Lista Odmian Zalecanych roślin bobowatych do uprawy w województwie pomorskim na 2023 rok.

Print Friendly, PDF & Email

Na posiedzeniu Wojewódzkiego zespołu ds. Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego została po raz kolejny utworzona Lista Odmian zalecanych (LOZ) do uprawy na terenie województwa Pomorskiego w grupie roślin bobowatych.

Łubin wąskolistny ma większe wymagania od łubinu żółtego powinien być uprawiany na glebach kl. IIIa, IIIb oraz IVa IVb, Kompleks glebowy żytni bardzo dobry i żytni dobry pH. zbliżone do obojętnego. (pH 6,6-7,2).

Wyniki plonowania łubinu wąskolistnego oraz LOZ  na 2023 rok przedstawia się następująco:

2020 2021 2022
Wzorzec dt z ha 19,0 23,1 20,3
Bolero T 102 98 103
Roland T 114 103 107
Agat T 109 107 109
Koral T 107 108 98
Samba T 97 101 98
Zorba T X 102 100
Regent S 97 100 102

Łubin żółty wymaga gleb klasy: IVb, V i VI, kompleks glebowy: żytni dobry oraz, żytni słaby
pH – 5-6. Nie znosi gleb obojętnych i zasadowych

Wyniki plonowania łubinu żółtego oraz LOZ  na 2023 rok przedstawia się następująco:

2020 2021 2022
Wzorzec dt z ha 25,3 15,3 16,9
Puma 113 111 112
Diament X 106 110
Goldeneye X 102 99

Soja może być uprawiana na glebie klasy II-IV, kompleksu pszennego, szybko nagrzewające się, zasobnych w próchnicę, przewiewnych, pH 6-6,5. W rejonie województwa pomorskiego można uprawiać jedynie soję należącą do grupy wczesnej ponieważ w odmianach późniejszych występuje problem z dojrzewaniem roślin do zbioru.

Fot. 1. Poletka doświadczalne PODR w Lubaniu (łubiny)

Wyniki plonowania  soi oraz LOZ  na 2023 rok przedstawia się następująco:

2020 2021 2022
Wzorzec dt z ha 24,6 20,3 24,2
Adessa 101 90 101
Abaca X 128 112
Marzena X 81 103

Fot.2. Soja Erica (PODR w Lubaniu).

Bobik posiada największe wymagania glebowe i wodne spośród wszystkich roślin bobowatych. Najlepiej udaje się na glebach  klasy I-II kompleksu pszennego bardzo dobrego i dobrego, odczyn zbliżony do obojętnego (pH 6,6-7,2).

Wyniki plonowania  bobiku oraz LOZ  na 2023 rok przedstawia się następująco:

2020 2021 2022
Wzorzec dt z ha 49,7 41,2 45,0
Apollo 110 103 104
Capri 108 107 105
Trumpet X 112 113
Granit 97 97 90

Odmiany pastewne grochu najlepiej wysiewać na glebach średniozwięzłych, należących do klas bonitacyjnych IIIb, IVa i IVb kompleksów: pszennego wadliwego, żytniego dobrego i żytniego słabego odczyn zbliżony do obojętnego (pH 6,6-7,2).

Wyniki plonowania grochu oraz LOZ  na 2023 rok przedstawia się następująco:

2020 2021 2022
Wzorzec dt z ha 40,4 37,0 58,0
Astronaute 109 103 104
Olimp 110 105 110
Kazek 105 107 99
Prosper 91 103 109
Ostinato X 108 104
Batuta 107 107 108
Grot 104 101 102

Rolnicy ubigajacy się o wsparcie finansowe z ARiMR powinni pamiętać o jednym z filarów warunkowości jakim jest dbanie o klimat i środowisko (w tym gleba), do którego świetnie wpisuje się uprawa roślin bobowatych i ich pozytywny wpływ na zawartość materii organicznej w glebie, a także przerwania monokultur zbożowych.  

opracował: Grzegorz Manowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

piętnaście − dziewięć =