Rynek drobiu – stan, perspektywy

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z prognozą Komisji Europejskiej produkcja drobiu w UE w 2018 r. osiągnęła 14,9 mln ton i była wyższa o 2,2% niż w roku poprzednim. Wzrost produkcji w roku bieżącym znacznym stopniu determinowany będzie ograniczonym importem z Brazylii . W 2019 r. tempo wzrostu produkcji będzie prawdopodobnie niewielkie i wyniesie 0,2%. Ostateczny wolumen unijnej produkcji drobiu będzie także w dużym stopniu uzależniony od przywrócenia relacji handlowych z Brazylią.

     W 2018 r. eksport drobiu z Polski odznaczył się dynamiką wzrostu, co w dużym stopniu determinowane było zwiększeniem sprzedaży na rynki poza unijne. Do września 2018 r. poza Unię Europejską sprzedano 259 tys. ton drobiu o 28% więcej niż w analogicznym okresie 2017 r. Przedmiotem eksportu było głównie mięso, którego wywieziono 953 tys. ton (w wadze produktu), o 13% więcej niż przed rokiem. Mięso kierowano przede wszystkim do wszystkich krajów UE (74% udziałów). W 2019 r. sprzedaż zagraniczna polskich produktów drobiowych będzie prawdopodobnie rozwijać się w tempie 8-9%.

     Czynnikiem stymulującym wzrost produkcji drobiu jest popyt eksportowy, przede wszystkim ze strony krajów Unii Europejskiej, a także z krajów trzecich. Popyt na polski drób jest wynikiem powstania luki podażowej na rynku unijnym na skutek ograniczenia importu drobiu brazylijskiego. W drugim półroczu 2018 r. nastąpiło niewielkie spowolnienie tempa wzrostu produkcji mięsa drobiowego w Polsce. Wolniejsze tempo wzrostu produkcji  wynikało z wysokiego tempa produkcji mięsa drobiowego w Polsce,  wysokiego wykorzystania mocy produkcyjnych oraz przemian strukturalnych w przemyśle drobiarskim.

     Według danych IERiGŻ- PIB bilansowa konsumpcja mięsa drobiowego w Polsce wyniosła 27,8 kg na mieszkańca. Dalszy, niewielki wzrost konsumpcji ( do 28 kg na mieszkańca) prognozowany jest w roku 2019.

 Do sierpnia 2018 r. ceny skupu kurcząt brojlerów w Polsce wykazywały tendencję wzrostową i kształtowała się na poziomie wyższym niż przed rokiem. Do wzrostu cen przyczyniło się znaczne tempo wzrostu eksportu, które było większe od dynamiki rozwoju produkcji.

     Prognozuje się, że w pierwszej połowie 2019 r. nastąpi wzrost eksportu produktów drobiowych i będzie większy od wzrostu tempa produkcji, co może stymulować wzrost cen skupu kurcząt brojlerów.  I tak , cena skupu kurcząt brojlerów do końca marca 2019 r. będzie kształtować się na poziomie 3,50 -3,70 zł/kg. 

opracował: dr inż. Tadeusz Plichta

Na podst. danych: KOWR, GUS, IERiGŻ-PIB .

2 komentarze

  1. Ciekawy artykuł, dużo konkretnych informacji. Ciekawe na ile owe prognozy się sprawdzą. Przekonamy się za niedługo, pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

five + 16 =