Rodzime rasy świń – Rasy złotnicka biała i pstra. Hodowla zachowawcza.

Print Friendly, PDF & Email

Początki prac nad rasami złotnicka biała i pstra, pod kierunkiem prof. Stefana Aleksandrowicza, to lata 1946-1949, gdy Akademia Rolnicza w Poznaniu skupiła od rolników z Warmii przybyłych po wojnie z Wileńszczyzny i Nowogródka prymitywne mieszańce świń ras długouchych i krótkouchych. Prace hodowlane prowadzono w zakładzie doświadczalnym w Złotnikach poprzez prowadzenie racjonalnej selekcji wyodrębniono dwie odmiany: białą o użytkowości mięsnej i pstrą o użytkowości mięsno-słoninowej.

W 1962 roku uznano je za dwie odrębne rasy i otworzono dla każdej z nich księgi zwierząt hodowlanych, które do dziś prowadzi Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ( Katedra Hodowli i produkcji Trzody Chlewnej, ul Wołyńska 33, 60-637 Poznań tel. 61 848 72 21). Program ochrony zasobów genetycznych tych ras opracowano w 2005r.

Rasa Złotnicka biała –  po zastosowaniu jednorazowego dolewu krwi szwedzkiej landrace obecnie reprezentuje typ mięsny. Charakteryzuje się późnym dojrzewaniem płciowym, średnim tempem wzrostu, dobrym wykorzystaniem składników pokarmowych. Jest doskonale przystosowana do miejscowych warunków i odporna na czynniki chorobotwórcze. Mięso tych świń charakteryzuje się wysoką jakością, szczególnymi wartościami smakowymi i odżywczymi, co spowodowane jest przez charakterystyczny układ tłuszczu międzymięśniowego, powodujący marmurkowość tkanki mięśniowej. W 2009 r świnia ta została wpisana na listę produktów tradycyjnych pod nazwą „Wielkopolska wieprzowina złotnicka” i nadaje się do wyrobu regionalnych produktów żywnościowych . Masa dorosłych osobników knury: 250-300kg, lochy 200-250 kg.

Locha złotnicka biała ( zdj. Instytut Zootechniki Kraków )

Locha złotnicka biała ( zdj. Instytut Zootechniki Kraków )

Złotnicka pstra – świnie łaciate czarno- białe, obecnie w typie mięsno-słoninowym, późno dojrzewające płciowo, liczba prosiąt w miocie 8-10 sztuk. Najczęściej rasa utrzymywana jest w gospodarstwach ekologicznych, czyli utrzymanie ekstensywne rzutuje na wyniki produkcyjne. Rasa wyjątkowo odporna na czynniki chorobotwórcze, warunki środowiskowe i stres. Daje bardzo dobrej jakości mięso, nadające się do wytwarzania regionalnych wyrobów tradycyjnych. Szczególnie przydatne do wytwarzania wędlin późno dojrzewających. Rasa ta może być wykorzystywana w pracach hodowlanych jako poprawiająca cechy jakościowe mięsa oraz odporność innych ras.  Masa knurów 300-350 kg, loch 200-300 kg.

Świnie rasy złotnickiej pstrej ( zdj. Instytut Zootechniki Kraków )

Świnie rasy złotnickiej pstrej ( zdj. Instytut Zootechniki Kraków )

Autor: Maria Gwizdała

Autorka jest głównym specjalistą Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego ds. hodowli trzody chlewnej. Jeżeli posiadasz pytania związane z tym zagadnieniem zapraszamy do kontaktu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dziewięć + 20 =