Jak ocenić dobrostan kurcząt metodą FPD?

Print Friendly, PDF & Email

W celu realizacji i sprawdzania spełniania zasad dobrostanu kurcząt brojlerów wprowadzono nową metodę poubojową, polegającą na ocenie ilościowej występowania zapalenia skóry łapek FPD ( Foot Pad Dermatitis in Poultry ). Jest to kontrola łapek kurcząt które są ubijane z jednego stada i jednego kurnika.

Z każdej partii brojlerów trafiających do uboju losowo pobieranych jest 100 łapek od 100 kurcząt (albo lewa albo prawa) i lekarz weterynarii nadzorujący ubój bada podeszwy łapek pod względem zapaleń skóry.  Łapki podlegają ocenie punktowej następująco:

„0” pkt. – oznacza łapkę czystą bez zmian skórnych na podeszwie.

„1” pkt. – powierzchowne zmiany, przebarwienia, bardzo małe powierzchnie zmian, niewielkie przebarwienia na ograniczonym obszarze, łagodne zgrubienia skóry.

„2” pkt. – głębokie zmiany ze strupami i owrzodzeniami.

Następnie punkty te przemnaża się przez współczynniki i przyznaje określona liczbę punktów dla stada. Tak liczba łapek z punktacja 0 mnożona jest przez 0; liczbę łapek z oceną punktowa 1 mnoży się przez 0,5; a liczbę łapek które uzyskały 2 punkty mnoży się przez 2. W ten sposób obliczona zostaje ogólna liczba punktów dla stada.

Przykładowo jeśli ze 100 pobranych łapek 40 oceniono na „0”; 35 – na „1” i 25 – na „2” to dla stada punktacja będzie wyglądała następująco: 40 x 0 = 0;  35 x 0,5 = 17,5; 25 x 2 = 50 łącznie daje to 67,5 punktów ( 17,5 + 50 =  67,5 ).

Jeśli ogólna liczba punktów uzyskanych przy uboju nie przekracza 40 to do dobrostanu nie wnosi się uwag, jeśli liczba tych punktów mieści się pomiędzy 41-80 wskazuje to na średni poziom dobrostanu, gdy liczba tych punktów jest większa od 80 wskazuje to na niski poziom dobrostanu.

Czyli kurnik z przykładowego wyliczenia uznany zostałby za spełniający średni poziom dobrostanu. Wyniki każdego badania są odnotowane w książce badania poubojowego.

Autor: Maria Gwizdała

Autorka jest głównym specjalistą Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego ds. hodowli trzody chlewnej. Jeżeli posiadasz pytania związane z tym zagadnieniem zapraszamy do kontaktu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

osiem + piętnaście =