Rolniczy Handel Detaliczny – nowe przepisy

Print Friendly, PDF & Email

Od 1 stycznia 2019 roku weszła zmiana w ustawie w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników w rolniczym handlu detalicznym. Celem nowelizacji jest umożliwienie mniejszym gospodarstwom osiągnięcie obrotów, które umożliwią im utrzymanie się z tego, co wyprodukują. Sprawnie działający system rolniczego handlu detalicznego to szansa na rozwój gospodarstw zwłaszcza tych mniejszych.

Poniżej przedstawiam Państwu najważniejsze informacje dotyczące zmiany w ustawie określone w polskim prawodawstwie. Nowe brzmienie otrzymuje definicja:

„rolniczy handel detaliczny – handel detaliczny w rozumieniu art. 3 ust. 7 rozporządzenia nr 178/2002, polegający na produkcji żywności pochodzącej w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu podmiotu działającego na rynku spożywczym i zbywaniu takiej żywności:

a) konsumentowi finalnemu, o którym mowa w art. 3 ust. 18 rozporządzenia nr 178/2002 czyli „ostatecznego konsumenta środka spożywczego, który nie wykorzystuje żywności w ramach działalności przedsiębiorstwa spożywczego”, lub

b) do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego”. Oznacza to, że obecnie rolnicy w ramach RHD będą mogli sprzedawać swoje produkty do zakładów prowadzących handel detaliczny czyli sklepów, restauracji i stołówek z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego. Ustawa mówi nam o tym, że zakłady powinny być zlokalizowane na obszarze województwa, w którym ma miejsce prowadzenie produkcji tej żywność w ramach rolniczego handlu detalicznego lub na obszarach powiatów lub miast stanowiących siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, sąsiadujących z tym województwem. Pozwoli to na pełniejsze wykorzystanie potencjału prowadzonej produkcji.

Produkty ekologiczne

Kolejna zmiana dotyczy rocznej wartości sprzedaży przetworzonej żywności w ramach RHD, która zwolniona jest z podatku dochodowego od osób fizycznych. Została ona powiększona z 20 tys. zł na 40 tys. zł.

Nowelizacja wprowadza zmiany w dwóch ustawach:

– Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.2))

 – Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1541, 1669)

Rolnicy zainteresowani tego typu sprzedażą zobowiązani są do urzędowej rejestracji rozpoczęcia planowanej działalności. Wniosek w formie pisemnej należy złożyć odpowiednio:

do Powiatowego Lekarza Weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności – w przypadku zamiaru sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego lub produktów zawierających zarówno produkty zwierzęce jak i roślinne (tzw. żywność złożona) na 30-dni przed rozpoczęciem działalności

do Powiatowego Inspektora Sanitarnego właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności – w przypadku zamiaru sprzedaży żywności pochodzenia niezwierzęcego na 14- dni przed rozpoczęciem działalności.

Opracowano na podstawie informacji udostępnionych przez www.sejm.gov.pl

Opracowała: Żaneta Rucińska

Jeden komentarz

  1. W końcu dobre posunięcie rządu dla rolników.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

osiem + siedemnaście =