Czy ceny drobiu wzrosną w roku 2016?

Print Friendly, PDF & Email

     W okresie styczeń-czerwiec 2016 r. na rynku krajowym ceny skupu kurcząt brojlerów, pomimo wzrostu, pozostały niższe niż przed rokiem. Niski poziom cen był warunkowany dynamicznym wzrostem krajowej produkcji przy wolniejszym tempie wzrostu konsumpcji. Według danych zakładów drobiarskich objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w czerwcu 2016 r. kurczęta brojlery skupowano średnio po 3,43 zł/kg, o  4,5% taniej niż przed rokiem.

     Ceny skupu indyków w ciągu pierwszych miesięcy 2016 r. wykazywały tendencję spadkową. W czerwcu bieżącego roku indyki skupowano po 5,15 zł/kg, o 11% taniej niż na początku roku oraz 12% taniej niż rok wcześniej.

     W okresie pierwszych pięciu miesięcy 2016 r. średnia cena żywca drobiowego ogółem (wg GUS) kształtowała się na poziomie niższym niż przed rokiem. W maju za drób płacono przeciętnie 3,72 zł/kg, o 4% mniej niż przed rokiem. Tuszki kurcząt w czerwcu 2016 r. sprzedawano po 5,35 zł/kg, o 7% taniej niż w czerwcu 2015 r. Zgodnie z danymi Komisji Europejskiej krajowe tuszki kurcząt w Polsce są najtańszymi w Unii Europejskiej.

     W okresie styczeń-maj 2016 r. skup żywca drobiowego był o 23% większy niż przed rokiem, co świadczy o utrzymaniu wysokiej dynamiki wzrostu produkcji. W drugiej połowie roku tempo wzrostu produkcji może ulec osłabieniu. Przewiduje się, że w całym 2016 r. produkcja żywca drobiowego w Polsce wzrośnie o 11%, do 3,1 mln ton (2,2 mln ton mpc.).

     Od stycznia do maja 2016 r. z Polski wyeksportowano 457 ton asortymentu drobiowego , 12% więcej niż przed rokiem. W całym 2016 r. przewiduje się wzrost eksportu drobiu do 1,15 mln ton. Przesłankami do prognozowania do wzrostu eksportu drobiu są: przewaga cenowa polskiego drobiu na rynku unijnym, przewidywany wzrost konsumpcji drobiu w UE oraz rozwój unijnego eksportu drobiu stymulowany rosnącą konsumpcją globalną.

     Zgodnie z prognozą IERiGŻ-PIB bilansowa konsumpcja mięsa drobiowego w 2016 r. wzrośnie do 28,8 kg na mieszkańca. Wzrost konsumpcji będzie uwarunkowany spodziewanym wzrostem cen mięsa wieprzowego, wynikającym ze cen podaży.

     Na skutek rosnących cen skupu kurcząt brojlerów do końca 2016 r. będą kształtować się na niskim poziomie. Przewidywany wzrost produkcji drobiu będzie równoważony popytem eksportowym oraz utrzymująca wysoka konsumpcja krajowa. Biorąc pod uwagę wahania sezonowe, Zespół Ekspertów (powołany przez Prezesa ARR) przewiduje średni poziom cen w miesiącu: wrzesień – 3,30-3,70 zł/kg, grudzień – 3,20-3,40 zł/kg. 

Tadeusz Plichta

Źródło; ARR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

9 − nine =