Rynek mleka 2020

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z oceną ekspertów, w którym światowy rynek mleka znajduje się w spadkowej fazie cyklu. Jej przebieg jest o wiele  bardziej łagodny, niż w przypadku poprzedniego cyklu na rynku mleka. Również według ekspertów epidemia COVID-19 nie będzie miała wpływu na światową produkcję mleka. Najprawdopodobniej doprowadzi ona do problemów logistycznych, utworzenia się zatorów w łańcuchów dostaw i ograniczy międzynarodowy handel produktami mlecznymi.

W pierwszym kwartale 2020 r. producenci mleka w UE dostarczyli do swoich mleczarni 2,8 procent więcej surowca niż w poprzednim roku. Według Komisji Europejskiej ilość dostarczonego surowego mleka wzrosła do 36,18 mln ton. Produkcja mleka wzrosła  w 21 z 27 państw członkowskich UE. W większych krajach produkcyjnych, takich jak Polska, Włochy, Irlandia, Holandia, Hiszpania i Belgia podaż surowców z korektą  roku przedwstępnego, wzrosła powyżej  średniej między 2,1 a 4,3 procent, natomiast w Niemczech i Francji odpowiednio tylko o 8 i1,0 procent. Największy wzrost odnotowano w Bułgarii –o 7,7 procent.

Wyższe dostawy mleka doprowadziły do zwiększenia produkcji mleka w UE w pierwszym kwartale 2020 r. Według Komisji, mleczarnie głównie zwiększyły produkcję mleka w proszku – wzrost o 9,9 procent do 170 800 ton w porównaniu do pierwszych trzech miesięcy w 2019 r. Ponadto produkcja masła, mleka spożywczego i mleka skondensowanego wzrosła od 3,2 do 3,5 procent.

W przypadku  sera odnotowano spadek o ponad 2,25 miliona ton (o 2,6 procent więcej). Niemcy jako najważniejszy producent serów w UE, znacząco się do tego przyczyniły, zwiększając swoją produkcję o 5,7 procent do 621,100 ton. Produkcja mleka odtłuszczonego mleka w proszku w UE wzrosła jedynie o 0,4 procent rok do roku.

Eksport przetworów  mlecznych z  UE rozwijał się nierównomiernie w pierwszym kwartale tego roku w porównaniu do tego samego w roku poprzednim. Na przykład, wzrost eksportu masła był bardzo duży –  o 36,6 procent do 66 236 ton. Pełnotłuste mleko w proszku odnotowano umiarkowany wzrost o 2,2 procent do 76 166 ton. Pełno tłuste mleko w proszku odnotowano umiarkowany wzrost eksport eksportu serów w UE został i odnotowano spadek o 7,3 procent do 304 932 t. Wynika to również z  faktu, że Wielka Brytania jest krajem trzecim po Brexicie, a w pierwszym kwartale 2020 r. kupiła około 37 procent mniej sera w państwach członkowskich UE o  UE, o 48 820 ton niż w okresie od stycznia do marca w 2019 r. Sprzedaż odtłuszczonego mleka w proszku w krajach trzecich również była znacznie niższa i była znacznie niższa i wyniosła 197 558 ton, czyli jedną czwartą mniej  niż w roku poprzednim. Sprzedaż nie rozwija  się u wielu klientów, tym w Chinach, Egipcie i Indonezji, co prawdopodobnie wynika również z pandemii koronawirusa.

W ostatnich kwartałach mamy do czynienia ze stabilizacją na rynku mleka. Niskiej zmienności cen sprzyja zbilansowana sytuacja popytowo- podażowa na światowym rynku mleka. Z jednej strony, ze względu na niesprzyjające warunki agrometeorologiczne, doszło do obniżenia podaży wśród największych światowych producentów produktów mlecznych.  Z drugiej strony, w ostatnich kwartałach wyhamowanie na produkty mleczne.

Jednocześnie zrealizował się scenariusz, zgodnie z którym obserwowane w ostatnich latach bardzo wysokie ceny tłuszczu mlecznego względem białka były zjawiskiem przejściowym .Różnica pomiędzy cenami mleka w proszku (OMP) wynosi obecnie ok.  100 EUR/ 100 kg wobec 481  EUR/ 100 kg w  wrześniu 2017 r,. i w tym samym kształtuje się na poziomie średniej wieloletniej w okresie 2001-2016 r.

Zgodnie z oceną ekspertów w którym światowy rynek mleka znajduje się w spadkowej fazie cyklu. Jej przebieg jest o wiele  bardziej łagodny niż w przypadku poprzedniego cyklu na rynku mleka. Również według ekspertów epidemia COVID-19 nie będzie miała wpływu na światową produkcję mleka. Najprawdopodobniej doprowadzi ona do problemów logistycznych, utworzenia się zatorów w łańcuchów dostaw i ograniczy międzynarodowy handel produktami mlecznymi. Uwzględniając przedstawiając powyższe perspektywy kształtowania się popytu i podaży na globalnym rynku mleka eksperci prognozują, że spadek światowych produktów mlecznych utrzyma się do końca 2020 r. Głównym czynnikami które będą miały wpływ na ceny mleka produktów mlecznych utrzyma się do końca 2020 r.

 

Źródło: MRiRW ; Agrarhuete

opracował: dr inż. Tadeusz Plichta

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

13 + trzy =