Rynek owoców i warzyw sezonie 2019/20 -cz.2.

Print Friendly, PDF & Email

W 2019 r. należy zaznaczyć że, wystąpiły niższe zbiory i wyższe ceny skupu warzyw gruntowych. W 2019 r. powierzchnia uprawy niemal wszystkich gatunków warzyw gruntowych była większa niż w roku  poprzednim. Wynikało to z wysokich cen skupu w sezonie 2018/19. Wzrosła powierzchnia uprawy warzyw podstawowych: kapusty, cebuli, marchwi, buraków oraz pozostałych warzyw gruntowych w tym porów, warzyw strączkowych, papryki, sałaty, brokułów, pietruszki. Zmniejszyła się natomiast powierzchnia uprawy kalafiorów, marchwi i pomidorów…

 

Powierzchnię uprawy, produkcję warzyw w Polsce oraz ceny płacone producentom  za warzywa gruntowe i pieczarki przedstawia tabela 3, 4.Powierzchnię uprawy, produkcję warzyw w Polsce oraz ceny płacone producentom  za warzywa gruntowe i pieczarki przedstawia tabela 3, 4.

W 2019 r. ceny skupu większości warzyw sezonowych były wyższe niż w roku poprzednim. Zwiększyły się ceny fasoli szparagowej (o 84,1%), ogórków gruntowych (o 33.3%, pomidorów gruntowych (o 20,0%), ogórków do kwaszenia (o 13,3%), groszku zielonego (o 9,1%), pomidorów do tłoczenia (o 8,1%), ogórków do konserwowania (o 4,2%). W sezonie 2019/20 w porównaniu z sezonem poprzednim na rynku produktów świeżych obniżyć się mogą ceny skupu cebuli (o 27,3%), selerów (o 25,0%), kapusty białej (o 38,5%, porów (o 17,0%), marchwi (o 13,3%) i buraków (o 12,5%). Spadną ceny skupu niemal wszystkich warzyw skupowanych z przeznaczeniem do przetwórstwa. Ceny skupu cebuli obieranej obniżą się o 40,4%, kapusty białej o 28,6%, buraków ćwikłowych o 20,0%, marchwi o 14,3%. Nastąpił zatem wzrost cen skupu większości warzyw gruntowych zbieranych w okresie letnim. Ceny skupu podstawowych warzyw odmian późnych ze zbiorów jesiennych będą natomiast niższe od ekstremalnie wysokich cen w sezonie 2018/19, a jednocześnie nie będą znacząco odbiegać swym poziomem od średnich cen wieloletnich.

Przewiduje się, że w sezonie 2019/20 produkcja przetworów warzywnych wyniesie tak jak w sezonie poprzednim ok. 1,3 mln ton. Mniejsza będzie produkcja mrożonych warzyw, a większa przetworów pomidorowych.

Produkcja mrożonych warzyw obniżyć się może z 650 do 640 tys. ton. Najbardziej spadnie produkcja mrożonych warzyw strączkowych, przede wszystkim mr0żonego zielonego groszku. Mniejszy będzie spadek produkcji mrożonej marchwi, kalafiorów, brokułów tj. warzyw zbieranych jesienią – głównie w październiku. Wzrośnie produkcja mrożonego,  szpinaku, mrożonej kukurydzy, a także mrożonych mieszanek warzywnych.

W sezonie 2019/20 mniejsza niż w sezonie poprzednim będzie produkcja konserw warzywnych. Decydujący będzie spadek produkcji konserwowego groszku. Obniży się też produkcja konserwowej fasolki szparagowej. Nie zmieni się znacząco produkcja konserw wytwarzanych z pozostałych warzyw strefy umiarkowanej.

W sezonie 2019/20 mrożone warzywa stanowić będą, tak jak w sezonie poprzednim, ok. 50% łącznego wolumenu produkcji przetworów warzywnych. Udział mrożonek w wartości produkcji przetworów warzywnych obniżyć się może z 45 do 43-44%. Mniejszy niż w wolumenie, udział mrożonek w wartości produkcji przetworów warzywnych wynika z niższego poziomu cen i ich zbytu w porównaniu ich pozostałych przetworów i warzyw

Reasumując sytuacja na rynku owoców i warzyw w  dużym stopnie uzależniona jest od warunków pogodowych  i aktualnej na sytuacji rynkowej, których nie zawsze da się przewidzieć. Mamy również do czynienia z rynkiem zewnętrznym, który także odgrywa ważną rolę na  poziom cen skupu-sprzedaży.

Przedstawione informacje, tendencje wskazują z jakimi problemami może spotkać się producent na lokalnym rynku w sektorze żywnościowym, producent warzyw i owoców w bieżącym sezonie.

 

opracował:dr inż. Tadeusz Plichta

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dwa × cztery =