BioPomorze: „Zdrowa Ziemia – Zdrowa Żywność – Zdrowy Człowiek”

Print Friendly, PDF & Email

Pomimo tego, że już od kilkunastu lat istnieją certyfikowani producenci ekologiczni, do tej pory nie powstało żadne stowarzyszenie czy grupa producentów ekologicznych w województwie pomorskim. Dopiero w roku 2017 zawiązało się pierwsze Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych BIOPOMORZE. Województwo pomorskie od dawna czekało na taką inicjatywę.

Cele działania

BioPomorze powstało, aby przyczyniać się do zwiększania świadomości ekologicznej wśród lokalnych społeczności. Wspólnymi siłami członkowie chcą dbać o wysoką jakość pomorskich produktów ekologicznych.

                Misją stowarzyszenia jest propagowanie idei rolnictwa ekologicznego poprzez edukowanie lokalnych społeczności: czym jest żywność ekologiczna, jaki jest jej proces  produkcji oraz czym się różni od żywności konwencjonalnej. Priorytetem również jest podniesienie poziomu rozpoznawalności  logo certyfikowanej żywności: tzw. „Euro-liść”, a w szczególności zwrócenie uwagi na różnice w składzie produktów posiadających certyfikat jakości, jak jest kontrolowana produkcja ekologiczna oraz jakie wymogi musi spełnić rolnik lub producent, by taki certyfikat uzyskać. A wszystko po to, aby dążyć do zwiększenia sprzedaży produktów ekologicznych zwłaszcza na terenie województwa pomorskiego.

Unijne logo rolnictwa ekologicznego (tzw. euro-liść)

Historia powstania

Rozmowy o konieczności powstania grupy bądź stowarzyszenia zaczęły się na wyjeździe studyjnym na BIOFACH w Niemczech w lutym 2017 r.  Później podczas  konferencji  pt. „Kierunki rozwoju gospodarstw ekologicznych w województwie pomorskim”, która odbyła się krótko po wyjeździe do Norymbergi ( bo w marcu 2017 r.)  miała miejsce „Debata producentów i przetwórców produktów ekologicznych”, podczas której ponownie poruszono temat konieczności zawiązania się grupy (FOT.1). Trzeba było działać za „gorącego prawa” i tak w kwietniu 2017 r. odbyło się szkolenie „Tworzenie sieci współpracy w zakresie produkcji ekologicznej” , gdzie zawiązało się stowarzyszenie. Wybrano nazwę grupy i zarząd.

Fot. 1. Debata producentów ekologicznych.

Spotkanie inauguracyjne (po wpisie do KRS, który miał miejsce już w czerwcu 2017 r.) odbyło się we wrześniu 2017 roku, gdzie  zostały omówione m.in. możliwości pozyskania funduszy na rzecz  rozwoju rolnictwa ekologicznego (FOT.2). Zaplanowano realizację projektów Stowarzyszenia  we współpracy z PODR w Lubaniu.

Fot.2.-z-ca-Dyrektora-PODR-w-Lubaniu-pani-Ewa-Szymańska-odczytuje-list-gratulacyjny-podczas-spotkania-inaguracyjnego-wrzesień-2017

Pierwsze walne zebranie członków stowarzyszenia BioPomorze odbyło się w marcu 2018 r. po konferencji współorganizowanej z PODR w Lubaniu „Aktualne trendy w rolnictwie ekologicznym”.

Fot.3. degustacja produktów ekologicznych podczas konferencji ekologicznej – marzec 2018.

Zrealizowane przedsięwzięcia

Choć staż działalności nie jest długi, to Stowarzyszenie może już pochwalić się wieloma zrealizowanymi przedsięwzięciami. Większość z nich, z racji siedziby i owocnej współpracy, została zrealizowana w kooperacji z PODR w Lubaniu. I tak w  roku 2018 udało się zrealizować dwa projekty:

  • „Rolnictwo ekologiczne –innowacje w produkcji  i przetwórstwie na rzecz skracania łańcucha dostaw- EKOFESTIWAL” projekt współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Działania  Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich , Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (FOT.4)
  • „Ekologia i pszczoły – Współpraca się opłaca”  projekt współfinansowany przez WFOŚiGW w Gdańsku.
Fot.4.-stoisko-BioPomorze-podczas-EKOFESTIWALU-w-Gdańsku-wrzesień-2018.

Więcej informacji nt. zrealizowanych projektów można znaleźć na stronie: http://podr.pl/projekty/.

Stowarzyszenie aktywnie promowało rolnictwo ekologiczne podczas różnego rodzaju wystaw, festynów i targów (fot.4) . Więcej informacji nt. działalności BioPomorze można znaleźć na stronie podr.pl oraz  http://biopomorze.com.pl/.  

Nie ulega wątpliwości, że rynek żywności ekologicznej wymaga działań prowadzonych wspólnie w grupie. Dlatego konieczne jest funkcjonowanie BioPomorze, aby działać na rzecz rozwoju rolnictwa ekologicznego w województwie pomorskim, ale potrzebne jest też wsparcie finansowe…

Życzymy, aby Stowarzyszeniu nie zabrakło wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów oraz wierzymy, że sukces Pomorskiego Stowarzyszenia Producentów Ekologicznych BIOPOMORZE okaże się także sukcesem polskiego rolnictwa.

Opracowała: Agnieszka Jereczek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

siedem + trzynaście =