Kukurydza w województwie pomorskim.

Print Friendly, PDF & Email

Kukurydza jest rośliną o największym znaczeniu gospodarczym na świecie, wyraźnie wyprzedzając pszenicę i ryż. W ostatnich 25 latach powierzchnia zasiewów wzrosła o 20 % osiągając powierzchnię ponad 170 mln ha, z czego ok. 155 mln ha jest przeznaczane na produkcję ziarna i pozostałe 15 mln ha na produkcję kiszonki.

Polska przeznacza blisko 1100 tys. ha pod zasiewy kukurydzy, z czego 680 tys. ha z przeznaczeniem na produkcję ziarna i pozostałe 420 tys. ha na produkcję kiszonki. Polska zajmuje 5 miejsce w produkcji kukurydzy na ziarno produkując ok. 4,2 mln ton ziarna kukurydzy, co stanowi ok. 7 % produkcji w Unii Europejskiej (62 mln ton)

Woj. pomorskie.  W ciągu ostatnich 10 lat powierzchnia uprawy kukurydzy w woj. pomorskim zwiększyła się 3 krotnie, osiągając w 2014 r. powierzchnię ponad 28 tys. ha. Większą powierzchnię zajmuje kukurydza z przeznaczeniem na kiszonkę i wynosiła 17,7 tys. ha w 2014 r. Pozostałe 10,9 tys. ha stanowi kukurydza na ziarno. (dane GUS 2014r.) W woj. pomorski zmienia się struktura uprawy kukurydzy na korzyść kukurydzy ziarnowej. W powierzchni uprawy kukurydzy na kiszonkę woj. pomorskie zajmuje 8 miejsce w kraju i 14 miejsce w powierzchni uprawy kukurydzy na ziarno.

Znaczenie gospodarcze kukurydzy. Od 2000 r. wzrasta dynamicznie powierzchnia uprawy kukurydzy na ziarno. Kolejny przełom zanotowano po 2011 roku. Podobne tendencje obserwuje się w uprawie na kiszonkę z przeznaczeniem na paszę. W ostatnich latach rośnie zainteresowanie produkcją kukurydzy na cele przemysłowe, jako surowiec w przetwórstwie spożywczym, farmaceutycznym, spirytusowym, a w ostatnim okresie coraz szersze zastosowanie znajduje w produkcji energii odnawialnej (biogaz, bioetanol, produkcja brykietów opałowych). ARR zarejestrowała 62 biogazownie.

Susza w 2015 r. spowoduje spadek prognozowanych plonów ziarna kukurydzy w Unii Europejskiej z 7,22 t/ha do 6,51 t/ha. W Polsce szacuje się spadek produkcji o 0,2 mln ton ziarna i wyniesie 4,1 mln ton w 2015 r. W woj. pomorskim w lipcu 2015 r. spadło 66 mm deszczu, a norma wynosi ponad 80 mm. W sierpniu spadło 13 mm, a norma przewiduje ponad 60 mm. Przez 2 ważne dla wegetacji kukurydzy miesiące wystąpił znaczny deficyt wody. Na plantacjach zasianych na słabych glebach wystąpiły wyraźne objawy braku turgoru, a miejscami zasychania. W woj. pomorskim nie wystąpiło masowe zasychanie plantacji kukurydzy takie jak w woj. kujawsko-pomorskim, czy wielkopolskim. Jednak powołano w kilku gminach komisje do oszacowania strat spowodowanych suszą i dopiero po przeanalizowaniu raportów będzie można podsumować straty.

Mariusz Anioła

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

5 × trzy =