Określenie terminu wschodu ziemniaków.

Print Friendly, PDF & Email

Przestrzeganie podstawowych zaleceń agrotechnicznych ma duże znaczenie i jest podstawą skutecznych programów ochrony ziemniaka przed szkodnikami. Prawidłowa, pełna agrotechnika, terminowe przeprowadzenie podorywek, orki i zabiegów pielęgnacyjnych znacznie ułatwia i zmniejsza koszty zwalczania szkodników glebowych.

Na stronie www.podr.pl/ior znajduje się kalkulator zarazy ziemniaka, który pomaga rolnikom w podejmowaniu decyzji dotyczącej najlepszego terminu wykonania oprysku. Jedną z danych, niezbędnych do obsługi kalkulatora jest określenie terminu wschodu ziemniaków. Datę tę ustala się na podstawie lustracji pola.

Film przedstawia lustrację wykonaną na uprawie towarowej ziemniaka w Lubaniu.

INTEGROWANA OCHRONA ROŚLIN (ang. Integrated Pest Management – IPM) jest to sposób ochrony roślin uprawnych przed organizmami szkodliwymi (grzybami, bakteriami, wirusami i innymi czynnikami chorobotwórczymi; owadami; roztoczami; nicieniami; chwastami lub zwierzętami kręgowymi), polegający na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod profilaktyki i ochrony roślin, w szczególności metod niechemicznych, w celu zminimalizowania potencjalnego zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska. Celem Integrowanej Ochrony Roślin jest utrzymanie populacji agrofagów poniżej progów szkodliwości oraz zabezpieczenia efektu ekonomicznego produkcji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

16 + five =