Szansa dla młodych rolników z pomysłem na rozwój gospodarstwa, pieniądze czekają – nabór wniosków od 20 sierpnia.

Print Friendly, PDF & Email

Już od 20 sierpnia do 2 września 2015 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmować będzie wnioski o przyznanie wsparcia w ramach „Pomocy w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”. Działanie to finansowane jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Wnioskować o niego będą młodzi rolnicy, którzy mają pomysł na rozwój swojego gospodarstwa, poparty wiarygodnym biznesplanem.

 

W ramach PROW 2014 – 2020 do rozdysponowania jest 718 mln euro, jednak zmieniły się zasady udzielania wsparcia. Najważniejsza zmiana polega na tym, że wsparcie będzie przyznawane tylko tym wnioskodawcom, którzy już rozpoczęli urządzanie gospodarstwa rolnego, a prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący rozpoczną po złożeniu wniosku o premię. Wynika z tego, że dotacji nie będą mogły uzyskać osoby, które składały wcześniej wnioski o dopłaty bezpośrednie.

O premie może się starać osoba, która:

  • nie ukończyła 40 lat,
  • posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe (lub uzupełni je w okresie 3 lat od doręczenia decyzji),
  • po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący gospodarstwem, co oznacza, że do dnia złożenia wniosku nie prowadziła gospodarstwa rolnego jako kierujący,
  • stała się właścicielem  lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed jego złożeniem.

Wsparciem będą mogły być objęte tylko większe gospodarstwa tj. powierzchnia gospodarstwa musi być co najmniej równa średniej krajowej, a w województwach o średniej niższej niż krajowa – średniej wojewódzkiej i nie większa niż 300 hektarów. Dodatkowo minimum 70% tych gruntów musi stanowić własność, użytkowanie wieczyste lub dzierżawę z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (JST). Wprowadzone zostały również wymagania ekonomiczne, które dotyczą wielkości ekonomicznej gospodarstwa (SO). Nie może być niższa niż 13 tysięcy euro i nie wyższa niż 150 tysięcy euro. Wymagane będzie prowadzenie uproszczonej rachunkowości w gospodarstwie. W wyniku realizacji pomysłu zgodnie z biznesplanem wartość ekonomiczna gospodarstwa musi wzrosnąć o co najmniej o 10%.

Z pomocy wyłączone zostały: chów drobiu (z wyjątkiem produkcji ekologicznej), prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne, prowadzenie niektórych działów specjalnych produkcji rolnej.

Premia w wysokości 100 tys. złotych będzie wypłacana w dwóch ratach:

I – w wysokości 80% – po spełnieniu warunków decyzji, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy,

II – w wysokości 20% – po realizacji biznesplanu.

Doradcy Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego służą radą i pomagają rolnikom z województwa pomorskiego w wypełnieniu wniosku oraz skompletowaniu dokumentów aplikacyjnych.

Rolniku już dziś zastanów się nad rozwojem Twojego gospodarstwa – pamiętaj, że zawsze możesz liczyć na fachową pomoc pracowników Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku – tu znajdziesz kontakty do doradców na terenie całego województwa i w Twojej Gminie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

fifteen − 12 =