc pod uwagę wzrost areału zasiewów  oraz przebieg warunków pogodowych, IERiGŻ – PIB ocenia, że zbiory w 2016 r. (łącznie z kukurydzą) mogą wynieść około 30 mln ton wobec 28 mln ton w 2015 r. Tym samym zasoby zbóż w bieżącym sezonie mogą być niewiele większe niż w poprzednim.

     W Polsce niewiele większe niż przed rokiem zasoby będą wywierały presję na wzrost cen zbóż. Wzrost ten będzie jednak hamowany dużą dostępnością ziarna na rynku światowym. W związku z tym przewiduje się, że krajowe ceny zbóż do końca 2016 r. będą zbliżone do cen sprzed roku lub nieco niższe.

     W dniu 26  czerwca powołany przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego Zespół Ekspertów ds. Prognozowania Cen Podstawowych Produktów Rolniczych dokonał analizy i ocenił, że w Polsce ceny pszenicy i żyta do grudnia 2016 r. mogą kształtować się następująco;

Wyszczególnienie

 

  j.m.                         2016 r.
     wrzesień    grudzień
Pszenica ogółem

Pszenica konsumpcyjna

Żyto

zł/t

zł/t

zł/t

620-650

640-680

500-530

640-680

660-700

520-560

 

Tadeusz Plichta

Źródło: ARR

Jeden komentarz

  1. Droga kukurydza, a i tak jakość nie powalała w tym roku. Kupę Selko toxo musiałem użyć.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

four × 2 =