A może chów królików?

Print Friendly, PDF & Email

Chów królików jest ważnym i przyszłościowym, z gospodarczego punktu widzenia, kierunkiem produkcji zwierzęcej. Mięso królicze, dzięki niezaprzeczalnym walorom dietetycznym i smakowym, zyskało ostatnio dużą popularność. Jest delikatne, łatwo strawne, bardzo wskazane dla dzieci i ludzi starszych oraz mających problemy z cholesterolem.

Zaliczane jest bowiem do grupy mięs białych, drobnoziarnistych o małym udziale tłuszczu, charakteryzuje się niską zawartością cholesterolu od 35–50 mg w 100 g mięsa. Ponadto zawiera wysoki % kwasu linolenowego (C18:3), podobny jak w mięsie i wątrobie ryb żyjących w tzw. wodach zimnych.

Ponadto króliki, charakteryzują się wysokimi wskaźnikami cech użytkowych, decydujących właśnie o ich przydatności gospodarczej. Należy tutaj wymienić:

  • dużą płodność i plenność – w warunkach chowu ekologicznego, od 1 samicy uzyskuje się ponad 20-25 królików odchowanych w ciągu roku, w chowie intensywnym nawet powyżej 40,
  • wczesne dojrzewanie i wysokie tempo wzrostu młodych królików – typowo mięsnych ras można używać do rozpłodu już w wieku 125-150 dni, przyrosty młodych królików kształtują się na poziomie około 30 g/dzień; w chowie ekologicznym 20-25 g/dzień,
  • żywienie królików systemem ekologicznym i tradycyjnym, pozwala na wykorzystanie paszy o małej przydatności dla innych zwierząt gospodarskich, a więc pasz o dużej zawartości włókna,
  • wysoką wydajność rzeźną przekraczającą 55%, przy hybrydach firmy podają powyżej 60%, oraz bardzo korzystny stosunek mięsa do kości – w tuszkach króliczych stosunek ten wynosi jak 82:18, co oznacza, że z 1 kg tuszki uzyskuje się około 820 g czystego mięsa,
  • dodatkowym atutem są skóry mogące być wykorzystywane jako materiał futrzarski.

W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie konsumentów i handlowców tym mięsem. Należałoby to wykorzystać. Produkcja w Polsce nie zaspakaja popytu a spotykane w marketach tuszki głównie pochodzą od producentów spoza naszego kraju.

Osoby, które byłby zainteresowane rozpoczęciem lub rozwojem produkcji królików, a potrzebują fachowego doradztwa w tym zakresie, zapraszam do kontaktu.

Autor: Maria Gwizdała

PODR Gdańsk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

trzy × 1 =