Owczary – miejsce z cennymi siedliskami na ziemi lubuskiej – dobre praktyki.

Print Friendly, PDF & Email

W województwie lubuskim, niemalże nad samą Odrą, w małej miejscowości Owczary koło Górzycy znajduje się Stacja Terenowa Klubu Przyrodników.

Klub jest  organizacją pozarządową, niezależną, stowarzyszeniem społecznym prowadzącym aktywną działalność na rzecz ochrony przyrody i edukacji ekologicznej społeczeństwa. Powstał oficjalnie w roku 1989 i działa na terenie całej Polski , a szczególnie w jej zachodniej części. Główna siedziba mieści się w Świebodzinie.

Do najważniejszych celów Klubu należą: skuteczna ochrona przyrody i edukacja. Działania jakie prowadzi ta organizacja to inwentaryzacje i waloryzacje przyrodnicze, opracowywanie dokumentacji projektowych i planów ochrony rezerwatów, parków krajobrazowych, obszarów Natura 2000 i innych obszarów oraz różnego rodzaju ekspertyz  i opinii przyrodniczych.

W ramach działalności edukacyjnej Klub prowadzi stałą ekspozycję przyrodniczą w Muzeum Łąki w Owczarach (fot.1). Co roku odwiedza ją około 10 tysięcy osób. Działalność edukacyjna Klubu to również wycieczki, obozy i konkursy dla dzieci i młodzieży. Klub prowadzi działalność wydawniczą.

Jednym z ciekawych projektów jakie obecnie realizuje Klub jest ” Ochrona muraw kserotermicznych w Polsce – teoria i praktyka”. Głównym celem tego projektu jest kompleksowa ochrona najcenniejszych płatów  muraw kserotermicznych wraz z ich cenną florą i fauną poprzez zapobieganie dalszym negatywnym skutkom  zachodzącym poprzez intensyfikację rolnictwa. Zaczęto rezygnować z ekstensywnego wypasu na rzecz orki, co doprowadziło w przeciągu kilkudziesięciu lat do ogromnego spadku ilości muraw kserotermicznych.

 

Murawy kserotermiczne – cenne i chronione siedliska

Murawy kserotermiczne uznane są za jedne z najbardziej bioróżnorodnych siedlisk na świecie, skupiających wiele chronionych i rzadkich gatunków. W Polsce zbiorowiska te występują na nasłonecznionych zboczach i na suchym podłożu wapiennym. To w zdecydowanej przewadze zbiorowiska seminaturalne, dla stabilności których konieczna jest ingerencja w postaci np. ekstensywnego wypasu (fot.2).

Dominującą roślinnością takich zbiorowisk są trawy i zioła. One to właśnie nadają murawom charakterystyczny wygląd stepu. Wśród nich jest wiele gatunków rzadkich i zagrożonych. W Owczarach zobaczyć możemy wiele gatunków traw, wśród nich dwa gatunki ostnic: ostnicę Jana (fot.3) i ostnicę włosowatą, bardziej pospolitą kłosownicę pierzastą. Wśród pięknie kwitnących roślin są : dzwonek boloński i syberyjski oraz pajęcznica liliowata.

Do Owczar warto też przyjechać, żeby zobaczyć charakterystyczne skupiska mikołajka polnego, występującego tu dość licznie. Niewątpliwą okazją będzie też spotkanie zarazy wielkiej, bezzieleniowej rośliny pasożytniczej. Natomiast charakterystyczny zapach, murawy zawdzięczają kępkom  macierzanki piaskowej i szałwii łąkowej (fot.4).

Dodatkowe atrakcje

Dla zwiedzających wytyczono ścieżkę edukacyjno-przyrodniczą (fot.5).

Dodatkowymi atrakcjami są: ogródek botaniczny, a także szkółka i sad ze starymi odmianami drzew owocowych (fot.6), punkt informacji turystyczno – przyrodniczej, schronisko turystyczne (22 miejsca), wypożyczalnia rowerów i lornetek, prowadzona jest hodowla owiec wrzosówek, kóz oraz koników polskich. W otoczeniu znajduje się prywatny rezerwat Klubu Przyrodników chroniący murawy kserotermiczne oraz lasy zboczowe.

Wszystkich zainteresowanych bliższym spotkaniem z przyrodą, zachęcamy do odwiedzenia stacji w Owczarach. Jest to świetny pomysł na połączenie odpoczynku z edukacją.

 

 Źródło i więcej informacji o klubie na stronie: www.kp.org.pl

opracowała: Agnieszka Jereczek

 

Jeden komentarz

  1. Wow, nawet nie wiedziałam, że istnieje taki klub!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

8 + dziewiętnaście =