Rynek wieprzowiny – stan, perspektywy

Print Friendly, PDF & Email

Rynek wieprzowiny, pomimo rosnącej konkurencji ze strony drobiu, pozostaje najważniejszą częścią światowego rynku mięsa, a utrzymujący się popyt na wieprzowinę na świecie jest czynnikiem stymulującym wzrost produkcji.

     W Unii Europejskiej, na wskutek zwiększenia pogłowia trzody chlewnej odnotowano w grudniu 2017 r. u większości znaczących producentów wieprzowiny ( np. w Hiszpanii o 3%, Niemczech o 1%, we Francji o 2% w Danii o 4% i w Polsce o 7%), produkcja żywca wieprzowego w 2018 r, była wyższa o 1,5% niż w roku 2017 i wyniosła 24 mln ton.

     Jednak z przeprowadzonego w połowie 2018 r. spisu pogłowia w krajach członkowskich wynika, że w końcu 2018 r. tendencja wzrostowa w pogłowiu uległa odwróceniu. Sugeruje to m. in. spadek liczebności świń w niektórych grupach produkcyjno-użytkowych, np. loch – o   0,9%, loch prośnych –o  2%. W efekcie w 2019 r. produkcja wieprzowiny w UE prawdopodobnie będzie o około 1% mniejsza niż w 2018 r.

     Polskie produkty wieprzowe są popularne wśród konsumentów zagranicznych, a nasz kraj należy do grona największych eksporterów wieprzowiny w UE, plasując się na piątym miejscu (z udziałem 6%) pod względem wolumenu eksportu żywca, mięsa i przetworów wieprzowych, po Niemczech i Hiszpanii (po22% udziału), oraz Danii (15%) i Holandii (12%).

     W strukturze asortymentowej eksportu dominuje mięso świeże i mrożone (61%), a kolejną grupę stanowią przetwory wieprzowe (31%). Według IERiGŻ – PIB eksport produktów wieprzowych z Polski był o 1,5% większy. Jednak dynamika wzrostu  eksportu w 2018 r. była mniejsza niż w 2017 r.

     Import żywca, mięsa, tłuszczów i przetworów wieprzowych do Polski w pierwszych trzech kwartałach w 2018 r., w odniesieniu do analogicznego okresu 2017 r. zwiększył się o 8%, do 722 tys. ton (w ekwiwalencie tusz). Dostawcami były prawie w 100% kraje UE, a największy udział miała Belgia (27% – 152 tys. ton), Niemcy (25% -, 137 tys. ton).

     Z uwagi na nadwyżkę produkcji zarówno w UE, jak i w Polsce oraz mniej  korzystne warunki eksportu wieprzowiny z Polski, związane z występowaniem w niektórych rejonach kraju wirusa ASF, Zespół Ekspertów przy Biurze Analiz Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa  ocenia, że do końca 2018 r. ceny żywca wieprzowego będą kształtować się na poziomie umiarkowanie niższym niż w roku ubiegłym. W pierwszym kwartale 2019 r. może nastąpić niewielki wzrost cen w odniesieniu do grudnia 2018 r., jednak nie przekroczą one poziomu notowanego w marcu 2018 r.

     Ceny skupu żywca wieprzowego w Polsce kształtują się pod wpływem zmian cen uzyskiwanych producentów trzody chlewnej w krajach Unii Europejskiej. W październiku 2018 r. (dane GUS) w Polsce dostawcy za żywiec wieprzowy uzyskiwali przeciętnie 4,40 zł/kg. o 6% mniej niż we wrześniu oraz o 9% mniej niż przed rokiem. Według prognozy Zespołu Ekspertów  cena skupu  żywca wieprzowego do końca marca 2019 r. powinna kształtować się na poziomie 4,30 – 4,60 zł/kg.

opracował: dr inż. Tadeusz Plichta

 Źródło; KOWR, GUS, IERiGŻ-PIB .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

thirteen + five =