Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w okresie przejściowym w latach 2021 – 2022 (cz.1)

Print Friendly, PDF & Email

Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach PROW na lata 2014-2020, oferuje dodatkowe płatności do powierzchni gruntów lub zwierząt gospodarskich, tym rolnikom którzy zdecydują się na spełnianie dodatkowych praktyk pro-środowiskowych w ramach dobrowolnie podjętych wieloletnich zobowiązań.

W latach 2021 oraz 2022 należy kontynuować rozpoczęte we wcześniejszych naborach zobowiązania 5-cio letnie. Jeśli 5-cio letni okres realizacji został już zakończony lub rolnik nie podjął wcześniej takiego zobowiązania, nadal może to zrobić, jednak na zmienionych zasadach dotyczących długości trwania zobowiązania.

Z dniem 15 marca 2021 r. znowelizowane zostały przepisy dotyczące długości trwania zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych podejmowanych w okresie przejściowym tj. w latach 2021 oraz 2022.

Nowe zobowiązania, podejmowane w ramach pakietów: 2, 3, 6, 7, są zobowiązaniami na okres 2 lat. Nowe zobowiązania w ramach pakietów: 1, 4, 5, podejmowane są, tak jak dotychczas, na okres 5 lat.

Kolejna zmiana dotyczy zwiększenia od 2021 r. wysokości stawek płatności. Zmiana wszystkich rolników, tj. zarówno rozpoczynających 2 lub 5-cio letnie zobowiązania lub kontynuujących 5-cio letnie zobowiązania podjęte w latach poprzednich.

tab. 1: Pakiety Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego w ramach PROW 2014-2020

Pakiety Okres trwania zobowiązań podjętych w 2021 r. Okres trwania zobowiązań podjętych w 2022 r. Stawki płatności od 2021 r.
Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone 15.03.2021 – 14.03.2026 15.03.2022 – 14.03.2027 552 zł/ha
Pakiet 2. Ochrona gleb i wód (warianty: 1. międzyplony i 2. pasy ochronne) 15.03.2021 – 14.03.2023 15.03.2022 – 14.03.2024 883 zł/ha (w.1)

644 zł/ha (w.2)

Pakiet 3. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych 15.03.2021 – 14.03.2023 15.03.2022 – 14.03.2024 2031 zł/ha
Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 15.03.2021 – 14.03.2026 15.03.2022 – 14.03.2027 739 – 1514  zł/ha
Pakiet 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000 15.03.2021 – 14.03.2026 15.03.2022 – 14.03.2027
Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie (warianty: uprawa, nasiona lub mat. siewny) 15.03.2021 – 14.03.2023 15.03.2022 – 14.03.2024 901 – 1232 zł/ha
Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie (warianty: bydło, konie, owce, świnie, kozy) 15.03.2021 – 14.03.2023 15.03.2022 – 14.03.2024 412 – 2516 zł/szt.

Szczegółowe informacje o poszczególnych pakietach:

pakiet 1

pakiet 2

pakiet 3

pakiet 4 i 5

pakiet 6

pakiet 7

 

O więcej informacji nt. aktualnych zasad naboru i realizacji zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych zapytaj swojego doradcę rolnośrodowiskowego: https://podr.pl/kontakty/ lub przeczytaj na stronie ARiMR: https://www.gov.pl/web/arimr/dzialanie-10-dzialanie-rolno-srodowiskowo-klimatyczne2

Od roku 2022 planowane są dalsze zmiany:

  • umożliwienie podejmowania zobowiązań w ramach wariantów ptasich na całym obszarze Natura 2000 (obecnie warianty ptasie mogą być wdrażane jedynie na obszarach specjalnej ochrony ptaków),
  • umożliwienie objęcia wsparciem w ramach Pakietu 7 dodatkowych dwóch ras owiec: polskiej owcy górskiej i białogłowej owcy mięsnej oraz dwóch ras kóz: koza kazimierzowska i koza sandomierska,
  • dopuszczenie mulczowania międzyplonów w Pakiecie 1 i Pakiecie 2.
  • wprowadzenie Pakietu 8. Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk. Pakiet dostępny będzie na trwałych użytkach zielonych poza obszarami Natura2000, w użytkowaniu kośno-pastwiskowym lub pastwiskowym.
  • wprowadzenie Pakietu 9. Retencjonowanie wody. Pakiet realizowany będzie jedynie na powierzchni, na której jednocześnie jest realizowane zobowiązanie w ramach Pakietu 4, 5 lub 8. Płatność przysługiwać będzie do działek rolnych, na których  w danym roku, przez co najmniej 12 dni w okresie między 1 maja a 30 września dni była utrzymywana woda powodująca zalanie lub podtopienie.

opracowała: Katarzyna Radtke

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

17 − piętnaście =