Jak prawidłowo przewozić zwierzęta hodowlane.

Print Friendly, PDF & Email

Znajomość przepisów i zasad postępowania przy organizacji przewozu żywych zwierząt jest powinnością wszystkich osób bezpośrednio uczestniczących w procesie transportu – kierowców, konwojentów i pracowników punktów gromadzenia zwierząt.

W myśl art. 6 ust. 5 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 (Dz. Urz. UE nr L 3/1), do prowadzenia pojazdu lub obsługi pojazdu transportującego zwierzęta, uprawnione są jedynie osoby posiadające licencję. Podczas transportu zwierząt licencja powinna być dostępna dla kontrolujących.

W związku z potrzebami wynikającymi z tych przepisów Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku organizuje kurs dla kierowców i konwojentów zatrudnionych przy transporcie zwierząt.

Szkolenie adresowane jest do przedsiębiorców, kadry kierowniczej, pracowników odpowiedzialnych za organizację transportu, zatrudnionych w firmach przewozowych i zakładach przetwórstwa zwierząt.

Zajęcia obejmują materiał 20 godzin dydaktycznych i zakończone są egzaminem składanym przed komisją powołaną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie powoływania komisji egzaminacyjnej, która przeprowadza egzamin kończący szkolenie osób wykonujących czynności w zakresie transportu lub obsługi zwierząt (Dz.U. Nr 98, poz. 654).

Pozytywnie zdany egzamin upoważnia do uzyskania licencji do transportu zwierząt, wymaganej przez służby weterynaryjne (IW) oraz Inspekcję Transportu Drogowego. Dokument o nazwie “Licencja dla kierowców i osób obsługujących transport zwierząt” uprawnia do wykonywania czynności związanych z transportem zwierząt.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych do skorzystania z tej możliwości uzyskania tej tak ważnej licencji.

Mikołaj Chodyra

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

20 − 20 =