Jak skutecznie oszczędzać przy nawożeniu nie zaniżając plonu? cz. 1

Print Friendly, PDF & Email

Zaledwie kilka procent rolników wykonuje analizy glebowe. Tymczasem podstawowa zasada nawożenia roślin mówi, iż niedobór któregokolwiek makro- lub nawet mikroelementu zmniejsza efektywność wykorzystania pozostałych składników pokarmowych, czyli możliwość uzyskania prawidłowego rozwoju i plonowania roślin (schemat 1).

schemat

Schemat 1. Niezależnie od tego jaką ilością składników nawieziemy glebę o wysokości plonów decydować będzie ilość składnika, którego w glebie jest najmniej.

Często spotykaną praktyką  jest stosowanie mineralnego nawożenia azotem, przy jednoczesnym zaniechaniu wapnowania gleb i stosowania nawożenia fosforem oraz potasem. Stosowanie nawozów azotowych przy niedoborze wapna – powszechnie występującym w Polsce, niedoborach fosforu lub potasu prowadzi do niepełnego wykorzystania zastosowanej dawki i rozpraszania azotu w środowisku i powoduje, pieniądze które wydaliśmy na zakup nawozu uciekają z pola łącznie z azotem.

Bez wyników analiz glebowych dających podstawowe informacje o zasobności gleby w przyswajalne składniki, nie można zaplanować racjonalnych dawek nawozowych.

Standardowa analiza gleby obejmuje odczyn gleby (pH), zawartość przyswajalnego fosforu, potasu i magnezu. Koszt analizy jednej próbki wynosi ok. 13 zł. Laski glebowe, które służą do pobierania próbek gleby do badania, można wypożyczyć od doradców z Biur Powiatowych Ośrodka Doradztwa Rolniczego – kontakt do doradców PODR. Do analizy oddaje się próbki zbiorcze o wadze ok. 0,5 kg powstałe w wyniku zmieszania 15-30 próbek pierwotnych, czyli pojedynczych ukłuć laską glebową. Dla uzyskania wiarygodnych wyników, próbki należy pobrać zgodnie z instrukcją opracowaną przez Stacje Chemiczno-Rolniczą:

 

Obszar użytku rolnego – maksymalnie o powierzchni 4 ha, jednak wskazane są mniejsze- z którego zostanie pobrana jedna próbka zbiorcza, powinien charakteryzować się zbliżonymi warunkami przyrodniczymi (rodzaj gleby i ukształtowanie terenu) oraz historią użytkowania (uprawa, nawożenie, gatunki roślin uprawnych. Optymalnym terminem na pobranie prób jest okres po zbiorze, przed wysiewem nawozów po roślinę następczą.

Opracowano na podstawie materiałów Instytutu Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach

Autor: Katarzyna Radtke

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

12 + dwanaście =