Plonowanie ziemniaków jadalnych w doświadczeniach prowadzonych w PODR w Lubaniu w 2020 roku

Print Friendly, PDF & Email

Głównym czynnikiem wpływającym na wysokość i jakość plonów jest zdrowy, kwalifikowany materiał sadzeniakowy sprawdzający się w uprawie w danym województwie, akceptowany przez klientów, wyglądający atrakcyjnie, do którego klient chętnie wraca. Jednak warunki atmosferyczne mają równie wielkie znaczenie… 

Sezon 2020 nie był łaskawy dla producentów ziemniaków w województwie pomorskim. W dzień temperatury w kwietniu dochodziły nawet do 240C za to nocą przy gruncie spadały poniżej -50C. Podobnie sytuacja wyglądała w maju. Następnym niekorzystnym zjawiskiem jak w roku ubiegłym było brak opadów w kwietniu. Z tego więc względu nie bacząc na przymrozki rolnicy już 15 kwietnia mieli ziemniaki już wysadzone w polu. Niska temperatura panująca w maju spowodowała opóźnienie terminu wschodu ziemniaków w porównaniu do lat ubiegłych o ok 5-7 dni. Czerwiec dla uprawy ziemniaków był sprzyjający. W lipcu notowaliśmy kolejne braki opadów, lecz nie odbiło się to dużym spadkiem plonów.  Swoje oblicze pokazał także sierpień w którym notowaliśmy temperatury powyżej 300C przy całkowitym braku opadów. Spowodowało to, że na glebach bardzo lekkich i polach słabo chronionych przed zarazą ziemniaka, łęty uschły już 10 sierpnia powodując drastyczną redukcję plonu. Na plantacjach założonych na glebach cięższych, dobrze chronionych uzyskiwane plony były na poziomie średniej z wielolecia.

W województwie pomorskim doświadczenia z ziemniakami są prowadzone w dwóch lokalizacjach tj. Stacja Doświadczalna  Oceny Odmian w Karżniczce (SDOO), gdzie badania są zakładane na glebach klasy IIIa i w  Pomorskim Ośrodki Doradztwa Rolniczego w Lubaniu (PODR) na glebie klasy V. Doświadczenia są prowadzone zgodnie z metodyką zatwierdzoną przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej (COBORU) w układzie bloków losowanych w trzech powtórzeniach po 60 roślin na poletku w rozstawie rzędów 75 cm i odstępy między roślinami w rzędzie 33 cm. Pole pod doświadczenia musi być w miarę równe bez zmienności glebowych nawożone takimi samymi dawkami nawozów i jednakowo chronione przed zarazą ziemniaka i stonką. Uprawa w takich warunkach daje możliwość pełnego porównania wszystkich odmian uprawianych w danym doświadczeniu. Zgodnie z metodyką COBORU ziemniaki bardzo wczesne i wczesne są wysadzane podkiełkowane.

Głównym czynnikiem wpływającym na wysokość i jakość plonów jest zdrowy, kwalifikowany materiał sadzeniakowy sprawdzający się w uprawie w danym województwie, akceptowany przez klientów, wyglądający atrakcyjnie do którego klient chętnie wraca. Nawożony zgodnie z zapotrzebowaniem i odpowiednio chroniony przed chorobami i szkodnikami.  Z tego powodu tak ważne jest prowadzenie PDO dzięki czemu można zebrać dane o uprawianych odmianach i na ich podstawie stworzyć listę zalecanych odmian (LZO) które odznaczają się najlepszymi cechami i najwierniej plonują w danym województwie. LZO jest tworzona corocznie podczas zimowego posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego dla odmian i gatunków roślin będących w badaniu. Takie spotkanie odbyło się 28.01.2020 roku w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Radostowie.  Dla ziemniaków na 2020 rok zostały wpisane następujące odmiany:

– bardzo wczesne: Denar, Impala

– wczesne: Vineta, Bohun, Ignacy

– średniowczesne: Tajfun, Satina, Laskara, Mazur

– średniopóźne i późne: Jelly,

– skrobia: Jubilat, Widawa, Kuras, Skawa

Doświadczenie PDO  z ziemniakami zlokalizowane w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Lubaniu zostało założone na glebie klasy V, kompleksu zbożowo pastewnego słabego  po życie ozimym. Wiosną przed sadzeniem zastosowano doglebowo 400 kg SALETRZAKU  z którym wniesiono do gleby 108 kg azotu,  300kg YARA NPK z którą wniesiono 15 kg azotu,  45 kg fosforu, 75 kg potasu z uwagi na bardzo małą zasobność gleby w potas zastosowano 100 kg SOLI POTASOWEJ 60%.

W tym roku w doświadczeniach PDO uczestniczyło więcej odmian w poszczególnych grupach wczesności w sumie 41 odmian ziemniaków a mianowicie: bardzo wczesne 8, wczesne 10, średniowczesne i średniopóźne 9, skrobiowe wczesne i średniowczesne 9 i późne 5.

Podczas wegetacji zastosowano sześć zabiegów przeciwko zarazie ziemniaka opierając się na programie sygnalizującym wykonanie oprysku (www.podr.pl)  zgodnie z wymogami Integrowanej Ochrony Roślin następującymi preparatami:

  • INFINITO 687,5 SC 1,6l/ha
  • RIDOMIL GOLD MZ Pepite 67,8 WG 2,0kg/ha
  • CABRIO DUO 112 EC 2,0l/ha
  • RIDOMIL GOLD MZ Pepite 67,8 WG 2,0kg/ha
  • CABRIO DUO 112 EC 2,0l/ha
  • INFINITO 687,5 SC 1,6l/h

a także dwukrotne  zwalczanie stonki ziemniaczanej

  • MOSPILAN 20 SP 80g/ha
  • DECIS MEGA 50 EW 0,147l/ha

Uzyskane plony ziemniaków w doświadczeniach  były na poziomie roku ubiegłego.

W grupie odmian bardzo wczesnych najwyższym plonowaniem wykazała się odmiana IMPALA, a najniższym RIVIERA i WERBENA. Z grupy odmian wczesnych najwyżej plonował BOHUN, a najniżej MADELEIN, z kolei z pośród odmiany średniowczesnych najwyżej plonował MAZUR, a najsłabiej  MILA. Najwyższy udział plonu handlowego (ziemniaki powyżej 35 mm) odznaczyła się odmiany TONACJA, IMPALA i JUREK, z kolei najniższy udział frakcji handlowej stwierdzono u odmiany MILA.

 

Doświadczenie z odmianami bardzo wczesnymi i wczesnymi zebrano 25.08.2020r., a średniowczesne i średniopóźne 16.09.2020r. Zebrany plon poddano ocenie laboratoryjnej, a otrzymane wyniki przesłano do  COBORU.

 

opracował: Grzegorz Manowski

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

4 + 8 =