Rynek wołowiny i cielęciny – stan, perspektywy

Print Friendly, PDF & Email

Wołowina jest na świecie trzecim co do wielkości gatunkiem spożywanego mięsa, po wieprzowinie i drobiu. Prognozowany na 2018 r. wzrost produkcji wołowiny w Unii Europejskiej była następstwem zwiększonego uboju zwierząt hodowlanych, zwłaszcza krów i jałówek, w wielu państwach członkowskich, który nastąpił w pierwszej połowie 2018 r. na skutek niesprzyjających warunków chowu bydła (niedobory trawy i pasz spowodowany suszą w okresie wiosenno-letnim).

Od stycznia do czerwca 2018 r. ,w porównaniu do z tym samym okresem 2017 r., w UE -28 (wyrażone w sztukach) w przypadku jałówek zwiększyły się o 6%, a w przypadku krów – o 2%.

     Zwiększony światowy popyt na wołowinę wpływa stymulująco na wzrost pogłowia bydła w Polsce. Kraj nasz plasuje się na siódmym miejscu wśród krajów UE pod względem wielkości pogłowia bydła oraz produkcji wołowiny (po Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Hiszpanii i Włoszech).

     Polska należy do największych eksporterów wołowiny w Unii Europejskiej ( według danych za 9 miesięcy 2018 r plasuje się na drugim miejscu po Hiszpanii). Korzystnie na wzrost krajowego eksportu krajowego eksportu produktów wołowych wpływa konkurencyjna cena żywca wołowego w Polsce na tle innych producentów, która jest przeciętnie o 10-15% niższa od średniej ceny w UE.

      Stabilne warunki chowu bydła w Polsce, wzrost spożycia oraz rozwój eksportu, zwłaszcza pierwszym półroczu 2018 r. sprzyjały zwiększaniu krajowej produkcji wołowiny. Według danych IERiGŻ- PIB  w 2018 r. produkcja wołowiny była o 3% większa niż w 2017 r. i wyniosła około1 1125 tys. ton, a w roku 2019 może wzrosnąć jeszcze o około 1%.

     Należy podkreślić, że ceny żywca wołowego w Polsce są silnie skorelowane z cenami największych producentów  wołowiny w UE. Jest to związane z dużym udziałem  eksportu wołowiny w krajowej produkcji.

     Zespół Ekspertów przewiduje, że w pierwszym kwartale 2019 r. ceny bydła prawdopodobnie będą wykazywały wzrost i w marcu 2019 r. mogą być do 8% wyższe niż rok wcześniej. I tak w przypadku bydła ogółem prognozowana cena wynosi 6,75- 7,00 zł/kg, natomiast młodego bydła rzeźnego 6,40 – 6,50 zł/kg

opracował: dr Tadeusz Plichta

Na podstawie danych; KOWR, GUS, IERiGŻ-PIB

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

20 − 14 =