Rynek drobiu – stan, perspektywy

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z prognozą Komisji Europejskiej produkcja drobiu w UE w 2018 r. osiągnęła 14,9 mln ton i była wyższa o 2,2% niż w roku poprzednim. Wzrost produkcji w roku bieżącym znacznym stopniu determinowany będzie ograniczonym importem z Brazylii . W 2019 r. tempo wzrostu produkcji będzie prawdopodobnie niewielkie i wyniesie 0,2%. Ostateczny wolumen unijnej produkcji drobiu będzie także w dużym stopniu uzależniony od przywrócenia relacji handlowych z Brazylią.

     W 2018 r. eksport drobiu z Polski odznaczył się dynamiką wzrostu, co w dużym stopniu determinowane było zwiększeniem sprzedaży na rynki poza unijne. Do września 2018 r. poza Unię Europejską sprzedano 259 tys. ton drobiu o 28% więcej niż w analogicznym okresie 2017 r. Przedmiotem eksportu było głównie mięso, którego wywieziono 953 tys. ton (w wadze produktu), o 13% więcej niż przed rokiem. Mięso kierowano przede wszystkim do wszystkich krajów UE (74% udziałów). W 2019 r. sprzedaż zagraniczna polskich produktów drobiowych będzie prawdopodobnie rozwijać się w tempie 8-9%.

     Czynnikiem stymulującym wzrost produkcji drobiu jest popyt eksportowy, przede wszystkim ze strony krajów Unii Europejskiej, a także z krajów trzecich. Popyt na polski drób jest wynikiem powstania luki podażowej na rynku unijnym na skutek ograniczenia importu drobiu brazylijskiego. W drugim półroczu 2018 r. nastąpiło niewielkie spowolnienie tempa wzrostu produkcji mięsa drobiowego w Polsce. Wolniejsze tempo wzrostu produkcji  wynikało z wysokiego tempa produkcji mięsa drobiowego w Polsce,  wysokiego wykorzystania mocy produkcyjnych oraz przemian strukturalnych w przemyśle drobiarskim.

     Według danych IERiGŻ- PIB bilansowa konsumpcja mięsa drobiowego w Polsce wyniosła 27,8 kg na mieszkańca. Dalszy, niewielki wzrost konsumpcji ( do 28 kg na mieszkańca) prognozowany jest w roku 2019.

 Do sierpnia 2018 r. ceny skupu kurcząt brojlerów w Polsce wykazywały tendencję wzrostową i kształtowała się na poziomie wyższym niż przed rokiem. Do wzrostu cen przyczyniło się znaczne tempo wzrostu eksportu, które było większe od dynamiki rozwoju produkcji.

     Prognozuje się, że w pierwszej połowie 2019 r. nastąpi wzrost eksportu produktów drobiowych i będzie większy od wzrostu tempa produkcji, co może stymulować wzrost cen skupu kurcząt brojlerów.  I tak , cena skupu kurcząt brojlerów do końca marca 2019 r. będzie kształtować się na poziomie 3,50 -3,70 zł/kg. 

opracował: dr inż. Tadeusz Plichta

Na podst. danych: KOWR, GUS, IERiGŻ-PIB .

2 komentarze

  1. Ciekawy artykuł, dużo konkretnych informacji. Ciekawe na ile owe prognozy się sprawdzą. Przekonamy się za niedługo, pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

1 × 4 =