Czy chów bydła mięsnego będzie opłacalny? Analiza.

Print Friendly, PDF & Email

 Rosnący popyt na wołowinę, zwłaszcza ze strony krajów azjatyckich oraz Turcji, spowodował, że w okresie styczeń-kwiecień 2016 r. unijny eksport tego mięsa był o 12% wyższy niż w tym samym okresie 2015 r. i wyniósł 204 tys.ton. Najwięcej produktów wołowych i cielęcych wywieziono do Turcji (9% unijnego eksportu, o 81% więcej niż przed rokiem). Większy niż przed rokiem był wywóz wołowiny do mniejszych odbiorców, tj. do Libii, na Filipiny i do Rosji.

W Polsce na wskutek deprecjacji złotego spadek cen wyrażonych w złotych był zdecydowany mniejszy. W maju 2016 r. (według GUS) bydło ogółem (bez cieląt) skupowano po 6,09 zł/kg, o 0,6% taniej niż przed rokiem, bydło młode po 6,39 zł/kg, o 1% drożej.  W czerwcu krajowa cena żywca wołowego była nieznacznie wyższa niż w poprzednim miesiącu (o 0.2%). Na przełomie czerwca i lipca (według Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW) za bydło płacono 6,17 zł/kg, nieco więcej niż przed rokiem. W tym czasie średnia cena polskiej wołowiny w klasy R3 wyrażona w euro wynosiła 298,83 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej i była o 17% niższa  od średniej unijnej (358,77 EUR/100 kg).

     W 2016 r., przy dalszym wzroście liczebności bydła opasowego, skala redukcji pogłowia krów będzie mniejsza niż w drugim półroczu 2015 r. W rezultacie, w ocenie IERiGŻ-PIB, produkcja żywca wołowego w całym 2016 r. może wynieść około 878 tyś. ton, o 3% mniej niż w 2015 r.

     Import wołowiny i cielęciny do Polski jest niewielki. W okresie styczeń- maj br. wyniósł 18 tys. ton, o 2% więcej niż przed rokiem.  Zmniejszył się import żywca (o około 6 tys. szt.), w tym cieląt (o 4,7 tys. szt.).

     Według IERiGŻ-PIB pod koniec 2016 r. ceny detaliczne wołowiny mogą być wyższe niż przed rokiem, a bilansowe spożycie mięsa wolowego prawdopodobnie zmniejszy się o 1,5 kg na mieszkańca.

     Przewidywany wzrost unijnej produkcji będzie równoważony większym jej eksportem. Czynnikiem sprzyjający zwiększeniu eksportu będzie otwarcie rynku tureckiego i japońskiego na import z wołowiny z Unii Europejskiej. Wzrost popytu jest możliwy także ze strony państw azjatyckich oraz afrykańskich. Tak więc ocenia się, że ceny w UE będą oscylowały wokół poziomu z 2015 r. Z uwagi na duży udział eksportu w zagospodarowaniu krajowej produkcji ceny żywca wołowego w Polsce są w dużej mierze zależne od poziomu cen w UE oraz kursu złotego. Biorąc pod uwagę deprecjację złotego oraz przewidywany spadek krajowej produkcji, przewiduje się, że po sezonowym spadku jesienią br. w ostatnim kwartale ceny skupu bydła w Polsce mogą wzrosnąć, ale będą kształtować się na poziomie zbliżonym do notowanego rok wcześniej.

     Uwzględniając wahania sezonowe, Zespół Ekspertów (powołany przez prezesa ARR) prognozuje, że do końca grudnia 2016 r. ceny skupu żywca wołowego będą kształtować się następująco: bydło ogółem  6,00-6,40 zł/kg, młode bydło rzeźne 6,20-6,60 zł/kg.

Tadeusz Plichta

Źródło: ARR

Jeden komentarz

  1. Z opłacalnością różnie bywa, ale najważniejsze, zeby bydło było zdrowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

five × 1 =