Katalog wpisów

Print Friendly, PDF & Email

Wpisy według kategorii

Katalog wpisów

Procedury budowy obiektów wodnych – studnia głębinowa

Print Friendly, PDF & Email

Potrzebujemy żywności, a aby móc ją produkować potrzebujemy również wody słodkiej. Rosnące zapotrzebowanie wynikające z działalności człowieka z jednej strony oraz kwestie związane ze zmianą klimatu z drugiej strony, napotyka na trudności w zapewnieniu wystarczającej ilości wody. W jaki sposób możemy zapewnić dalszą produkcję żywności, nie narażając jednocześnie środowiska naturalnego na niedobór wody słodkiej? Jednym z działań w tym zakresie powinno być zwiększenie wydajności użytkowania wody.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Procedury budowy obiektów wodnych – studnia głębinowa

0 komentarzy

XV Kartuski Targ Produktów Ekologicznych – RELACJA

Print Friendly, PDF & Email

Kartuski Rynek 25 września 2021 r. zamienił się w magiczne miejsce …
Tego dnia odbył się XV Kartuski Targ Produktów Ekologicznych połączony z wieloma atrakcjami zarówno dla dorosłych , jak i dzieci.

Czytaj dalej

Czytaj więcej XV Kartuski Targ Produktów Ekologicznych – RELACJA

0 komentarzy

Znaczenie amatorskiej hodowli kur w ochronie starych ras

Print Friendly, PDF & Email

Ekspansja przemysłowych metod produkcji stanowi zagrożenie dla różnorodności zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich. W tej sytuacji promocja ras zagrożonych ryzykiem wyginięcia, w tym ras pierwotnych, nabiera priorytetowego charakteru.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Znaczenie amatorskiej hodowli kur w ochronie starych ras

0 komentarzy

Nabór wniosków na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”

Print Friendly, PDF & Email

Od 20 października do 30 listopada 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie prowadziła nabór wniosków na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. Po raz dziesiąty grupy i organizacje producentów będą mogły starać się o dofinansowanie z budżetu PROW 2014-2020. 

Czytaj dalej

Czytaj więcej Nabór wniosków na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”

0 komentarzy

Uprawa mieszanek zbożowych Wyniki doświadczenia w PODR w Lubaniu w 2020 roku

Print Friendly, PDF & Email

Wybór mieszanek zbożowych jako element płodozmianu jest zabiegiem, który może przynieść rolnikowi korzyści w postaci wysokiego plonu o dobrej jakości paszowej. Jednakże wdrożenie tego typu uprawy wymaga precyzyjnego doboru gatunków oraz odmian w ich obrębie.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Uprawa mieszanek zbożowych Wyniki doświadczenia w PODR w Lubaniu w 2020 roku

0 komentarzy

Problemy w uprawie łubinu

Print Friendly, PDF & Email

Uprawa roślin bobowatych wpływa pozytywnie na właściwości fizyko-chemiczne gleby. Dzięki  ich współżyciu z bakteriami brodawkowymi nie wymagają nawożenia azotowego, a w bilansie pozostawiają ok. 100 kg azotu dla rośliny następczej. Z roku na rok obserwujemy coraz więcej plantacji łubinów, na których niestety występuje bardzo silne zachwaszczenie, zniszczenie przez szkodniki, zwierzynę leśną i choroby.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Problemy w uprawie łubinu

0 komentarzy

Zasady bioasekuracji w hodowli drobiu grzebiącego – zabezpiecz się przed grypą ptaków

Print Friendly, PDF & Email

Systematycznie co kilka lat grypa ptaków pojawia się z różnym natężeniem w krajach europejskich, azjatyckich oraz afrykańskich. Ogniska choroby są stwierdzane zarówno w komercyjnych gospodarstwach wielkotowarowych, jak również w chowie przydomowym.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Zasady bioasekuracji w hodowli drobiu grzebiącego – zabezpiecz się przed grypą ptaków

1 komentarz

Wzrost cen artykułów żywnościowych 2021 r.

Print Friendly, PDF & Email

W ostatnich miesiącach obserwujemy skokowy wzrost cen żywności w Polsce. Według analityków wzrost ten wynosi około 250 proc. Na razie jak twierdzi rząd wszystko jest pod kontrolą, a sama inflacja w maju wyniosła 2,4 proc. NBP chciałby, by ceny wzrosły w tempie 2,5 proc., według niego to optymalne dla gospodarki. Według wielu ekonomistów presja inflacyjna narasta, ale jest efektem drożyzny.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Wzrost cen artykułów żywnościowych 2021 r.

0 komentarzy

Prawie cały świat na wczesnośredniowiecznym Pomorzu

Print Friendly, PDF & Email

Wydawać by się mogło, że kultura na Pomorzu jest niezwykle jednolita, że te same ludy żyły na tym terenie przez tysiąclecia. Ścierały się tutaj jednak różnorakie religie i idee, które zostawiły po sobie zaskakujące pamiątki.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Prawie cały świat na wczesnośredniowiecznym Pomorzu

0 komentarzy

Zalecenia dotyczące wykonywanych zabiegów ogólnoprofilaktycznych w grupie prosiąt ssących

Print Friendly, PDF & Email

Odchów prosiąt jest jednym z najtrudniejszych etapów w produkcji trzody chlewnej. Celem współczesnego hodowcy jest uzyskanie jak najwyższej liczby miotów z najliczniejszą grupą prosiąt żywo urodzonych.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Zalecenia dotyczące wykonywanych zabiegów ogólnoprofilaktycznych w grupie prosiąt ssących

0 komentarzy

Rynek zbóż 2021

Print Friendly, PDF & Email

Analitycy z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowe przedstawili najnowszą prognozę cen zbóż. Ile będzie kosztować pszenica w czerwcu 2021 i na jakiej podstawie opierają swoje wyliczenia eksperci Instytutu?

Czytaj dalej

Czytaj więcej Rynek zbóż 2021

0 komentarzy

Rusza modernizacja: aż pięć naborów wniosków w jednym terminie

Print Friendly, PDF & Email

Od 21 czerwca 2021 r. można ubiegać się o wsparcie finansowe na “Modernizację gospodarstw rolnych”, i to we wszystkich pięciu jej obszarach. Wnioski Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje do 19 sierpnia 2021 r.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Rusza modernizacja: aż pięć naborów wniosków w jednym terminie

0 komentarzy

Magia Kartuz

Print Friendly, PDF & Email

Okolice Kartuz mają niezwykle bogatą historię. Pierwsi ludzie mogli zjawić się w tych okolicach nawet tysiąc lat temu. Myśliwi, którzy podążali za reniferami, przychodzili i odchodzili. Nie zostawali na stałe. Przewinęło się wiele ludów, ale dopiero około V wieku p.n.e. ludzie zamieszkali tu na dobre.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Magia Kartuz

0 komentarzy

Drożdże w żywieniu krów mlecznych

Print Friendly, PDF & Email

Prawidłowe żywienie bydła jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na stan zdrowia zwierząt i wyniki produkcyjne. Poprawę efektów można uzyskać przez żywienie krów odpowiednio dobraną dawką pokarmową, przygotowaną z dobrej jakości pasz objętościowych, treściwych oraz dodatków paszowych. Grupą dodatków cieszącą się dużą popularnością są preparaty drożdżowe.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Drożdże w żywieniu krów mlecznych

0 komentarzy

Żuławy Wiślane – niezwykła kraina w delcie Wisły cz.2.

Print Friendly, PDF & Email

Żuławy delty Wisły, nazywane również Żuławami Wiślanymi, to wspólne dzieło przyrody i wielowiekowej walki człowieka z niszczycielskim żywiołem wodnym. To wyjątkowy region rozpostarty w delcie Wisły, o niezwykłym krajobrazie, przyrodzie, historii i wielokulturowym dziedzictwie.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Żuławy Wiślane – niezwykła kraina w delcie Wisły cz.2.

1 komentarz

Żuławy Wiślane – niezwykła kraina w delcie Wisły cz.1.

Print Friendly, PDF & Email

Żuławy delty Wisły, nazywane również Żuławami Wiślanymi, to wspólne dzieło przyrody i wielowiekowej walki człowieka z niszczycielskim żywiołem wodnym. To wyjątkowy region rozpostarty w delcie Wisły, o niezwykłym krajobrazie, przyrodzie, historii i wielokulturowym dziedzictwie.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Żuławy Wiślane – niezwykła kraina w delcie Wisły cz.1.

0 komentarzy

Czynniki wpływające na jakość mięsa wołowego

Print Friendly, PDF & Email

Jakość wołowiny uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Do najważniejszych należą: rasa, płeć, wiek, żywienie, obrót przedubojowy oraz obróbka poubojowa. Każdy z tych czynników wpływa w różnym stopniu na wartość odżywczą i sensoryczną mięsa wołowego.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Czynniki wpływające na jakość mięsa wołowego

2 komentarze

Stawiamy na ekologię !

Print Friendly, PDF & Email

Nie ulega wątpliwości, że rozwój rolnictwa ekologicznego jest jednym z priorytetów Polski na poziomie Unii Europejskiej.  W tym  celu został opublikowany Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2021-2027*.
Celem „Ramowego Planu Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce w latach 2021 – 2027”  jest stały rozwój sektora rolnictwa ekologicznego oraz rynku żywności ekologicznej.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Stawiamy na ekologię !

1 komentarz

Premie dla młodych rolników i restrukturyzacja małych gospodarstw – wystartowały nabory

Print Friendly, PDF & Email

31 marca ARiMR rozpoczęła przyjmowanie wniosków w ramach dwóch poddziałań finansowanych z budżetu PROW 2014-2020. O bezzwrotną premię mogą ubiegać się młodzi rolnicy, a także osoby zainteresowane restrukturyzowaniem małych gospodarstw. Wnioski można składać przez najbliższe dwa miesiące, czyli do 29 maja 2021 roku.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Premie dla młodych rolników i restrukturyzacja małych gospodarstw – wystartowały nabory

0 komentarzy

Ważne zmiany w Działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym

Print Friendly, PDF & Email

Z dniem 15 marca 2021 r. weszła w życie zmiana długości trwania zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych podejmowanych w okresie przejściowym tj. w latach 2021 oraz 2022. Nowe zobowiązania, podejmowane od tego roku w ramach pakietów: 2, 3, 6, 7, podejmowane będą na okres 2 lat. Nowe zobowiązania w ramach pakietów: 1, 4, 5, będą podejmowane, tak jak dotychczas, na okres 5 lat. 5-cio letni okres realizacji zobowiązań nadal dotyczy rolników, którzy rozpoczęli realizację przed 15 marca 2021 r.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Ważne zmiany w Działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym

0 komentarzy

WAŻNE ZMIANY W DZIAŁANIU „ROLNICTWO EKOLOGICZNE”

Print Friendly, PDF & Email

Od 15 marca 2021 roku weszło w życie rozporządzenie zmieniające do działania „Rolnictwo ekologiczne” w ramach PROW 2014-2020.
Od roku 2021 wzrastają stawki dopłat do hektara dla producentów realizujących już lub podejmujących zobowiązanie ekologiczne w ramach PROW 2014-2020 (lata 2021-2022 będą okresem przejściowym).

Czytaj dalej

Czytaj więcej WAŻNE ZMIANY W DZIAŁANIU „ROLNICTWO EKOLOGICZNE”

1 komentarz

Rola i znaczenie wody w produkcji trzody chlewnej

Print Friendly, PDF & Email

Woda jest najłatwiej dostępnym, jak również najtańszym elementem żywienia. Nieograniczony dostęp do dobrej jakościowo, czystej wody to warunek zdrowia zwierząt i zapewnienie im dobrostanu. Niedostateczny dostęp do wody skutkuje zmniejszonym pobieraniem paszy, co przekłada się na niższe wyniki produkcyjne.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Rola i znaczenie wody w produkcji trzody chlewnej

2 komentarze

Raj nie tylko dla ptaków

Print Friendly, PDF & Email

W mieście, a jakby daleko od niego. Wyspa Sobieszewska kryje w sobie mnóstwo przyrodniczych i historycznych skarbów. Pieszo czy na rowerze – warto ją odwiedzić! Z pewnością należy do jednych z piękniejszych zakątków województwa pomorskiego.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Raj nie tylko dla ptaków

0 komentarzy

Plonowanie ziemniaków jadalnych w doświadczeniach prowadzonych w PODR w Lubaniu w 2020 roku

Print Friendly, PDF & Email

Głównym czynnikiem wpływającym na wysokość i jakość plonów jest zdrowy, kwalifikowany materiał sadzeniakowy sprawdzający się w uprawie w danym województwie, akceptowany przez klientów, wyglądający atrakcyjnie, do którego klient chętnie wraca. Jednak warunki atmosferyczne mają równie wielkie znaczenie… 

Czytaj dalej

Czytaj więcej Plonowanie ziemniaków jadalnych w doświadczeniach prowadzonych w PODR w Lubaniu w 2020 roku

0 komentarzy

Dopłaty do materiału siewnego za rok 2020

Print Friendly, PDF & Email

Ponad 14,3 mln zł wypłaciła do tej pory Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach dopłat do materiału siewnego za rok 2020. Dla sześćdziesięciu procent z 63 tys. rolników, którzy ubiegali się o te płatności, wydano już decyzje o przekazaniu środków. Znamy też wysokość stawek dopłat za 2020 rok.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Dopłaty do materiału siewnego za rok 2020

0 komentarzy

Choroba wrzodowa u koni

Print Friendly, PDF & Email

Schorzenia układu pokarmowego u koni są częstym problemem. Obecne warunki utrzymania, sposób użytkowania, stres oraz niewłaściwa dieta wpływają niekorzystnie na ich zdrowie. Grupą najbardziej narażoną na owrzodzenia żołądka są konie sportowe/wyścigowe, ze względu na intensywne żywienie, ale także trening i stres spowodowany transportem i udziałem w zawodach. Wrzody żołądka mogą występować u koni w każdym wieku.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Choroba wrzodowa u koni

0 komentarzy

Pomorska Wieś Innowacyjna

Print Friendly, PDF & Email

Pomorska Wieś Innowacyjna to cykl filmów krótkometrażowych pokazujących innowacje w rolnictwie realizowane w województwie pomorskim. Celem projektu było pokazanie szerokiego spektrum innowacji zaczynające się od hodowli nowych odmian roślin uprawnych poprzez nowoczesne, precyzyjne rolnictwo aż do doskonale pojmowanego dobrostanu zwierząt.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Pomorska Wieś Innowacyjna

0 komentarzy

Dofinansowanie inwestycji chroniących przed ASF lub powodzią

Print Friendly, PDF & Email

Od 31 grudnia 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła nabór wniosków od rolników, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń (ASF). Także od tego dnia Agencja oferuje pomoc spółkom wodnym lub związkom spółek wodnych, które zamierzają zainwestować w sprzęt służący do utrzymania w dobrym stanie urządzeń melioracji wodnych wykorzystywanych do ochrony gospodarstw rolnych przed powodzią. Wnioski będzie można składać do 28 lutego 2021 r.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Dofinansowanie inwestycji chroniących przed ASF lub powodzią

0 komentarzy

Dworskie Pomorskie

Print Friendly, PDF & Email

Zwiedzanie dworków i pałacyków jest nudne? Chyba tylko dla tych, którzy nie znają ich historii i czających się w każdym rogu sekretów! By ułatwić turystom poznanie ich tajemnic stworzono nawet specjalne szlaki. Pomogą nam wybrać się w wyjątkową podróż w czasie.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Dworskie Pomorskie

0 komentarzy

Jak rozpoznać produkty ekologiczne?

Print Friendly, PDF & Email

Konsumenci coraz bardziej  doceniają ekologiczne produkty spożywcze. W sklepach możemy coraz łatwiej nabyć naturalne soki owocowe, warzywa z ekologicznych upraw i wędliny „z własnej wędzarni”. Jednak czy  wszystko z dopiskiem „eko” czy „bio” naprawdę  jest ekologiczne? Skąd mieć pewność , że dany produkt spełnia normy i wymogi ekologicznej produkcji? Odpowiednie… Czytaj więcej Jak rozpoznać produkty ekologiczne?

Czytaj dalej

0 komentarzy

Innowacje w prowadzeniu gospodarstwa pasiecznego

Print Friendly, PDF & Email

Wyjazd pszczelarzy do Rumunii dał wszystkim uczestnikom okazję do zapoznania się z doświadczeniami rumuńskich i słowackich pszczelarzy oraz adaptacji tych doświadczeń do naszych pasiek. Dzięki niemu mogliśmy zobaczyć wiele ciekawych miejsc, posmakować lokalnych potraw, a przede wszystkim poznać wspaniałych i otwartych pszczelarzy.Wyjazd studyjny posłużył również zdobywaniu oraz transferze wiedzy w zakresie wytwarzania i przetwarzania produktów pasiecznych, w tym zastosowania ich w apiterapii. 

Czytaj dalej

Czytaj więcej Innowacje w prowadzeniu gospodarstwa pasiecznego

0 komentarzy

Przyzagrodowy chów gęsi jako alternatywny dochód dla gospodarstw rolnych

Print Friendly, PDF & Email

Przyzagrodowy chów gęsi jest szansą na niemal pewny zysk dla małych i średnich gospodarstw rolnych. Tradycyjny chów tych ptaków występuje nie tylko na Pomorzu i Kujawach. Z roku na rok zyskuje na popularności, będąc szczególnie atrakcyjnym w czasach zagrożeń związanych z epidemią ASF. Jak podkreśla Minister Rolnictwa, chów gęsi w warunkach przydomowych może być prowadzony jako rolniczy handel detaliczny.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Przyzagrodowy chów gęsi jako alternatywny dochód dla gospodarstw rolnych

0 komentarzy

Wiesz co jesz? Czyli kupuj świadomie

Print Friendly, PDF & Email

W dobie dzisiejszego wysoko uprzemysłowionego rynku produktów spożywczych i zalewie żywności wysoko przetworzonej, ciężko w krótkiej chwili zdecydować się na zakup produktów wysokiej jakości, o odpowiednich walorach odżywczych. Na półkach sklepowych można zaobserwować bardzo bogatą ofertę produktów z tej samej kategorii. Jednak różnią się one nie tylko ceną , producentem, ale przede wszystkim składem. Dlatego warto wiedzieć jakich informacji szukać na opakowaniach, aby wybierać świadomie produkty wyższej jakości.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Wiesz co jesz? Czyli kupuj świadomie

0 komentarzy

“Co w polu piszczy?” – 6: Odmiana i materiał siewny podstawą sukcesu. Instytucje wspierające…

Print Friendly, PDF & Email

Planując założenie plantacji ważnym aspektem jest wybór odmiany o odpowiednich parametrach jakościowych i środowiskowych. Cennych informacji dotyczących nowo wdrażanych odmian dostarcza Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe prowadzone przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych oraz Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego. Natomiast pieczę nad prawidłowym namnażaniem oraz dystrybucją materiału siewnego o wysokiej jakości sprawuje Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. W tym materiale pracownicy PIORIN przedstawią główne zagadnienia, którymi na co dzień zajmuje się ta instytucja.

Czytaj dalej

Czytaj więcej “Co w polu piszczy?” – 6: Odmiana i materiał siewny podstawą sukcesu. Instytucje wspierające…

0 komentarzy

Pierwsi ludzie na Pomorzu

Print Friendly, PDF & Email

Gdy z terenów Pomorza zaczął znikać lądolód, pojawili się pierwsi osadnicy. Znaleziono ślady mówiące o tym, że nasi przodkowie mieszkami tutaj już 12 tys. lat temu! Przybyli za wędrującymi zwierzętami, które odkrywały nowe pastwiska na północy Polski. Zostali tutaj i zaczęli przekształcać ten teren.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Pierwsi ludzie na Pomorzu

0 komentarzy

Bioasekuracja w produkcji trzody chlewnej – zabezpiecz się przed ASF

Print Friendly, PDF & Email

Od ostatnich kilku lat trwa nieustanna walka z epidemią ASF. Nowe sygnały wymuszają od polskich hodowców zachowania szczególnych zasad bioasekuracji. Pomimo faktu, że stosowanie jej jest dobrowolne, coraz więcej gospodarstw planuje i wprowadza zaostrzone zasady ochrony zdrowia świń.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Bioasekuracja w produkcji trzody chlewnej – zabezpiecz się przed ASF

1 komentarz

Owoce i warzywa w czasie pandemii.

Print Friendly, PDF & Email

Pandemia COVID-19 poprzez ograniczenia administracyjne doprowadziła do istotnego wzrostu kosztów transportu międzynarodowego. Znalazło to odzwierciedlenie w wyższych cenach owoców i warzyw pochodzących z importu. Jednocześnie wspomniane wyżej ograniczenia, szczególnie w kontekście przepływu osób, doprowadziły do powstania niedoboru pracowników sezonowych w rolnictwie, szczególnie na początkowym etapie wegetacji. Problem ten jest obserwowany zarówno w Polsce jak i w innych krajach UE.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Owoce i warzywa w czasie pandemii.

0 komentarzy

“Co w polu piszczy?” – Odcinek 5: Nawożenie – istotny czynnik zwiększający tolerancję suszową zbóż

Print Friendly, PDF & Email

Zapraszamy do obejrzenia materiału, z którego dowiedzą się Państwo jakimi składnikami pokarmowymi w nawozach można zwiększyć tolerancję roślin zbożowych na suszę. Ponadto jak pobierać próbki gleby, żeby wyniki były reprezentatywne dla pola. Dowiedzą się Państwo również jak skontaktować się z pracownikami terenowymi Stacji Chemiczno – Rolniczej w Gdańsku. Prezentujemy kilka ciekawostek dotyczących najważniejszych składników pokarmowych w roślinie. Zapraszamy do oglądania.

Czytaj dalej

Czytaj więcej “Co w polu piszczy?” – Odcinek 5: Nawożenie – istotny czynnik zwiększający tolerancję suszową zbóż

0 komentarzy

Ślimaki – problem wielu plantacji Pomorza

Print Friendly, PDF & Email

Ślimaki uchodzą za zwierzęta, które poruszają się wolno i ociężale. Niestety w przypadku  upraw rolnych nie możemy ulegać temu złudzeniu, gdyż w krótkim czasie te niewielkie mięczaki mogą spowodować znaczące straty w naszych zasiewach… Jak  zatem monitorować obecność tego szkodnika i kiedy należy go zwalczać ?

Czytaj dalej

Czytaj więcej Ślimaki – problem wielu plantacji Pomorza

0 komentarzy

Zboża, rośliny oleiste w warunkach pandemii koronawirusa.

Print Friendly, PDF & Email

Wybuch pandemii doprowadził do spadku cen roślin oleistych na światowych giełdach. Spadek cen pogłębiło również załamanie cen na światowym rynku ropy naftowej, będące bezpośrednim efektem pandemii. Obecnie sytuacja się normalizuje. Uważamy, że w kolejnych miesiącach w kierunku wzrostu cen roślin oleistych oddziaływać będą rosnące ceny ropy naftowej zwiększające popyt na biopaliwa, a także oczekiwane przez nas większe zapotrzebowanie na rośliny wysokobiałkowe wraz ze stopniową odbudową światowego pogłowia trzody chlewnej.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Zboża, rośliny oleiste w warunkach pandemii koronawirusa.

0 komentarzy

Tajemne loże

Print Friendly, PDF & Email

Loże masońskie rozbudzają wyobraźnie ludzi od stuleci. Wielu uważa, że wolnomularze żądzą światem i strzegą jego największych tajemnic. Czy poznali alchemiczną tajemnicę przemiany metalu w złoto? Czy kierują światową polityką? A może to zwyczajni ludzie, którzy lubią spotkać się w swoim gronie i dyskutować o filozofii, sztuce i kulturze?

Czytaj dalej

Czytaj więcej Tajemne loże

2 komentarze

Dlaczego warto pokochać jagodę kamczacką?

Print Friendly, PDF & Email

Nie ulega wątpliwości, że jagoda kamczacka to cenny owoc, posiadający wiele cennych właściwości i ma różne zastosowanie. Jagody kamczackie to ciekawa alternatywa dla jagód leśnych czy borówek amerykańskich.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Dlaczego warto pokochać jagodę kamczacką?

0 komentarzy

“Co w polu piszczy?” – Odcinek 4: RSM w pigułce

Print Friendly, PDF & Email

Jednym z najbardziej wszechstronnych i efektywnych typów nawozów azotowych jest Roztwór Saletrzano – Mocznikowy. Korzystanie z tego rodzaju nawożenia może być zabiegiem relatywnie tańszym niż formy stałe oraz bardziej korzystnym szczególnie w okresach deficytu wody w glebie. Jednakże stosowanie tej technologii wymaga od rolnika dość dużej wiedzy i jest obarczone ryzykiem wywołania niepożądanych efektów na plantacjach w postaci zjawiska fitotoksyczności m. in. poparzeń.

Czytaj dalej

Czytaj więcej “Co w polu piszczy?” – Odcinek 4: RSM w pigułce

0 komentarzy

Roztwór Saletrzano-Mocznikowy – Jak bezpiecznie i efektywnie stosować w swych uprawach?

Print Friendly, PDF & Email

Jednym z najbardziej wszechstronnych i efektywnych typów nawozów azotowych jest Roztwór Saletrzano-Mocznikowy. Korzystanie z tego rodzaju nawożenia może być zabiegiem relatywnie tańszym niż formy stałe oraz bardziej korzystnym szczególnie w okresach deficytu wody w glebie. Jednakże stosowanie tej technologii wymaga od rolnika dość dużej wiedzy i jest obarczone ryzykiem wywołania niepożądanych efektów na plantacjach w postaci zjawiska fitotoksyczności m.in. poparzeń.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Roztwór Saletrzano-Mocznikowy – Jak bezpiecznie i efektywnie stosować w swych uprawach?

0 komentarzy

Burak- Cukier-Perspektywy

Print Friendly, PDF & Email

Aby konkurować na rynku cukru, ciągle aktualne, pozostaje do uzyskania jak najwyższej wydajności cukru z ha, przy jednoczesnej optymalizacji kosztów. Niewątpliwie pojawiają się nowe zagrożenia i niewiadome, związane z sektorem produkcji cukru, a tym samym w uprawie buraków. Jak przekłada się to na plony?

Czytaj dalej

Czytaj więcej Burak- Cukier-Perspektywy

0 komentarzy

“Co w polu piszczy?” – Odcinek 3: Pszenica jara przewódkowa

Print Friendly, PDF & Email

Zmiany klimatyczne, susza i związane z tym słabe plonowanie powodują, że spada zainteresowanie zasiewami pszenicy jarej w województwie pomorskim. Dobrym rozwiązaniem tych problemów jest siew pszenic jarych przewódkowych. Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego, w którym zobaczycie Państwo zalety tego rozwiązania agrotechnicznego.

Czytaj dalej

Czytaj więcej “Co w polu piszczy?” – Odcinek 3: Pszenica jara przewódkowa

0 komentarzy

Muzealne zaskoczenie

Print Friendly, PDF & Email

Wielbiciele wypoczynku na świeżym powietrzu nie narzekają na nudę. Co jednak można zrobić, gdy za oknem np. pada? A jak wolny czas mają spędzić ci, którzy nie przepadają za sportem? Na szczęście w naszym województwie każdy znajdzie atrakcje dla siebie!

Czytaj dalej

Czytaj więcej Muzealne zaskoczenie

0 komentarzy

Tzw. “Kredyt restrukturyzacyjny” – dopłata do oprocentowania kredytu

Print Friendly, PDF & Email

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła pomoc w postaci dopłat do oprocentowania kredytu na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej (linia KR) – tzw. „kredyt restrukturyzacyjny”.

Kredyt restrukturyzacyjny może zostać przeznaczony na sfinansowanie długów wymagalnych o charakterze pieniężnym obejmujących kapitał, odsetki i inne opłaty, powstałych w związku z prowadzeniem działalności rolniczej.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Tzw. “Kredyt restrukturyzacyjny” – dopłata do oprocentowania kredytu

0 komentarzy

Prawidłowy odchów cieląt ras mlecznych

Print Friendly, PDF & Email

Odchów cieląt jest istotnym elementem, który wpływa na opłacalność chowu i przyszłą produkcję mleka. Czas ten ma szczególne znaczenie, kiedy z cielęcia chcemy pozyskać pełnowartościową jałówkę, przeznaczoną na remont stada. Zapewnienie prawidłowego odchowu już od pierwszych godzin gwarantuje zdrowotność oraz optymalny wzrost, natomiast błędy popełnione w tym okresie mogą przyczynić się do chorób, a nawet upadków cieląt narażając tym samym hodowcę na straty ekonomiczne.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Prawidłowy odchów cieląt ras mlecznych

1 komentarz

Rynek mleka 2020

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z oceną ekspertów, w którym światowy rynek mleka znajduje się w spadkowej fazie cyklu. Jej przebieg jest o wiele  bardziej łagodny, niż w przypadku poprzedniego cyklu na rynku mleka. Również według ekspertów epidemia COVID-19 nie będzie miała wpływu na światową produkcję mleka. Najprawdopodobniej doprowadzi ona do problemów logistycznych, utworzenia się zatorów w łańcuchów dostaw i ograniczy międzynarodowy handel produktami mlecznymi.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Rynek mleka 2020

0 komentarzy

Platforma żywnościowa – giełdowy Rynek Towarów Rolno-Spożywczych (RTRS).

Print Friendly, PDF & Email

Platforma żywnościowa powstała z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Prowadzona jest przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na wzór giełdy papierów wartościowych, ale prowadzi obrót nie akcjami lecz produktami rolnymi.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Platforma żywnościowa – giełdowy Rynek Towarów Rolno-Spożywczych (RTRS).

0 komentarzy

Spacer kanałami i wizyta w bardzo małym zamku…

Print Friendly, PDF & Email

Któż nie lubi spędzić spokojnego popołudnia popijając kawę na rynku jednego z pomorskich miasteczek? Zaskakuje, że prawdziwa atrakcja znajdować się może tuż pod naszymi nogami. Dokładnie 3,5 m pod naszymi nogami…

Czytaj dalej

Czytaj więcej Spacer kanałami i wizyta w bardzo małym zamku…

0 komentarzy

Ubezpieczenia w rolnictwie 2020 r.

Print Friendly, PDF & Email

Przypominamy  rolnikom o obowiązku zawarcia umów ubezpieczenia z zakresu:

Ubezpieczenia gospodarstwa rolnego i ubezpieczenia OC rolnika.
Ubezpieczenia przynajmniej 50% upraw polowych i zwierząt gospodarskich.
Ubezpieczenia OC pojazdu.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Ubezpieczenia w rolnictwie 2020 r.

0 komentarzy

EKO TATUAŻE – innowacyjna metoda znakowania warzyw

Print Friendly, PDF & Email

Warzywa ekologiczne i plastikowe opakowania – to nie jest zgodny duet. Wielu klientów domagało się tego, aby warzywa ekologiczne nie były umieszczane w foliach. Tymczasem obwarowania prawne zmuszały producentów do pakowania ich, aby uniknąć wymieszania z surowcami konwencjonalnymi. Wdrożona technologia „świetlnych tatuaży” rozwiązuje ten problem…

Czytaj dalej

Czytaj więcej EKO TATUAŻE – innowacyjna metoda znakowania warzyw

3 komentarze

DOBROSTAN KRÓW (nowe działanie PROW 2014-2020 „DOBROSTAN ZWIERZĄT”)

Print Friendly, PDF & Email

Od 15 marca 2020 r. rolnicy utrzymujący krowy mogą ubiegać się o wsparcie finansowe za utrzymanie zwierząt w podwyższonych warunkach dobrostanu ponad wymagane prawem normy. 9 marca br. ukazało się Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy… Czytaj więcej DOBROSTAN KRÓW (nowe działanie PROW 2014-2020 „DOBROSTAN ZWIERZĄT”)

Czytaj dalej

0 komentarzy

Rynek ziemniaka w Polsce i UE sezon 2019/2020

Print Friendly, PDF & Email

Choć Europa nie jest największym producentem ziemniaków nadal pozostaje regionem o największych obrotach handlowych. Zdaniem Wiesława Dzwonkowskiego z IERiGŻ rygorystyczne przepisy fitosanitarne, duża wrażliwość ziemniaków na transport oraz wysokie jego koszty sprawiają, że światowy rynek ziemniaków tworzy szereg rynków lokalnych, z których największy jest w Europie. Duże obroty handlowe ziemniakami między krajami UE wynikają z różnic klimatycznych i późnych terminów zbioru ziemniaków.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Rynek ziemniaka w Polsce i UE sezon 2019/2020

1 komentarz

Bursztynowa kraina

Print Friendly, PDF & Email

Mawiano, że figurka człowieka wykonana z bursztynu jest cenniejsza od samego człowieka. Jantar był wart aż tyle, bo nie tak łatwo znaleźć bryłkę odpowiedniej wielkości. Kto miał bursztyn, ten miał bogactwo i władzę. Krzyżacy wprowadzili więc za jego nielegalne posiadanie karę śmierci. Dziś na szczęście prawo nie jest już tak rygorystyczne.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Bursztynowa kraina

1 komentarz

Przepędy – infrastruktura towarzysząca dla bydła mięsnego .

Print Friendly, PDF & Email

Infrastruktura przepędowa jest jednym z wielu czynników wpływających na łatwość obsługi bydła mięsnego. Należy jednak pamiętać, iż niezwykle ważną rolę odgrywa tu także temperament rasy oraz doświadczenie osób obsługujących. Znajomość behawioru może przyczynić się nie tylko do ułatwienia wykonania zabiegów weterynaryjnych oraz zootechnicznych, ale także do poprawy bezpieczeństwa zwierząt oraz obsługi.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Przepędy – infrastruktura towarzysząca dla bydła mięsnego .

0 komentarzy

Rolnice – nowy problem wielu plantacji kukurydzy w województwie pomorskim

Print Friendly, PDF & Email

W ubiegłorocznym sezonie wegetacyjnym na wielu plantacjach kukurydzy rolnicy zaobserwowali objawy polegające na intensywnym wywracaniu się całych roślin. W wielu przypadkach doradcy i specjaliści PODR wzywani do tego typu zjawisk odkrywali w glebie larwy rolnic w bardzo dużym zagęszczeniu. Zachęcamy zapoznać się z  charakterystyką tego szkodnika z podrodziny motyli.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Rolnice – nowy problem wielu plantacji kukurydzy w województwie pomorskim

0 komentarzy

Najważniejsze rozwiązania Tarczy Antykryzysowej dla rolnictwa

Print Friendly, PDF & Email

Prezentowane rozwiązania mają na celu przeciwdziałanie skutkom COVID-19 – epidemii, z którą aktualnie walczy cały świat. To nie koniec podobnych rozwiązań. Trwają już prace nad projektem kolejnej specustawy w tym zakresie. Każde dobre rozwiązanie, mające na celu przeciwdziałanie skutkom COVID-19, zaproponowane przez zainteresowane podmioty, zwłaszcza przez rolników, ma szansę znaleźć poparcie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Najważniejsze rozwiązania Tarczy Antykryzysowej dla rolnictwa

0 komentarzy

Rynek owoców i warzyw sezonie 2019/20 -cz.2.

Print Friendly, PDF & Email

W 2019 r. należy zaznaczyć że, wystąpiły niższe zbiory i wyższe ceny skupu warzyw gruntowych. W 2019 r. powierzchnia uprawy niemal wszystkich gatunków warzyw gruntowych była większa niż w roku  poprzednim. Wynikało to z wysokich cen skupu w sezonie 2018/19. Wzrosła powierzchnia uprawy warzyw podstawowych: kapusty, cebuli, marchwi, buraków oraz pozostałych warzyw gruntowych w tym porów, warzyw strączkowych, papryki, sałaty, brokułów, pietruszki. Zmniejszyła się natomiast powierzchnia uprawy kalafiorów, marchwi i pomidorów…

Czytaj dalej

Czytaj więcej Rynek owoców i warzyw sezonie 2019/20 -cz.2.

0 komentarzy

eWniosekPlus – film instruktażowy

Print Friendly, PDF & Email

W tym trudnym dla nas czasie, termin na składanie wniosków o dopłaty do ARiMR póki co nie ulega zmianie. Wnioski o dopłaty  m.in, obszarowe można składać elektronicznie od 15 marca do 15 maja. Ale zachęcamy do śledzenia komunikatów na stronie agencji: https://www.arimr.gov.pl/

W tym materiale zapraszamy Państwa do krótkiej prezentacji aplikacji eWniosekPlus oraz podstaw wypełniania wniosku.
Materiał nagrany przy współpracy Pomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Czytaj dalej

Czytaj więcej eWniosekPlus – film instruktażowy

0 komentarzy

Rynek owoców i warzyw sezonie 2019/20 -cz.1.

Print Friendly, PDF & Email

Ocenia się, że w 2019 r. zbiory owoców w UE wyniosły 39 mln ton wobec 42mln ton w roku poprzednim, Spadek plonów i zbiorów większości gatunków spowodowany był niekorzystnymi warunkami pogodowymi dla upraw sadowniczych w przeważającym okresie wegetacji.W sezonie 2019/20 mniejsza niż w poprzednim sezonie będzie produkcja większości przetworów owocowych, a najbardziej spadnie produkcja przetworów z jabłek (głównie soków zagęszczonych), gruszek (konserw), wiśni i malin (mrożonek, konserw, soków). 

Czytaj dalej

Czytaj więcej Rynek owoców i warzyw sezonie 2019/20 -cz.1.

0 komentarzy

RAO – Nawracająca obturacja dróg oddechowych

Print Friendly, PDF & Email

Nawracająca obturacja dróg oddechowych (RAO, Recurrent Airway Obstruction) jest chorobą, która występuje zarówno u koni sportowych jak i rekreacyjnych. Polega na zapaleniu i stopniowym skurczu oskrzeli wraz z przebudową ich ściany oraz nadmierną produkcją śluzu. Wcześniej chorobę tą określano mianem przewlekłej choroby obturacyjnej płuc – COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease). Nazwa ta została zaczerpnięta z medycyny człowieka, jednak określenie to niezbyt trafnie odnosiło się do choroby występującej u koni. Priorytetem w leczeniu farmakologicznym RAO jest zlikwidowanie stanu zapalnego dróg oddechowych…

Czytaj dalej

Czytaj więcej RAO – Nawracająca obturacja dróg oddechowych

0 komentarzy

„Innowacje w prowadzeniu gospodarstwa ekologicznego”- cz.2.

Print Friendly, PDF & Email

W dniach 16-24 września br. rolnicy oraz doradcy z naszego i sąsiednich województw uczestniczyli w  wyjeździe studyjnym pn. „Innowacje w prowadzeniu gospodarstwa ekologicznego”, realizowanego w  ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Celem były gospodarstwa ekologiczne oraz instytucje działające na rzecz rolnictwa, zlokalizowane we Francji w regionie Bretania. Zapraszamy do drugiej części artykułu.

Czytaj dalej

Czytaj więcej „Innowacje w prowadzeniu gospodarstwa ekologicznego”- cz.2.

2 komentarze

Husarya SCS-100 – Maszyna do zbierania kamieni

Print Friendly, PDF & Email

Częstym problemem w uprawie szczególnie na glebach lekkich jest nadmierne ich wysycenie kamieniami. Stwarza to wiele niedogodności związanych z przygotowaniem stanowiska do siewu oraz przyspiesza zużycie maszyn służących do doprawienia gleby. W związku z taką sytuacją istnieje konieczność ich zbioru w celu poprawy warunków agrotechnicznych stanowiska. Jest to w większości gospodarstw zajęcie żmudne i czasochłonne ponieważ wykonuje się je ręcznie. W niniejszym materiale zaprezentujemy system automatycznego zbioru kamieni zaprezentowany podczas Dnia Ziemniaka w PODR w Lubaniu 5 września 2019 roku.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Husarya SCS-100 – Maszyna do zbierania kamieni

0 komentarzy

Pomorskie dla zakochanych

Print Friendly, PDF & Email

W województwie pomorskim łatwo się zakochać. Pełne jest urokliwych zakątków, które opowiadają miłosne historie. Pomorskie legendy i podania mówią o trudnym losie zakochanych, a w gdańskich uliczkach usłyszeć można rozmowy o wielkim uczuciu.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Pomorskie dla zakochanych

0 komentarzy

Grypa ptaków nadal groźna

Print Friendly, PDF & Email

Grypa ptaków, influenza ptaków – to ostra choroba zakaźna występująca powszechnie u ptaków, wywołana przez typ A wirusa grypy, który należy do rodziny Orthomyxoviridae, rodzaju Influenzavirus A. Jest niezwykle groźny  dla drobiu i może doprowadzić do likwidacji całej hodowli. Wirus nie stanowi dużego zagrożenia dla ludzi (pod warunkiem przestrzegania zasad higieny). Warto zapoznać się z zasadami bioasekuracji.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Grypa ptaków nadal groźna

0 komentarzy

Rynek rzepaku

Print Friendly, PDF & Email

Uprawa rzepaku ma ogromne znaczenia w Unii Europejskiej, w tym również w Polsce. Oprócz produkcji na cele konsumpcyjne, przemysłowe i energetyczne  rzepak jest także cenną rośliną w płodozmianie, która korzystnie wpływa na stan środowiska glebowego. Przy wieloletniej stabilizacji zapotrzebowania na rynku rzepaku (olej rzepakowy) ze strony sektora spożywczego na poziomie ok. 1 mln ton, wykreowano szybko rosnący popyt na surowiec zużywany do biokomponentów. 

Czytaj dalej

Czytaj więcej Rynek rzepaku

0 komentarzy

„Współpraca się opłaca” – trwa nabór wniosków o wsparcie finansowe.

Print Friendly, PDF & Email

Nie od dziś wiadomo, że w grupie można zdziałać więcej. W pojedynkę trudno opracować i wdrożyć nowe technologie, zarówno w zakresie rolnictwa, jak i wprowadzania na rynek żywności.

Dlatego niezbędne jest stworzenie warunków do wspólnego działania w grupie. Aby to umożliwić, po raz trzeci uruchomione zostało  działanie „Współpraca” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nabór trwa od 13 stycznia , a wnioski można składać do 21 lutego 2020 r.

Czytaj dalej

Czytaj więcej „Współpraca się opłaca” – trwa nabór wniosków o wsparcie finansowe.

0 komentarzy

Opryskiwacz dalekosiężny – wsparcie w walce z omacnicą prosowianką

Print Friendly, PDF & Email

W minionym sezonie wegetacyjnym wielu rolników uprawiających kukurydzę zostało niemile zaskoczonych przez szkodniki powodujące łamanie lub całkowite wyleganie roślin. W większości przypadków sprawcą tego typu uszkodzeń były larwy omacnicy prosowianki. Walka chemiczna z tym owadem jest bardzo trudna a wręcz niemożliwa do wykonania gdyż preparaty należy stosować w wysokim łanie kukurydzy. W takich sytuacjach z pomocą może przyjść nam wykorzystanie tzw. opryskiwacza dalekosiężnego. W niniejszym video zaprezentujemy państwu ogólne założenia stosowania tego typu rozwiązań w ochronie insektycydowej kukurydzy.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Opryskiwacz dalekosiężny – wsparcie w walce z omacnicą prosowianką

0 komentarzy

Zwalczanie chorób grzybowych – ważny element wiosennej ochrony zasiewów zbóż

Print Friendly, PDF & Email

Miniona  jesień charakteryzowała się dość wysokimi temperaturami oraz wilgotnością powietrza. Niestety były to sprzyjające warunki dla niektórych patogenów grzybowych, które zaczęły porażać plantacje ozimin już jesienią. Biorąc po uwagę  trwającą łagodną zimę ( i duże prawdopodobieństwo, że tak się utrzyma), należy spodziewać się nasilenia infekcji chorobami grzybowymi po wznowieniu wegetacji. Jakie najczęściej występują choroby grzybowe na plantacjach zbóż oraz jakie zabiegi wykonać, aby  zmniejszyć ich presję?

Czytaj dalej

Czytaj więcej Zwalczanie chorób grzybowych – ważny element wiosennej ochrony zasiewów zbóż

0 komentarzy

Aktywizacja mieszkańców Nowego Klincza z kartoflem w tle

Print Friendly, PDF & Email

Koło Gospodyń Wiejskich w Nowym Klinczu już po raz piąty pozyskało środki finansowe na organizację cyklicznej imprezy pod nazwą „Dzień kartofla”. Głównym celem imprezy jest aktywizacja lokalnej społeczności, a równocześnie promocja tradycyjnych potraw kaszubskich z kartofli. Kartofle były i są nadal jednym z istotnych produktów w kaszubskim menu, są również podstawowym składnikiem w różnorodnych przepisach. Zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Aktywizacja mieszkańców Nowego Klincza z kartoflem w tle

0 komentarzy

Rynek nawozów mineralnych

Print Friendly, PDF & Email

Nawozy mineralne stanowią istotny element struktury kosztów w gospodarstwach rolnych, co w zasadniczy sposób limituje poziom ich zużycia. W sezonie 2017/ 2018, w warunkach niewielkiego potanienia nawozów w relacji do zbóż, odnotowano wzrost zużycia nawozów mineralnych w krajowym rolnictwie w porównaniu z poprzednim sezonem.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Rynek nawozów mineralnych

0 komentarzy

„Innowacje w prowadzeniu gospodarstwa ekologicznego”- cz.1.

Print Friendly, PDF & Email

W dniach 16-24 września br. rolnicy oraz doradcy z naszego i sąsiednich województw uczestniczyli w wyjeździe studyjnym pn. „Innowacje w prowadzeniu gospodarstwa ekologicznego”, realizowanego w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Celem były gospodarstwa ekologiczne oraz instytucje działające na rzecz rolnictwa, zlokalizowane we Francji w regionie Bretania

Czytaj dalej

Czytaj więcej „Innowacje w prowadzeniu gospodarstwa ekologicznego”- cz.1.

0 komentarzy

Most ze znaczka

Print Friendly, PDF & Email

Mosty pełnią przede wszystkim rolę użytkową. Mają pomóc dostać się z jednej strony rzeki na drugą. Czasem, gdy górują nad miastem wystarczająco długo, mogą też stanowić przejście pomiędzy przeszłością, a teraźniejszością.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Most ze znaczka

0 komentarzy

Najważniejsze mikroelementy wpływające na wzrost i rozwój zbóż

Print Friendly, PDF & Email

Obserwując plantację zbóż w wielu przypadkach możemy zauważyć specyficzne przebarwiania lub inne symptomy, które nie są wynikiem niedoboru makroskładników (NPK), infekcji sprawcami chorób lub żerowania szkodników. Najczęściej są one efektem deficytu składników, które organizm roślinny wymaga jedynie w niewielkich ilościach czyli tzw. „mikroelementów”. Jak zaplanować nawożenie, aby zminimalizować ich niedobory?

Czytaj dalej

Czytaj więcej Najważniejsze mikroelementy wpływające na wzrost i rozwój zbóż

2 komentarze

Rynek drobiu

Print Friendly, PDF & Email

Determinantami wzrostu produkcji drobiu w Polsce w 2019 r. są przede wszystkim popyt eksportowy oraz w mniejszym stopniu konsumpcja wewnętrzna. Od początku 2019 r. notowany jest bardzo duży wzrost importu drobiu do UE. Zgodnie z prognozą Komisji Europejskiej w całym w 2019 r. import drobiu będzie większy niż w roku 2018 z uwagi na prognozowane przez KE wyhamowanie tempa wzrostu produkcji w UE.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Rynek drobiu

0 komentarzy

Ziołowy Zakątek w synergii z Darami Natury – zielarstwo, edukacja i nie tylko…

Print Friendly, PDF & Email

Konsekwencja, zaangażowanie i pasja – kluczem do sukcesu! To motto z pewnością oddaje cechy właściciela Pana Mirosława Angielczyk. Wśród malowniczych pól i lasów dziewiczego Podlasia, z dala od miejskich zanieczyszczeń i zgiełku cywilizacji, ulokowany jest Ziołowy Zakątek. To magiczne i wyjątkowe miejsce, położone we wsi Koryciny. Więcej o tym urokliwym miejscu opowie przewodnik Pan Grzegorz Moczulski. Zapraszamy do krótkiego wywiadu.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Ziołowy Zakątek w synergii z Darami Natury – zielarstwo, edukacja i nie tylko…

0 komentarzy

Czy kurnik lub chlewnia muszą zanieczyszczać powietrze i być uciążliwe dla sąsiadów ?

Print Friendly, PDF & Email

Budowa lub rozbudowa dużych budynków inwentarskich budzi szereg wątpliwości i zastrzeżeń zarówno inspekcji ochrony środowiska jak i po prostu sąsiadów. Wszyscy obawiają się dużych emisji gazów, kurzu i przykrych dla otoczenia zapachów z chlewni czy kurnika. Dziś już nie musi tak być. Stosując najnowocześniejsze rozwiązania techniczne i technologiczne możemy znacznie ograniczyć a nawet prawie wyeliminować to zjawisko.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Czy kurnik lub chlewnia muszą zanieczyszczać powietrze i być uciążliwe dla sąsiadów ?

0 komentarzy

Targ po francusku

Print Friendly, PDF & Email

Targ „Marché des Lices” w Rennes to drugi targ, co do wielkości, w całej Francji. Liczba klientów szacowana jest na 10 000 odwiedzających dziennie. Handel rozpoczyna się o 4.00 rano, a kończy około 14.00. Stoiska wydają się być bez początku i końca, a oferują niemal wszystko, co produkują francuscy rolnicy i rybacy. Góry warzyw i owoców, sery i wędliny, miód i słodycze, ryby oraz owoce morza. Miejsce to zachwyca kupujących…

Czytaj dalej

Czytaj więcej Targ po francusku

0 komentarzy

Morskie światła

Print Friendly, PDF & Email

Latarnie morskie od wieków służyły żeglarzom. Pomagały im odnaleźć drogę i wielu uratowały przed katastrofą. Istniały już w starożytności – często jako ogniska na kolumnach. Nad Bałtykiem wciąż można spotkać latarnie wskazujące właściwą drogę.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Morskie światła

0 komentarzy

Żniwa 2019. Zbiory zbóż wyższe niż w 2018 roku

Print Friendly, PDF & Email

Według GUS w 2019 roku zbiory zbóż były wyższe o 8% w porównaniu do roku 2018. Według plantatorów, może zbiory są lepsze, ale wiele do życzenia pozostawia jakość ziarna. Niestety, w związku z tegoroczną suszą ziarno jest drobniejsze, o mniejszym wyrównaniu do wcześniejszych lat. Jak przedstawiają się zbiory poszczególnych zbóż?

Czytaj dalej

Czytaj więcej Żniwa 2019. Zbiory zbóż wyższe niż w 2018 roku

1 komentarz

Embriotransfer w hodowli bydła mlecznego

Print Friendly, PDF & Email

Obecnie coraz więcej hodowców decyduje się na zastosowanie nowoczesnych technik rozrodu w swoim stadzie. Stwarza to możliwości umocnienia genetyki poprzez uzyskanie dużej liczby potomstwa po najlepszych rodzicach. Szacuje się, że zdrowa samica jest w stanie urodzić 8-10 cieląt w ciągu swojego życia, natomiast przy zastosowaniu Embriotransferu (ET) możemy uzyskać ich… Czytaj więcej Embriotransfer w hodowli bydła mlecznego

Czytaj dalej

0 komentarzy

Zagrożenie ASF -coraz bardziej realny scenariusz także dla pomorskiego

Print Friendly, PDF & Email

Afrykański pomór świń to bardzo groźna i wysoce zaraźliwa choroba wirusowa świń i dzików na którą ludzie nie są wrażliwi. Nie stanowi ona bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. Niestety w okresie ostatniego roku afrykański pomór świń bardzo się rozprzestrzenił, co jest problematyczne w chowie i hodowli trzody chlewnej. Strefy ograniczające wprowadzono również w naszym województwie…

Czytaj dalej

Czytaj więcej Zagrożenie ASF -coraz bardziej realny scenariusz także dla pomorskiego

0 komentarzy

Permakultura – korzystanie z siły natury

Print Friendly, PDF & Email

Siła natury – jak ją wykorzystać? By poznać tajniki przyrody, warto zapoznać się z zasadami permakultury. Parmakultura – to współpraca z naturą, zachowanie bioróżnorodności , dążenie do optymalnej samowystarczalności poprzez czerpanie korzyści z nieskończonego potencjału natury; to m.in. wykorzystywanie zgromadzonej materii organicznej , jako źródło składników odżywczych, zastosowanie wzajemnych relacji , oddziaływania poszczególnych roślin na siebie nawzajem. Aby przybliżyć zasady permakultury, na przykładzie uprawy warzyw, zapraszamy do krótkiego filmiku.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Permakultura – korzystanie z siły natury

0 komentarzy

Kampania cukrownicza 2019/2020 w UE

Print Friendly, PDF & Email

Powierzchnia uprawy buraka cukrowego w UE ulega zmniejszeniu, która ma być rekompensowana wzrostem wyższego plonu. Jednak wzrost plonu uzależniony jest także od warunków pogodowych…

Czytaj dalej

Czytaj więcej Kampania cukrownicza 2019/2020 w UE

0 komentarzy

Rynek mleka – 2019

Print Friendly, PDF & Email

Jak twierdzi wielu analityków rolnych, mleko stało się najcenniejszym produktem rolnym na świecie i ma jedno z najbardziej niestabilnych cen. Średnia światowa cena mleka, to obecnie około 30 eurocentów za kilogram. Przy takim poziomie cenowym nie będzie możliwe zaspokojenie światowego wzrostu zapotrzebowania na mleko, dlatego należy się spodziewać wyższych światowych cen mleka.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Rynek mleka – 2019

0 komentarzy

Metody poprawy jakości cieczy roboczej w ochronie roślin

Print Friendly, PDF & Email

Wykonując zabiegi ochrony roślin spotykamy się ze spadkiem ich skuteczności w naszych zasiewach. Często podłożem takiego zjawiska mogą być nieodpowiednie właściwości wody jaką stosujemy do sporządzenia cieczy roboczej. Owe właściwości to przede wszystkim jej odczyn, twardość oraz napięcie powierzchniowe. W niniejszym materiale filmowym specjaliści z przedsiębiorstwa “AGROMIX” Pan Roman Szewczyk… Czytaj więcej Metody poprawy jakości cieczy roboczej w ochronie roślin

Czytaj dalej

0 komentarzy

Przez Żuławy na szynach

Print Friendly, PDF & Email

Wakacje dopiero dobiegły końca, ale już można zaplanować kolejne podróże… Żuławy to niezwykle urokliwy obszar z fascynującą historią. Można poznać tę krainę np. wybierając się w podróż kolejką wąskotorową. Na początku maja każdy będzie mieć taką okazję. Następnym razem pociąg ruszy dopiero w czerwcu.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Przez Żuławy na szynach

0 komentarzy

PRODUKT POLSKI

Print Friendly, PDF & Email

Czy wiecie, że dla siedmiu na dziesięciu Polaków wystarczającą zachętę do zakupu danego produktu stanowi to, że pochodzi on z Polski, a połowa konsumentów swój patriotyzm manifestuje podczas zakupów w sklepach z artykułami rolno-spożywczymi? Znak „Produkt polski” umożliwia konsumentom łatwiejsze wyszukiwanie produktów wytworzonych w Polsce z użyciem polskich surowców.

Czytaj dalej

Czytaj więcej PRODUKT POLSKI

0 komentarzy

Innowacje w konopiach – czyli jak to się robi w Kombinacie Konopnym

Print Friendly, PDF & Email

Kombinat Konopny – to inicjatywa wspaniałych ludzi, którzy poświęcają swoje środki finansowe oraz pracę doświadczalnej uprawie, zbiorom i przeróbce konopi w kierunku ich wykorzystania w branży włókienniczej. Bo przecież właśnie włókno było przez wieki głównym powodem upraw, dając im nazwę – konopie włókniste. Czy możliwe jest wyprodukowanie skarpetek z konopi? Odpowiedź w materiale filmowym – Zapraszamy!

Czytaj dalej

Czytaj więcej Innowacje w konopiach – czyli jak to się robi w Kombinacie Konopnym

0 komentarzy

Plan nawożenia azotem nowym obowiązkiem lub wyborem rolnika

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami…” (Dz.U.2018 poz.1339) gospodarstwa o powierzchni ≥ 10 ha użytków rolnych lub utrzymujące zwierzęta gospodarskie w liczbie ≥ 10 DJP wg stanu średniorocznego, obowiązuje posiadanie planu nawożenia azotem lub obliczeń maksymalnych dawek azotu. Co korzystniej dla rolnika wybrać? Jakie są pomiędzy nimi różnice?

Czytaj dalej

Czytaj więcej Plan nawożenia azotem nowym obowiązkiem lub wyborem rolnika

0 komentarzy

Sytuacja na rynku zbóż

Print Friendly, PDF & Email

Rosnące zapotrzebowanie na żywność (spowodowane wzrostem populacji, zmieniającą się dietą i poprawą sytuacji dochodowej, zwłaszcza w rozwijających się regionach Azji i Afryki) determinuje sytuację na globalnym rynku zbóż. W sezonie 2018/2019 przewidywane światowe zużycie na poziomie 2,15 mld ton (o 1% wyższym niż w poprzednim roku gospodarczym) było większe od szacowanych zbiorów (2,12 mld ton, o 0,2% wyższym). Sytuacja ta wywierała presję na wzrost cen na rynkach zagranicznych. Wzrost cen był ograniczany dużymi zapasami na świecie, które na koniec sezonu mogą ulec obniżeniu o 3,5%, do 627 mln ton

Czytaj dalej

Czytaj więcej Sytuacja na rynku zbóż

0 komentarzy

Pomorskie kalwarie

Print Friendly, PDF & Email

Mieszkańcy Pomorza słyną ze swojej pobożności. Pielgrzymki stały się dla wielu rodzin ważnym elementem codziennego życia. Na terenie naszego województwa znajdują się dwie kalwarie, które przyciągają mnóstwo wiernych, ale również i turystów.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Pomorskie kalwarie

0 komentarzy

Rynek żywnościowy 2019

Print Friendly, PDF & Email

W 2019 r. spodziewane jest przyśpieszenie dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych w stosunku do roku poprzedniego. W projekcie ustawy budżetowej na 2019 r. założono, że wzrosną one średnio o 2,3% w ujęciu rocznym, przy braku istotnych szoków podażowych na rynku surowcowym i żywności. Czy tak będzie?…

Czytaj dalej

Czytaj więcej Rynek żywnościowy 2019

0 komentarzy

“Alpaka Team” – miejsce, gdzie tradycja spotyka nowoczesność

Print Friendly, PDF & Email

W tym materiale gościmy z wizytą w “Alpaka Team” u Pani Anny Demkowicz. Pani Anna opowie nam o hodowli alpak oraz przędzeniu wełny. Zapraszamy do oglądania!

Czytaj dalej

Czytaj więcej “Alpaka Team” – miejsce, gdzie tradycja spotyka nowoczesność

0 komentarzy

Nowe możliwości dla kół gospodyń wiejskich

Print Friendly, PDF & Email

Koła gospodyń wiejskich również i w tym roku mogą ubiegać się o pomoc finansową na prowadzoną przez nie działalność statutową. Łącznie na ten cel przeznaczono w 2019 r. 40 mln zł. Wnioski o wsparcie przyjmuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Nowe możliwości dla kół gospodyń wiejskich

0 komentarzy

Miód nie tylko na przeziębienie

Print Friendly, PDF & Email

Miód pszczeli jest najbardziej znanym produktem wytwarzanym przez pożyteczne owady -pszczoły. Dzięki niepowtarzalnemu smakowi właściwościom odżywczym ceniony jest zwłaszcza w kuchni. Częściej o nim przypominamy w okresach „przeziębieniowych” doceniając jego bogate właściwości biologiczne. W leczeniu rozmaitych chorób stosowany jest przez ludzi od kilku tysięcy lat. Obecnie trwa sezon na miodobranie – warto zaopatrzyć się w ten naturalny produkt.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Miód nie tylko na przeziębienie

0 komentarzy

Rynek drobiu – 2019

Print Friendly, PDF & Email

W 2019 r. determinantami wzrostu produkcji drobiu w Polsce są popyt eksportowy oraz konsumpcja wewnętrzna. Ile wyprodukowano ton mięsa drobiowego w I kwartale, a ile z tego wyeksportowano? Jak przedstawia się sytuacja na rynku światowym?

Czytaj dalej

0 komentarzy

Pomorskie jaskinie

Print Friendly, PDF & Email

Jaskinie kojarzą się nam z górskimi wyprawami, ale nie oznacza to, że nie występują na północy naszego kraju. Na Pomorzu odnaleźć można bardzo ciekawe formacje, które zyskały różne nazwy: groty, jamy, schrony czy schroniska. Warto przyjrzeć się nim z bliska.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Pomorskie jaskinie

2 komentarze

Zmiany w warunkach przechowywania nawozów naturalnych

Print Friendly, PDF & Email

Właściwe przechowywanie i stosowanie nawozów naturalnych to nie tylko ochrona wód gruntowych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem. To również sposób na zatrzymanie w nawozach naturalnych azotu dostępnego dla roślin uprawnych i zwiększenia osiąganych plonów. W jaki sposób i w jakich terminach powinniśmy przechowywać te wartościowe nawozy?

Czytaj dalej

0 komentarzy

Pożyteczne Mikroorganizmy – część 1 “Z wizytą w Pomorskim Centrum Mikroorganizmów BRUNKA NATURAL”

Print Friendly, PDF & Email

Na temat wpływu mikroorganizmów (nie tylko w rolnictwie ekologicznym) można znaleźć sporo artykułów. Jedno jest pewne – ich działanie zależy od wielu czynników. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem nagranym w Pomorskim Centrum Mikroorganizmów – BRUNKA NATURAL. Pan Marek Brunka przedstawi Państwu temat Pożytecznych Mikroorganizmów. Zapraszamy do materiału video!

Czytaj dalej

Czytaj więcej Pożyteczne Mikroorganizmy – część 1 “Z wizytą w Pomorskim Centrum Mikroorganizmów BRUNKA NATURAL”

0 komentarzy

Rynek rzepaku 2018/2019

Print Friendly, PDF & Email

Rzepak odgrywa bardzo ważną rolę w krajowym rolnictwie, gospodarce żywnościowej i przemysłach przetwórczych. Jest on podstawowym surowcem do produkcji tłuszczów konsumpcyjnych i technicznych oraz stanowi źródło białka paszowego. Jak przedstawia się sytuacja na rynku rzepaku?

Czytaj dalej

Czytaj więcej Rynek rzepaku 2018/2019

0 komentarzy

Zbudujmy domek dla pszczół

Print Friendly, PDF & Email

Od wielu lat, na całym świecie, obserwujemy masowe ginięcie pszczół. To niepokojące zjawisko kojarzone jest zwłaszcza z hodowaną przez człowieka pszczołą miodną. Należy jednak pamiętać, iż w równym stopniu dotyczy ono również pszczół dziko żyjących. W jaki sposób możemy zapewnić tym owadom schronienie?

Czytaj dalej

Czytaj więcej Zbudujmy domek dla pszczół

0 komentarzy

Pomorskie na miotle

Print Friendly, PDF & Email

Pomówienie o czary dla wielu kobiet kończyło się śmiercią. Niestety, procesy czarownic miały miejsce także w naszym województwie.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Pomorskie na miotle

1 komentarz

Praktyczne aspekty planu nawożenia azotem i obliczeń maksymalnych dawek azotu – w 3 krokach

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie „Programu działań” zwanego inaczej Programem azotanowym[1] stosowanie nawozów zawierających azot można rozpocząć od 1 marca, o ile pozwalają na to warunki pogodowe. Zanim zostanie rozsiana pierwsza dawka nawozów, dla gospodarstwa powinien zostać opracowany plan nawożenia azotem lub obliczenia maksymalnych dawek azotu, zależnie od wielkości produkcji roślinnej lub zwierzęcej w gospodarstwie. W jaki sposób to przygotować?

Czytaj dalej

Czytaj więcej Praktyczne aspekty planu nawożenia azotem i obliczeń maksymalnych dawek azotu – w 3 krokach

0 komentarzy

Rynek ziemniaka

Print Friendly, PDF & Email

Od ponad 40 lat powierzchnia uprawy ziemniaków w Polsce sukcesywnie zmniejsza się. Skala tego procesu jest bardzo duża – niespotykana w żadnym innym kraju europejskim. W latach 70 – tych ubiegłego wieku ziemniaki zajmowały w Polsce powierzchnię 3 mln ha, co stanowiło 18% w strukturze zasiewów. Pod względem wysokości zbiorów byliśmy drugim producentem na świecie. A jak przedstawia się bieżąca sytuacja ?

Czytaj dalej

Czytaj więcej Rynek ziemniaka

0 komentarzy

BioPomorze: „Zdrowa Ziemia – Zdrowa Żywność – Zdrowy Człowiek”

Print Friendly, PDF & Email

Pomimo tego, że już od kilkunastu lat istnieją certyfikowani producenci ekologiczni, do tej pory nie powstało żadne stowarzyszenie czy grupa producentów ekologicznych w województwie pomorskim. Dopiero w roku 2017 zawiązało się pierwsze Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych BIOPOMORZE. Województwo pomorskie od dawna czekało na taką inicjatywę.

Czytaj dalej

Czytaj więcej BioPomorze: „Zdrowa Ziemia – Zdrowa Żywność – Zdrowy Człowiek”

0 komentarzy

Rynek środków produkcji dla rolnictwa

Print Friendly, PDF & Email

Środki do produkcji systematycznie drożeją od kilkunasty miesięcy. Pod  koniec 2018 r. popyt na większość podstawowych środków do produkcji dla rolnictwa był stosunkowo niewielki, zdecydowanie mniejszy niż w pierwszym półroczu. Mniejszy popyt nie spowodował jednak obniżki cen.

Czytaj dalej

0 komentarzy

Pajęczaki na śliwach

Print Friendly, PDF & Email

W tym materiale zaprezentujemy Państwu najdrobniejsze szkodniki, które żerują na liściach śliw. W przybliżeniu mikroskopowym pokażemy grupę pajęczaków. Zapraszamy do obejrzenia!

Czytaj dalej

Czytaj więcej Pajęczaki na śliwach

0 komentarzy

Zakwaszacze w żywieniu zwierząt – rola i działanie

Print Friendly, PDF & Email

Stosowanie zakwaszaczy w żywieniu zwierząt, głównie drobiu i świń, szczególnego znaczenia nabrało w momencie zakazu stosowania antybiotykowych stymulatorów wzrostu. W żywieniu zwierząt od dawna źródłem kwasów organicznych były kiszonki a także maślanka i serwatka. Co możemy zyskać dzięki stosowaniu zakwaszaczy?

Czytaj dalej

0 komentarzy

Alpaki to inwestycja w styl życia

Print Friendly, PDF & Email

Zmiany rzeczywistości rolniczej i niskie związane z tym dochody powodują, że niektórzy stają przed dylematem, czy prowadzić dalej działalność rolniczą, czy ją zakończyć. Wielu wybiera to drugie rozwiązanie, a inni zastanawiają się co dalej, na co się przestawić i czy te negatywne tendencje da się jakoś odwrócić. A może warto… Czytaj więcej Alpaki to inwestycja w styl życia

Czytaj dalej

0 komentarzy

Pomorskie skarby

Print Friendly, PDF & Email

Pod nogi patrzą ci, którzy mają głowę w chmurach i marzą o wielkich odkryciach. Prawdziwy skarb znaleźć można w zaskakujących miejscach… A gdzie można go znaleźć na Pomorzu?

Czytaj dalej

Czytaj więcej Pomorskie skarby

0 komentarzy

Ceny warzyw idą w górę !

Print Friendly, PDF & Email

Ceny warzyw w styczniu osiągnęły rekordowy poziom! Dotyczy to zarówno warzyw krajowych, jak i również importowanych. W ciągu roku podrożały cebula oraz kapusta biała. Wzrost cen  dotyczy również marchwi, pietruszki, pora i ziemniaków. Co ma na to wpływ?

Czytaj dalej

0 komentarzy

Nowe wymogi dotyczące stosowania i przechowywania nawozów

Print Friendly, PDF & Email

Nowe wymogi dotyczące stosowania i przechowywania nawozów obejmują już od 2018 r. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” zostało opublikowane w dniu 12 lipca 2018 r. Co obowiązuje rolników i czy wszystkich?

Czytaj dalej

Czytaj więcej Nowe wymogi dotyczące stosowania i przechowywania nawozów

0 komentarzy

Rynek drobiu – stan, perspektywy

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z prognozą Komisji Europejskiej produkcja drobiu w UE w 2018 r. osiągnęła 14,9 mln ton i była wyższa o 2,2% niż w roku poprzednim. Wzrost produkcji w roku bieżącym znacznym stopniu determinowany będzie ograniczonym importem z Brazylii . W 2019 r. tempo wzrostu produkcji będzie prawdopodobnie niewielkie i wyniesie 0,2%. Ostateczny wolumen unijnej produkcji drobiu będzie także w dużym stopniu uzależniony od przywrócenia relacji handlowych z Brazylią.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Rynek drobiu – stan, perspektywy

2 komentarze

Rynek wołowiny i cielęciny – stan, perspektywy

Print Friendly, PDF & Email

Wołowina jest na świecie trzecim co do wielkości gatunkiem spożywanego mięsa, po wieprzowinie i drobiu. Prognozowany na 2018 r. wzrost produkcji wołowiny w Unii Europejskiej była następstwem zwiększonego uboju zwierząt hodowlanych, zwłaszcza krów i jałówek, w wielu państwach członkowskich, który nastąpił w pierwszej połowie 2018 r.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Rynek wołowiny i cielęciny – stan, perspektywy

0 komentarzy

Rynek wieprzowiny – stan, perspektywy

Print Friendly, PDF & Email

Rynek wieprzowiny, pomimo rosnącej konkurencji ze strony drobiu, pozostaje najważniejszą częścią światowego rynku mięsa, a utrzymujący się popyt na wieprzowinę na świecie jest czynnikiem stymulującym wzrost produkcji.

Czytaj dalej

0 komentarzy

Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

Print Friendly, PDF & Email

System Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego pomaga we wdrażaniu postępu hodowlanego w produkcji roślinnej poprzez prowadzenie stałych lub okresowych badań wartości gospodarczej odmian gatunków roślin uprawnych o dużym znaczeniu gospodarczym. By poznać go bliżej zachęcamy do obejrzenia filmu oraz udziału w wydarzeniach organizowanych w PODR w Lubaniu.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

0 komentarzy

Duchy pomorskich zamków

Print Friendly, PDF & Email

Pomorskie zamki już nie pełnią funkcji obronnych. Część z nich podupadła, część zmieniła swoją rolę i stała się atrakcją turystyczną. Nie zapominajmy jednak o tajemniczych mieszkańcach tych miejsc. Czy to możliwe, by na pomorskich zamkach mieszkały duchy?

Czytaj dalej

Czytaj więcej Duchy pomorskich zamków

2 komentarze

Rolniczy Handel Detaliczny – nowe przepisy

Print Friendly, PDF & Email

Od 1 stycznia 2019 roku weszła zmiana w ustawie w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników w rolniczym handlu detalicznym. Celem nowelizacji jest umożliwienie mniejszym gospodarstwom osiągnięcie obrotów, które umożliwią im utrzymanie się z tego, co wyprodukują. Sprawnie działający system rolniczego handlu detalicznego to szansa na rozwój gospodarstw zwłaszcza tych mniejszych.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Rolniczy Handel Detaliczny – nowe przepisy

1 komentarz

Odstrzał dzików – dlaczego jest potrzebny?

Print Friendly, PDF & Email

Afrykański pomór świń (ASF) nie jest zagrożeniem dla zdrowia człowieka. Jest to jednak śmiertelna choroba dla świń, która powoduje ogromne straty gospodarcze. Czy odstrzał dzików jest potrzebny?

Czytaj dalej

Czytaj więcej Odstrzał dzików – dlaczego jest potrzebny?

0 komentarzy

EKO KONSUMENT – moda czy coś więcej?

Print Friendly, PDF & Email

Produkcja i sprzedaż żywności ekologicznej to duże wyzwanie w obliczu zalewu naszego rynku żywnością mocno przetworzoną. Zatem czym wyróżniają się produkty eko, czego szukają klienci w tych towarach i jak dotrzeć do świadomego konsumenta, poszukującego żywności wysokiej jakości? Kim jest ten konsument?

Czytaj dalej

Czytaj więcej EKO KONSUMENT – moda czy coś więcej?

0 komentarzy

Innowacyjne rozwiązania technologiczne nowoczesnej fermy tuczu trzody chlewnej

Print Friendly, PDF & Email

To nie jest zwykła chlewnia! Obiekt w Mikorowie (Przybin) jest największym nowo wybudowanym budynkiem tego typu. Chcecie poznać jego sekrety? Zapraszamy do obejrzenia naszego filmiku.nowoczesna ferma,

Czytaj dalej

Czytaj więcej Innowacyjne rozwiązania technologiczne nowoczesnej fermy tuczu trzody chlewnej

0 komentarzy

Malowanie bombek i nie tylko…

Print Friendly, PDF & Email

Czym przystroić choinkę? Wybór jest prosty: pięknymi ręcznie zdobionymi bombkami! O sztuce tworzenia pięknych ozdób rozmawialiśmy z Danutą Dzwonkowską.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Malowanie bombek i nie tylko…

0 komentarzy

Rynek cukru po roku od likwidacji kwotowania

Print Friendly, PDF & Email

W październiku 2017 roku nastąpiło całkowite zniesienie systemu kwotowego w Unii Europejskiej, a co za tym idzie również wyeliminowanie mechanizmów zarządzania tym rynkiem. W związku z tym zniknęły wszelkie przepisy dotyczące podziału cukru na kwotowy i poza kwotowy, nie ma już cen minimalnych na buraki cukrowe ani opłaty produkcyjnej. Brak limitów produkcji oznacza lepsze wykorzystanie potencjału produkcyjnego, szczególnie w takich krajach jak Polska, która zajmuje w Unii Europejskiej trzecie miejsce pod względem produkcji cukru.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Rynek cukru po roku od likwidacji kwotowania

0 komentarzy

Propolis bez tajemnic

Print Friendly, PDF & Email

Propolis (kit pszczeli) jest wytwarzany przez pszczoły głównie z substancji żywicznych zebranych z pączków niektórych drzew. Jako naturalny środek leczniczy był powszechnie stosowany od najdawniejszych czasów. Ze względu na bogaty skład chemiczny, propolis wykazuje największą aktywność i skuteczność leczniczą spośród wszystkich produktów pszczelich. Udało się wyodrębnić kilkaset substancji wchodzących w skład propolisu. Chcesz poznać właściwości propolisu? Zapraszamy do przeczytania poniższego artykułu.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Propolis bez tajemnic

1 komentarz

Kombajnowy zbiór ekologicznej porzeczki

Print Friendly, PDF & Email

Produkcja ekologiczna kojarzy się głównie z pracą ręczną. Ale nie wszystkie zabiegi uda się wykonać ręcznie. np. jak sobie poradzić ze zbiorem owoców w krótkim czasie a z wielkiej powierzchni? Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmiku nt. technologii umożliwiających wykonanie prac w odpowiednim terminie.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Kombajnowy zbiór ekologicznej porzeczki

0 komentarzy

Prognoza cen rynku mięsa – (cz.3.) Rynek drobiu

Print Friendly, PDF & Email

Na rynku krajowym w 2018 r. podaż mięsa drobiowego utrzymuje się na relatywnie niskim poziomie pomimo nieco mniejszej produkcji przemysłowej. W okresie pierwszych pięciu miesięcy 2018 r. produkcja przemysłowa mięsa drobiowego była nieznacznie (o 0,2%) mniejsza niż w porównywalnym okresie 2017 r. Przyśpieszenie dynamiki wzrostu produkcji prawdopodobnie nastąpi w drugiej połowie 2018 r. w wyniku procesu odbudowy relacji handlowych z krajami poza unijnymi. Przewiduje się, że w całym 2018 r. produkcja drobiarska w Polsce osiągnie 3,5 mln ton (2,4 mln ton mpc.).

Czytaj dalej

Czytaj więcej Prognoza cen rynku mięsa – (cz.3.) Rynek drobiu

0 komentarzy

Rolnictwo w II Rzeczpospolitej

Print Friendly, PDF & Email

11 listopada 1918 roku nie wszyscy Polacy mogli świętować niepodległość. Znaczna część Pomorza musiała jeszcze poczekać na przyłączenie do ojczyzny. A co działo się po wcieleniu w granice II Rzeczpospolitej? Państwo trzeba było zorganizować od nowa, w tym m.in. wprowadzić nowy system rolny. Nie wszystkie plany udało się zrealizować…

Czytaj dalej

Czytaj więcej Rolnictwo w II Rzeczpospolitej

0 komentarzy

Prognoza cen rynku mięsa – cz.2. Rynek wołowiny i cielęciny

Print Friendly, PDF & Email

Następstwem utrzymującego się wzrostu krajowego pogłowia bydła jest rosnąca produkcja wołowiny. Z prognozy IERiGŻ – PIB wynika, że w 2018 r. produkcja żywca wołowego w Polsce może być o około 5% większa niż w 2017 r. i wynieść 1 140 tys. ton (ponad 586 tys. mpc.). Potwierdzeniem tego wzrostu są większe niż przed rokiem dostawy żywca wołowego do krajowego skupu. W pierwszym półroczu 2018 r. skupiono 217 tys. ton bydła rzeźnego, o 4,5% więcej niż przed rokiem. Rosnący popyt importowy (zwłaszcza ze strony krajów azjatyckich) oraz uznanie Polski jako kraju wolnego od BSE prawdopodobnie przyczynią się do dalszego wzrostu sprzedaży zagranicznej produktów wołowych i cielęcych. W 2018 r. eksport tego asortymentu może być o około 3% większy niż w 2017 r.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Prognoza cen rynku mięsa – cz.2. Rynek wołowiny i cielęciny

0 komentarzy

Prognoza cen rynku mięsa – cz.1. Rynek wieprzowiny

Print Friendly, PDF & Email

Wieprzowina od lat jest najchętniej spożywanym gatunkiem mięsa w Polsce. Od 2015 r. krajowe spożycie mięsa wieprzowego kształtuje się na poziomie powyżej 40 kg na mieszkańca, podczas gdy średnio w UE jest to około 32 kg. Jakiej ceny za żywiec wieprzowy mogą się spodziewać polscy hodowcy?

Czytaj dalej

Czytaj więcej Prognoza cen rynku mięsa – cz.1. Rynek wieprzowiny

0 komentarzy

Słodki lek

Print Friendly, PDF & Email

Czas zimy to okres, gdy częściej niż zwykle odwiedzamy gabinety lekarskie i apteki, w których pozostawiamy znaczną część budżetu naszych rodzin. Zapominamy przy tym, iż od wieków funkcjonuje i pomaga człowiekowi naturalna apteka, jaką jest ul i rodzina pszczela. Sztandarowym produktem, który w niej powstaje jest miód. Produkt życiodajnej energii słońca, siły witalnej roślin i pracowitości owadów – smakołyk i lek, jest wykorzystywany przez ludzi od niepamiętnych czasów. W chwili obecnej często niedoceniany, zazwyczaj z nieznajomości składu i właściwości, z którymi warto jest się zapoznać.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Słodki lek

0 komentarzy

Higiena doju, a mastitis

Print Friendly, PDF & Email

Mastitis (zapalenie gruczołu mlekowego) jest chorobą wymienia wywoływaną przez mikoplazmy, wirusy, bakterie, grzyby oraz glony. Główną przyczyną większości występujących przypadków są jednak bakterie z rodzaju Staphylococcus, Streptococcus oraz E.coli. Które zwierzęta są najbardziej narażone i jak sobie z tą chorobą poradzić?

Czytaj dalej

Czytaj więcej Higiena doju, a mastitis

0 komentarzy

Gotowanie jajka – czy to takie proste?

Print Friendly, PDF & Email

Każdy hodowca drobiu powinien wiedzieć, co było pierwsze : jajko czy kura? A także jakie są sposoby na ugotowanie jajka. Zapraszamy do krótkiej prezentacji.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Gotowanie jajka – czy to takie proste?

0 komentarzy

Pomorskie na szynach

Print Friendly, PDF & Email

„Stoi na stacji lokomotywa…” Czy tylko tam? Zgodnie z legendami w pomorskich jeziorach i mokradłach znaleźć można wiele skarbów, także takich, które kiedyś jeździły po torach kolejowych. Lokomotywy miały brać udział w działaniach wojennych, stanowiły niemiecką zaporę przed wojskami radzieckimi, a także brały udział w nieudanym zamachu na Hitlera.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Pomorskie na szynach

1 komentarz

Technologia regulacji zachwaszczenia rzepaku- cz.2.

Print Friendly, PDF & Email

Żniwa, żniwa i po żniwach…. Zbliżająca się jesień to czas odpoczynku dla rolników? Nic bardziej mylnego. To czas przygotowań do kolejnego sezonu – należy zaplanować zasiewy i zabiegi agrotechniczne niezbędne do wykonania. Pracy na gospodarstwie nigdy nie brakuje. Jednym z zabiegów koniecznych do zaplanowania i wykonania jest regulacja zachwaszczenia. Zapoznaj się z jej technologią na przykładzie rzepaku. (cz.2)

Czytaj dalej

Czytaj więcej Technologia regulacji zachwaszczenia rzepaku- cz.2.

1 komentarz

Technologia regulacji zachwaszczenia rzepaku- cz.1.

Print Friendly, PDF & Email

Żniwa, żniwa i po żniwach…. Zbliżająca się jesień to czas odpoczynku dla rolników? Nic bardziej mylnego. To czas przygotowań do kolejnego sezonu – należy zaplanować zasiewy i zabiegi agrotechniczne niezbędne do wykonania. Pracy na gospodarstwie nigdy nie brakuje. Jednym z zabiegów koniecznych do zaplanowania i wykonania jest regulacja zachwaszczenia. Zapoznaj się z jej technologią na przykładzie rzepaku.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Technologia regulacji zachwaszczenia rzepaku- cz.1.

0 komentarzy

Rynek nawozów mineralnych

Print Friendly, PDF & Email

Jednym z najważniejszych obecnych trendów na rynku nawozów sztucznych jest fakt, iż większość krajów Europy Środkowo-Wschodniej zwiększa spożycie składników odżywczych, takich jak azot, potas, fosfor. Natomiast w Europie Zachodniej, a zwłaszcza w Niemczech przewidywany jest spadek konsumpcji, tychże składników odżywczych, głównie ze względu na zaostrzenie krajowych przepisów w zakresie stosowania nawozów mineralnych.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Rynek nawozów mineralnych

0 komentarzy

Znikająca autostrada – berlinka

Print Friendly, PDF & Email

Po zakończeniu I wojny światowej Europę poprzecinały nowe granice. Nie wszyscy się z nimi pogodzili. W Niemczech narodził się pomysł połączenia Berlina z Królewcem nowoczesną autostradą. Później korytarz stał się pretekstem do wybuchu kolejnej wojny. Po latach ta droga zyskała miano berlinki.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Znikająca autostrada – berlinka

2 komentarze

Żniwa 2018 – zakończone!

Print Friendly, PDF & Email

Żniwa w tym roku z powodu suszy rozpoczęły się bardzo wcześnie, ale w drugiej dekadzie lipca zostały przerwane przez deszcze. Później pogoda poprawiła się, wróciły upały i słońce, co pozwoliło na kontynuację żniw w całym kraju. Jak przedstawia się plonowanie w 2018 roku?

Czytaj dalej

Czytaj więcej Żniwa 2018 – zakończone!

1 komentarz

Jak wspomóc rozkład resztek pożniwnych?

Print Friendly, PDF & Email

W dzisiejszych czasach rolnictwo często opiera się na uprawie monokultur i nie rzadko bez chowu zwierząt. Brak nawozów organicznych objawia się niedoborem materii organicznej, a ta ma ogromny wpływ m.in. na strukturę gleby. Jak można zrekompensować brak nawozów organicznych glebie? Np. pozostawiając na polu słomę. Jakie zabiegi należy wykonać, aby ją prawidłowo zagospodarować – znajdziecie je poniżej.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Jak wspomóc rozkład resztek pożniwnych?

0 komentarzy

Jak przygotować krowy do upałów? – PRZYPOMNIENIE

Print Friendly, PDF & Email

Pogoda dalej nas nie rozpieszcza…. Wysokie temperatury dają się we znaki. W te upalne dni nie zapominajmy o zwierzętach. Jak przygotować krowy do upałów i jak je prawidłowo żywić ? Jak unikać stresu cieplnego? Zachęcamy do przypomnienia sobie poniższego artykułu

Czytaj dalej

Czytaj więcej Jak przygotować krowy do upałów? – PRZYPOMNIENIE

0 komentarzy

Możliwości ograniczenia antybiotyków w chowie zwierząt

Print Friendly, PDF & Email

Stale wzrasta ilość drobnoustrojów odpornych na działanie antybiotyków. Stwarza to coraz większe problemy w leczeniu. Niestety nie jest łatwo to przezwyciężyć. Nie wystarczy zastąpić stare antybiotyki nowymi. Biorąc pod uwagę wzrastającą antybiotykoodporność wyeliminowano z leczenia zwierząt szereg antybiotyków stosowanych w leczeniu ludzi. Jest to jednak za mało, trzeba pamiętać o konieczności ograniczenia stosowania antybiotyków i stosowania nowych możliwości ograniczenia występowania chorób u zwierząt.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Możliwości ograniczenia antybiotyków w chowie zwierząt

0 komentarzy

Kontrole warzyw i owoców bardziej efektywne

Print Friendly, PDF & Email

W resorcie rolnictwa przyjęto projekt ustawy, która ma być odpowiedzią na liczne sygnały, petycje i protesty dotyczące nieprawidłowości przepakowania owoców i warzyw przywożonych z zagranicy i sprzedawania ich jako polskich. Temat niewłaściwie znakowanych lub przepakowywanych warzyw i owoców przywożonych z za zagranicy jest w ostatnim czasie bardzo głośny.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Kontrole warzyw i owoców bardziej efektywne

0 komentarzy

Wyniki plonowania ziemniaków w badaniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego prowadzonych w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Lubaniu w 2017 roku

Print Friendly, PDF & Email

Miniony sezon wegetacyjny nie był łaskawy dla produkcji rolnej. Uprawa ziemniaków jest nieprzewidywalna ponieważ jest ściśle uzależniona od warunków pogodowych. Kolejnym czynnikiem wpływającym na wysokość plonów jest zdrowy, kwalifikowany materiał sadzeniakowy. Z tego powodu tak ważne jest prowadzenie PDO dzięki czemu można zebrać dane o uprawianych odmianach i na ich podstawie stworzyć listę zalecanych odmian (LZO), które odznaczają się najlepszymi cechami i najwierniej plonują w danym województwie. Zachęcamy do zapoznania się wynikami plonowania ziemniaków w 2017 roku.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Wyniki plonowania ziemniaków w badaniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego prowadzonych w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Lubaniu w 2017 roku

0 komentarzy

Probiotyki w żywieniu świń

Print Friendly, PDF & Email

Ze względu na coraz większą odporność na antybiotyki drobnoustrojów chorobotwórczych istnieje konieczność ograniczenia stosowania antybiotyków w chowie i hodowli zwierząt. W Polsce i UE wolno je stosować tylko w celu leczenia zwierząt, pod ścisłym nadzorem i z przepisu lekarza weterynarii. Dlatego też poszukuje się ciągle innych substancji, które mogłyby je zastąpić. Obecnie na rynku jest szereg takich preparatów, które można rolnikom wskazać jako środki ograniczające stosowanie antybiotyków do sytuacji absolutnie koniecznych. Jednymi z nich są probiotyki.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Probiotyki w żywieniu świń

0 komentarzy

Sieć podziemnych tuneli – cz.2.

Print Friendly, PDF & Email

Naziści i Krzyżacy – to oni mieli tworzyć podziemne tunele, które według legend do dzisiejszego dnia ciągną się pod ulicami wielu pomorskich miast i wsi. To wytwór wyobraźni czy pod naszymi stopami rozpościera się prawdziwe podziemne miasto? Również Malbork skrywa liczne tajemnice…

Czytaj dalej

Czytaj więcej Sieć podziemnych tuneli – cz.2.

0 komentarzy

Sieć podziemnych tuneli – cz.1.

Print Friendly, PDF & Email

Naziści i Krzyżacy – to oni mieli tworzyć podziemne tunele, które według legend do dzisiejszego dnia ciągną się pod ulicami wielu pomorskich miast i wsi. To wytwór wyobraźni czy pod naszymi stopami rozpościera się prawdziwe podziemne miasto? Lębork ma skrywać liczne podziemne tajemnice.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Sieć podziemnych tuneli – cz.1.

0 komentarzy

Rozkrzewianie i skracanie zbóż

Print Friendly, PDF & Email

Zarówno rozkrzewianie jak i skracanie zbóż wykonuje się przez oprysk inhibitorami giberelin. Zależnie od terminu przeprowadzenia zabiegu, możemy zwiększyć liczbę źdźbeł (rozkrzewianie) albo je skrócić. Dlatego ważne jest określenie terminu zastosowania inhibitorów. W tym materiale chcemy przybliżyć właśnie ten temat.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Rozkrzewianie i skracanie zbóż

0 komentarzy

Masło wciąż drogie…

Print Friendly, PDF & Email

Drastyczne zmiany cen masła w latach 2016 i 2017 były wywołane szeregiem czynników. Nie bez znaczenia pozostał fakt, że produkcja spadła u kluczowych eksporterów, a popyt na świecie pozostał na wysokim poziomie. Eksperci przewidują, że ceny odtłuszczonego mleka w proszku będą nadal niskie. To będzie wiązało się z tym, że na rynek trafi mniej masła. A to pierwszy symptom do tego, że ceny ponownie wzrosną.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Masło wciąż drogie…

0 komentarzy

Proces certyfikacji w gospodarstwie ekologicznym

Print Friendly, PDF & Email

Funkcjonowanie systemu kontroli i certyfikacji w rolnictwie ekologicznym jest podstawowym gwarantem dla konsumenta, że środki spożywcze znajdujące się na rynku wyprodukowane zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi rolnictwa ekologicznego i są wolne od zakazanych substancji chemicznych, a podczas ich produkcji nie stosowano niedozwolonych nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, organizmów zmodyfikowanych genetycznie (MRiRW). Kiedy gospodarstwo uzyskuje miano ekologicznego oraz prawo do używania unijnego logo produkcji ekologicznej?

Czytaj dalej

Czytaj więcej Proces certyfikacji w gospodarstwie ekologicznym

0 komentarzy

Rynek drobiu z problemami

Print Friendly, PDF & Email

Polska jest drobiowym potentatem w Unii Europejskiej. Według danych Komisji Europejskiej ponad 3,1 mln ton mięsa drobiowego opuściło zakłady w Polsce w 2017 roku. W 2018 roku wyprodukuje 3 mln ton drobiu, najwięcej we Wspólnocie. Z tego wyeksportujemy prawie połowę. Prognozy KE na 2018 rok zakładają ponad 7% wzrost produkcji w Polsce, podczas gdy prognozowany wzrost dla Francji i Wielkiej Brytanii to 2-3%, a w Niemczech szacuje się spadek o ponad 4%. Wyraźnie widać, że Polska odstaje od reszty. Do niedawna walczyliśmy o pierwszą pozycję, a teraz przegoniliśmy naszych konkurentów i to mocno.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Rynek drobiu z problemami

0 komentarzy

Pogański stożek i wieża kasztelana

Print Friendly, PDF & Email

Pomorze ma bardzo zróżnicowany krajobraz, który nie pozwoli żadnemu turyście się nudzić. Ostatnie zlodowacenie pozostawiło w Smołdzinie stożkowatą konstrukcję. 115 m n.p.m. to może niewiele, ale w tej okolicy Rowokół jest najwyższym wzniesieniem. Kolejne wyjątkowe miejsce to Wieżyca. Krążą o niej liczne legendy, bardziej i mniej prawdziwe. Jedno jest pewne – to idealne miejsce na zimowy wypoczynek.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Pogański stożek i wieża kasztelana

0 komentarzy

Plan nawożenia w gospodarstwie rolnym.

Print Friendly, PDF & Email

Plan nawozowy zapewnia właściwy podział dawek  nawozów naturalnych i mineralnych pod poszczególne rośliny i pola w gospodarstwie z uwzględnieniem ich terminów ich stosowania, zakwaszenia i zasobności gleby w składniki pokarmowe. Istotnie jest również właściwe oszacowanie i wykorzystanie składników nawozowych (głównie nawozów naturalnych) wyprodukowanych i dostępnych w gospodarstwie.  

Czytaj dalej

Czytaj więcej Plan nawożenia w gospodarstwie rolnym.

0 komentarzy

Mechowo. Najmniejsza podziemna trasa i pozostałości po łowcach fok

Print Friendly, PDF & Email

Wyjazd nad morze kojarzy się z opalaniem i kąpielami w Bałtyku. To jednak nie jedyne atrakcje, które czekają na odwiedzających północną części Polski. Na skraju wsi Mechowo znajduje się prawdziwy skarb. Co można spotkać w magicznych pieczarach? 

Czytaj dalej

Czytaj więcej Mechowo. Najmniejsza podziemna trasa i pozostałości po łowcach fok

2 komentarze

Niskie ceny ziemniaków nie tylko w Polsce.

Print Friendly, PDF & Email

Od ponad czterdziestu lat powierzchnia uprawy ziemniaków w Polsce sukcesywnie maleje. Skala ograniczenia powierzchni uprawy w Polsce jest bardzo duża nie spotykana w żadnym innym kraju europejskim. Od 2016 r. według IHAR-PIB, powierzchnia uprawy ziemniaków się ustabilizowała się na poziomie powyżej 300 tys. ha.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Niskie ceny ziemniaków nie tylko w Polsce.

0 komentarzy

Uprawiasz zboża – rozkrzewianie i skracanie, musisz to wiedzieć.

Print Friendly, PDF & Email

Zarówno rozkrzewianie jak i skracanie zbóż wykonuje się przez oprysk inhibitorami giberelin. Zależnie od terminu przeprowadzenia zabiegu, możemy zwiększyć liczbę źdźbeł (rozkrzewianie) albo je skrócić. Dlatego ważne jest określenie terminu zastosowania inhibitorów. W poradnikach są często zawarte mało precyzyjne informacje dot. optymalnego terminu oprysku

Czytaj dalej

Czytaj więcej Uprawiasz zboża – rozkrzewianie i skracanie, musisz to wiedzieć.

1 komentarz

Od kwietnia wniosek o szacowanie szkód łowieckich składamy do wójta.

Print Friendly, PDF & Email

W dniu 1 kwietnia 2018 roku zaczęła obowiązywać nowelizacja ustawy Prawo Łowieckie z dnia 22 marca 2018r., która przynosi znaczące zmiany w zakresie szacowania szkód wyrządzonych przez dziki, daniele, łosie, sarny i jelenie.

Czytaj dalej

0 komentarzy

Kosmici i diabły zrzucają głazy na kościoły.

Print Friendly, PDF & Email

Skąd na Pomorzu wzięły się Diabelskie Kamienie? Czy przetransportowali je kosmici czy diabły, a może przyniósł je ze sobą lądolód? Tak czy inaczej, samotne głazy rozbudzają ludzką wyobraźnię.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Kosmici i diabły zrzucają głazy na kościoły.

0 komentarzy

Przetwórstwo ekologiczne – wymogi, przykład mleczarstwa.

Print Friendly, PDF & Email

Zasady przetwórstwa ekologicznego zostały ściśle określone w przepisach nie tylko krajowych, ale również unijnych. Zatem kiedy produkt przetworzony możemy nazwać ekologicznym? Jakie wymagania muszą spełniać przetwórnie ekologiczne? O tym pokrótce w wideo poradzie.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Przetwórstwo ekologiczne – wymogi, przykład mleczarstwa.

0 komentarzy

Jak uzyskać płatność ekologiczną?

Print Friendly, PDF & Email

Wielu rolników zadaje sobie pytanie, czy opłaca się gospodarować ekologicznie? Jakie obowiązują stawki płatności do produkcji ekologicznej? Płatność ekologiczna jest przyznawana w ramach wszystkich pakietów, jeżeli rolnik prowadzi produkcję rolną zgodnie z przepisami o rolnictwie ekologicznym.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Jak uzyskać płatność ekologiczną?

0 komentarzy

Korzyści z przynależności do Grupy Producentów Rolnych

Print Friendly, PDF & Email

Przynależność do Grupy Producentów Rolnych przynosi wymierne korzyści finansowe rolnikom. W listopadzie 2017 r. odwiedziliśmy z kamerą Grupę Producentów Rolnych (GPR) „Kaszubskie Zrzeszenie Producentów Mleka”. Pan Marcin Kaszubowski, w którego gospodarstwie byliśmy (Wieś Nieżychowice – gmina Chojnice) oraz Pan Jan Papoń (Prezes GPR „Kaszubskie Zrzeszenie Producentów Mleka”), opowiedzą Państwu o… Czytaj więcej Korzyści z przynależności do Grupy Producentów Rolnych

Czytaj dalej

0 komentarzy

Zasady chowu zwierząt w systemie ekologicznym.

Print Friendly, PDF & Email

Zwierzęta stanowią integralną część gospodarstwa ekologicznego. Odgrywają znaczącą rolę przyczyniając  się m.in. do zamknięcia obiegu składników pokarmowych wewnątrz gospodarstwa, zapewnienia nawozu naturalnego, wpływającego na żyzność gleby oraz poprzez wzbogacenie płodozmianu w rośliny pastewne do samowystarczalności gospodarstwa.

Czytaj dalej

0 komentarzy

Co czeka rynek mleka w 2018 – prognoza

Print Friendly, PDF & Email

     Produkcja mleka jest determinowana przez dwa podstawowe czynniki, tj. pogłowie krów i wydajność mleczną. Po integracji z UE produkcja mleka w Polsce wykazywała powolną tendencję wzrostową, gdyż wzrost wydajności mlecznej rekompensował spadek pogłowia krów. W 2017 r. po raz pierwszy od wielu lat nastąpił wzrost pogłowia krów.

Czytaj dalej

0 komentarzy

Jaki dochód z rzepaku w 2018 r.? – prognoza cen.

Print Friendly, PDF & Email

  W sezonie 2017/18, przy większych krajowych zbiorach, ceny rzepaku………..

Czytaj dalej

Czytaj więcej Jaki dochód z rzepaku w 2018 r.? – prognoza cen.

0 komentarzy

Debrzno. Więzienie dla czarownic

Print Friendly, PDF & Email

Wiedźmy nigdy nie miały łatwego życia. Nie dość, że musiały sporządzać magiczne receptury ze skrzydełek nietoperzy i żabich oczu, to jeszcze groziła im za to sroga kara. Mroczną historię można zawsze w czarodziejski sposób zamienić w coś pozytywnego. Tak właśnie odczarowano Basztę

Czytaj dalej

Czytaj więcej Debrzno. Więzienie dla czarownic

0 komentarzy

Ocena gołębi rasowych

Print Friendly, PDF & Email

Jednym z elementów zachowania bioróżnorodności dla przyszłych pokoleń jest ptactwo. Ptaki, od lat związane są z historią ludzkością, a jednym z nich który, znajdował zastosowanie praktyczne jest gołąb. W starożytności gołębie uznawane były za tzw. zwierzęta czyste.   

Czytaj dalej

1 komentarz

Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych BIOPOMORZE

Print Friendly, PDF & Email

Serdecznie zapraszamy do współpracy zarówno rolników ekologicznych, jak i zamierzających przystąpić do tego typu gospodarowania, przetwórców ekologicznych, firmy oferujące do sprzedaży produkty do stosowania w rolnictwie ekologicznym oraz osoby chętne do propagowania żywności wysokiej jakości.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych BIOPOMORZE

0 komentarzy

Spadki czy wzrosty? – prognoza cen żywca w I kwartale 2018r.

Print Friendly, PDF & Email

Rynek wieprzowiny      W Polsce na pierwsze półrocze 2018 r. prognozowany jest dalszy wzrost produkcji wieprzowiny, jednak dynamika będzie się zmniejszała. W drugiej połowie 2018 r. produkcja może być mniejsza od przewidywanej w tym samym okresie 2017 r. ze względu na pogarszające się warunki chowu trzody chlewnej i możliwy spadek… Czytaj więcej Spadki czy wzrosty? – prognoza cen żywca w I kwartale 2018r.

Czytaj dalej

0 komentarzy

Wrażliwość kukurydzy na zachwaszczenie – wyniki herbicydowego doświadczenia w PODR w Lubaniu.

Print Friendly, PDF & Email

Kukurydza jest gatunkiem, który silnie reaguje na zachwaszczenie spadkiem plonu. Rolnicy mają do wyboru wiele substancji aktywnych w herbicydach, które można podzielić na dwie zasadnicze grupy. Pierwsza to substancje działające doglebowo i druga grupa to substancje stosowane nalistnie.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Wrażliwość kukurydzy na zachwaszczenie – wyniki herbicydowego doświadczenia w PODR w Lubaniu.

0 komentarzy

Z przymrużeniem oka – ciekawe nazwy miejscowości na Pomorzu

Print Friendly, PDF & Email

Nie trzeba wybierać się w daleką podróż, by zwiedzić Amerykę, odwiedzić Rzym czy udać się za spadającą gwiazdą do Betlejem. Wystarczy dokładnie przyjrzeć się mapie. Pomorze obfituje w ciekawe i często zabawne nazwy miejscowości.Co czeka nasze województwo? Wywróżyć to może jedynie Cyganka (gmina Nowy Dwór Gdański). Czy zbiorą się nad nim Czarne (gmina Czarne) chmury? Czy czeka je Jasna (gmina Dzierzgoń) przyszłość? A jak Wy Myślice (gmina Stary Dzierzgoń)?

Czytaj dalej

Czytaj więcej Z przymrużeniem oka – ciekawe nazwy miejscowości na Pomorzu

0 komentarzy

Ekologiczna towarowa produkcja porzeczki czarnej alternatywą dla produkcji konwencjonalnej.

Print Friendly, PDF & Email

Podjęcie decyzji o produkcji porzeczki czarnej metodami ekologicznymi powinno być poprzedzone głęboką analizą informacji na ten temat (poniżej wykaz obowiązujących aktów prawnych) oraz ocenie możliwości produkcyjno-organizacyjnych gospodarstwa. Ten rodzaj produkcji różni się w znaczący sposób od produkcji konwencjonalnej, wymaga wielu zabiegów agrotechnicznych, maszyn oraz podejścia systemowego (raz podjęte decyzje będą skutkowały długofalowymi efektami bez możliwości ich poprawienia)

Czytaj dalej

Czytaj więcej Ekologiczna towarowa produkcja porzeczki czarnej alternatywą dla produkcji konwencjonalnej.

0 komentarzy

Wapnowanie – bezcenny zabieg agrotechniczny.

Print Friendly, PDF & Email

Odczyn gleby ma fundamentalne znaczenie dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin, gdyż decyduje on o właściwościach fizycznych, chemicznych i biologicznych gleby. Zabieg wapnowania przyczynia się do utrzymania tzw. gruzełkowatej struktury gleby.  Powstałe w glebie koloidy mineralno-organiczne wysycone wapniem cementują gruzełki i uodparniają je na działanie wody.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Wapnowanie – bezcenny zabieg agrotechniczny.

1 komentarz

Jajka – czy zabraknie ich na Święta?

Print Friendly, PDF & Email

Po wykryciu fipronilu w jajkach w Belgii, Francji, Niemczech i Holandii, konieczne było wybicie milionów niosek, a ze sklepów wycofano setki milionów skażonych jaj. Tymczasem Polska uzyskała status kraju wolnego od wirusa grypy ptaków, bo od dłuższego czasu nie zanotowano u nas żadnego takiego przypadku. Do naszych producentów i hurtowni ustawiała się kolejka chętnych do zakupu jaj …

Czytaj dalej

Czytaj więcej Jajka – czy zabraknie ich na Święta?

0 komentarzy

Owczary – miejsce z cennymi siedliskami na ziemi lubuskiej – dobre praktyki.

Print Friendly, PDF & Email

W województwie lubuskim, niemalże nad samą Odrą, w małej miejscowości Owczary koło Górzycy znajduje się Stacja Terenowa Klubu Przyrodników. Klub jest  organizacją pozarządową, niezależną, stowarzyszeniem społecznym prowadzącym aktywną działalność na rzecz ochrony przyrody i edukacji ekologicznej społeczeństwa. Powstał oficjalnie w roku 1989 i działa na terenie całej Polski , a… Czytaj więcej Owczary – miejsce z cennymi siedliskami na ziemi lubuskiej – dobre praktyki.

Czytaj dalej

1 komentarz

Tworzenie grup producentów i organizacji producentów rolnych.

Print Friendly, PDF & Email

We wrześniu Prezes ARiMR podał do publicznej wiadomości, że wnioski o przyznanie pomocy na “Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” można składać od 30 października do 28 grudnia 2017 r. Warto skorzystać z tej formy wsparcia, a poniżej przedstawiamy warunki aplikowania o środki.

Czytaj dalej

0 komentarzy

Czynniki środowiskowe wpływające na plonowanie truskawek.

Print Friendly, PDF & Email

Opłacalność produkcji truskawek w dużym stopniu zależy od ceny i plonów. Tak, jak nie mamy wielkiego wpływu na ceny, tak do pewnego stopnia możemy wpływać na plonowanie. Wśród wielu czynników mających wpływ na plonowanie, jednym tchem wymienia się potencjał plonotwórczy odmiany, warunki pogodowe i agrotechnikę. Większość plantatorów skupia się głównie… Czytaj więcej Czynniki środowiskowe wpływające na plonowanie truskawek.

Czytaj dalej

0 komentarzy

Rynek cukru bez limitów – jaka przyszłość czeka producentów?

Print Friendly, PDF & Email

   Na terenie Polski skup buraków cukrowych, produkcję cukru prowadzą trzy niemieckie koncerny: Pfeifer&Langen Polska S.A.,  Suedzucker Polska S.A. i Nordzucker Polska S.A. oraz Krajowa Spółka Cukrowa S.A., która ma 40% udziału w polskim rynku cukru.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Rynek cukru bez limitów – jaka przyszłość czeka producentów?

1 komentarz

Zwalczanie szkodników w rzepaku ozimym.

Print Friendly, PDF & Email

Jednym z największych zagrożeń dla rozwoju rzepaku jesienią jest żerowanie larw śmietki kapuścianej. Szkody spowodowane przez tego agrofaga mogą być ogromne, a w skrajnych przypadkach prowadzić nawet do likwidacji plantacji….

Czytaj dalej

Czytaj więcej Zwalczanie szkodników w rzepaku ozimym.

0 komentarzy

Rynek rzepaku – spodziewana dobra koniunktura!

Print Friendly, PDF & Email

     Wzrasta zainteresowanie uprawą rzepaku. W świetle prognoz w 2017 r. produkcja rzepaku w UE-28, jest największym producentem na świecie i może wynieść 21,5 mln ton wobec 20,1 mln ton w 2015 r. Powierzchnia zbiorów rzepaku w UE-28 w sezonie 2017/18 ma wynieść 6,6 mln ha i ma być… Czytaj więcej Rynek rzepaku – spodziewana dobra koniunktura!

Czytaj dalej

0 komentarzy

Zakwaszanie gnojowicy

Print Friendly, PDF & Email

Na ulatnianie się amoniaku z gnojowicy ma wpływ kilka czynników. Są to: temperatura, zawartość suchej masy, dostęp tlenu, sposób żywienia i wiek zwierząt, kierunek produkcji i co będzie omawiane w tym artykule- pH. Gnojowica bydlęca ma wartość pH ponad 7, a świńska ponad 8 pH. Wysoka wartość odczynu wiąże się… Czytaj więcej Zakwaszanie gnojowicy

Czytaj dalej

0 komentarzy

Jak prowadzić uprawę ziemniaka jadalnego – film.

Print Friendly, PDF & Email

Uprawa ziemniaków jest jedną z najbardziej popularnych upraw w Polsce i na Pomorzu. Stosowanie właściwej agrotechniki, dostosowanej do specyfiki odmianowej jest jednym z kluczowych warunków osiągnięcia wysokich plonów o najlepszej jakości. W filmie odpowiadamy na pytania, ważne dla każdego rolnika uprawiającego ziemniaki i przedstawiamy jak prowadzą uprawę gospodarstwa osiągające najlepsze rezultaty.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Jak prowadzić uprawę ziemniaka jadalnego – film.

0 komentarzy

Prognoza cen rynkowych produktów rolno – żywnościowych do grudnia 2017r.

Print Friendly, PDF & Email

Jak kształtować się będą ceny płodów i produktów rolnych do końca 2017r. – prognoza.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Prognoza cen rynkowych produktów rolno – żywnościowych do grudnia 2017r.

0 komentarzy

Gdzie obecnie rolnicy mogą sprzedawać, a konsumenci kupować żywność ekologiczną w woj. pomorskim?

Print Friendly, PDF & Email

Produkty ekologiczne z pewnością różnią się od tych konwencjonalnych, ponieważ charakteryzują się wysoką jakością,  bardzo dobrymi walorami odżywczymi i zdrowotnymi. Aby konsumenci mieli pewność, że żywność ta posiada takie właściwości, poddawana jest kontroli i certyfikacji i oznaczona certyfikatem.(ryc. 1) Świadomi konsumenci dobrze wiedzą, dlaczego produkty ekologiczne są droższe, ile pracy… Czytaj więcej Gdzie obecnie rolnicy mogą sprzedawać, a konsumenci kupować żywność ekologiczną w woj. pomorskim?

Czytaj dalej

0 komentarzy

Fyllodioza – choroba zagrażająca roślinom rzepaku.

Print Friendly, PDF & Email

W  warunkach  polskich  najbardziej  rozpowszechnioną chorobą  fitoplazmatyczną jest fyllodioza rzepaku. Rokrocznie na plantacjach rzepaku obserwuje się rosnącą liczbę charakterystycznie zniekształconych roślin rzepaku ozimego. Liczba porażonych roślin rzepaku na plantacjach mieści się w granicach od 0,1% do 5% i jest ona związana z czynnikami atmosferycznymi. Natomiast procent porażenia roślin rzepaku patogenem… Czytaj więcej Fyllodioza – choroba zagrażająca roślinom rzepaku.

Czytaj dalej

0 komentarzy

Czy moja łąka może zostać objęta pakietami rolno-środowiskowo-klimatycznymi?-cz.II

Print Friendly, PDF & Email

Pomorskie łąki posiadają duże walory przyrodnicze. Rolnicy posiadający łąki, nie zawsze zdają sobie sprawę z faktu jak wartościowe są to siedliska. W tym filmie chcemy przybliżyć temat dopłat do łąk jakie może uzyskać rolnik za ekstensywne użytkowanie takich łąk w ramach pakietów rolno-środowiskowo-klimatycznych.

Czytaj dalej

1 komentarz

Fitotoksyczne działanie herbicydów na rośliny uprawne.

Print Friendly, PDF & Email

Herbicydy to substancje chemiczne oraz kultury organizmów stosowane w celu niszczenia, lub hamowania wzrostu i rozwoju roślin. Stosowanie herbicydów na polach uprawnych pozwala ograniczyć straty plonu wynikające z konkurencyjnego oddziaływania chwastów. Niemniej jednak, powszechne stosowanie środków chwastobójczych stwarza ryzyko obecności pozostałości substancji aktywnych zarówno w glebie jak i płodach rolnych.

Czytaj dalej

0 komentarzy

Kiedy masło przestanie drożeć?

Print Friendly, PDF & Email

Masła brakuje na całym świecie, więc i ceny jego rosną. Na całym świecie nabiał drożeje, a masło jest jego najlepszym przykładem. Ceny masła poszybowały w ciągu roku o 40%. W najbliższym czasie masło może podrożeć nawet do 7 zł za kostkę, czyli o kolejne 30%. W Francji piekarnie, które do wypieków używają masło, chcą podnieść ceny słynnych drożdżówek brioche i rogalików croissant.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Kiedy masło przestanie drożeć?

0 komentarzy

Jak zostać prosumentem energii elektrycznej pochodzącej z paneli fotowoltaicznych?

Print Friendly, PDF & Email

Jednym z rozwiązań na obniżenie kosztów energii elektrycznej jest zostanie prosumentem. Takie rozwiązanie jest bardzo popularne wśród rolników niemieckich, gdzie odpowiadają oni za znaczną część energii elektrycznej produkowanej w instalacjach fotowoltaicznych. Oprócz obniżenia rachunków,

Czytaj dalej

Czytaj więcej Jak zostać prosumentem energii elektrycznej pochodzącej z paneli fotowoltaicznych?

2 komentarze

Czy moja łąka może zostać objęta pakietami rolno-środowiskowo-klimatycznymi?-cz.I

Print Friendly, PDF & Email

W tym filmie chcemy przybliżyć temat dopłat do łąk jakie może uzyskać rolnik za ekstensywne użytkowanie takich łąk w ramach pakietów rolno-środowiskowo-klimatycznych. Jak rozpoznać taką łąkę i jakie rośliny muszą na niej występować, aby móc ją zakwalifikować do dopłat w ramach tych pakietów przedstawia film.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Czy moja łąka może zostać objęta pakietami rolno-środowiskowo-klimatycznymi?-cz.I

3 komentarze

Uprawa pasowa – “Strip – Till”, film.

Print Friendly, PDF & Email

W niniejszym filmie przedstawiono charakterystykę technologii uprawy pasowej, ang. Strip-Till. Jest to innowacyjne podejście w produkcji wielu gatunków roślin uprawnych, które na terenie województwa pomorskiego nabiera coraz większego znaczenia. Głównym założeniem tego technologii jest spulchnienie jedynie części gleby (pasa) pod wysiew nasion rośliny uprawnej.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Uprawa pasowa – “Strip – Till”, film.

1 komentarz

Co sprawia, że geny „wiedzą”, kiedy mają zacząć pracować, a kiedy mają być uśpione?

Print Friendly, PDF & Email

Czynniki wpływające na procesy generatywne u zbóż ozimych. Rośliny w ciągu swojego życia przechodzą przez kolejne fazy rozwojowe od siewki do dojrzałości pełnej, gdy roślina wytwarza nasiona. Fazy rozwojowe to nic innego jak tworzenie nowych organów np.: liści, korzeni, łodyg, węzłów (nazywamy je organami wegetatywnymi), oraz elementów kwiatostanów takie jak… Czytaj więcej Co sprawia, że geny „wiedzą”, kiedy mają zacząć pracować, a kiedy mają być uśpione?

Czytaj dalej

2 komentarze

Rozrodczości loch – obszary problemowe.

Print Friendly, PDF & Email

Na wyniki rozrodczości loch ma wpływ szereg czynników. Najważniejsze z nich to: żywienie, utrzymanie – warunki środowiska, czynniki chorobowe jak również zarządzanie stadem. Na wszystkie te czynniki ma wpływ hodowca, jego wiedza i sprawność działania.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Rozrodczości loch – obszary problemowe.

0 komentarzy

W pomorskich sadach – komunikat maj 2017 r.

Print Friendly, PDF & Email

Najważniejsze aktualne zagrożenia ze strony chorób i szkodników w jabłoniach, śliwach i czereśniach. Komunikat sadowniczy z woj. pomorskiego – maj 2017 r.

Czytaj dalej

Czytaj więcej W pomorskich sadach – komunikat maj 2017 r.

0 komentarzy

Jak zorganizować przetwórstwo mięsa w gospodarstwie? – film

Print Friendly, PDF & Email

  Konsumenci coraz częściej szukają oryginalnego smaku, dlatego wędliny wytwarzane tradycyjnymi metodami cieszą się wśród nich coraz większym uznaniem. Prowadzenie wytwórni wędlin w gospodarstwie może być dodatkowym źródłem dochodów w gospodarstwie. W filmie podpowiadamy jak zorganizować produkcję wędlin.

Czytaj dalej

0 komentarzy

Czym po żniwach zaskoczą rolników ceny produktów rolnych? – prognoza.

Print Friendly, PDF & Email

Ceny zbóż w Polsce będą się kształtowały przede wszystkim pod wpływem sytuacji na rynku unijnym oraz małych zapasów krajowych. W związku z powyższym przewiduje się, że ceny zbóż we wrześniu

Czytaj dalej

Czytaj więcej Czym po żniwach zaskoczą rolników ceny produktów rolnych? – prognoza.

0 komentarzy

Szkodniki zbóż – problem, którego nie należy bagatelizować…..

Print Friendly, PDF & Email

Zwalczanie szkodników roślin zbożowych często bagatelizowane przez wielu rolników w ostatnich latach nabiera coraz większego znaczenia. Przyczyną tej sytuacji mogą być rosnące straty plonu powodowane m.in. przez uszkodzenia mechaniczne lub przenoszenie chorób wirusowych co wpływa na spadek opłacalności uprawy. W niniejszym artykule zaprezentowanych zostanie kilka najbardziej rozpowszechnionych gatunków szkodników, które… Czytaj więcej Szkodniki zbóż – problem, którego nie należy bagatelizować…..

Czytaj dalej

2 komentarze

Jak ocenić stopień przemarznięcia kwiatostanów w sadach?

Print Friendly, PDF & Email

Przymrozki wiosenne powodują zamieranie zalążni w kwiatostanach drzew owocowych. Jak ocenić stopnień przemarznięcia kwiatostanów przedstawia film.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Jak ocenić stopień przemarznięcia kwiatostanów w sadach?

0 komentarzy

Trendy na rynku produktów ekologicznych – Biofach 2017.

Print Friendly, PDF & Email

Rynek żywności ekologicznej wciąż nie zwalnia tempa. Produkty z eko certyfikatem zagospodarowały już niemal każdy segment rynku, dlatego producenci skupiają się raczej na nowych rozwiązaniach w zakresie receptur, opakowań i marketingu. Dowodem na to są jedne z największych międzynarodowych targów produktów i żywności ekologicznej BIOFACH w Norymberdze. Zapraszamy do zapoznania się z videorelacją z tego przedsięwzięcia.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Trendy na rynku produktów ekologicznych – Biofach 2017.

0 komentarzy

Środki ochrony roślin dozwolone w rolnictwie ekologicznym – cz. II

Print Friendly, PDF & Email

Naturalne substancje w ochronie roślin. Bardzo częstym zabiegiem stosowanym przez rolników ekologicznych to opryski różnymi wyciągami roślinnymi. Pamiętajmy jednak o tym, aby rośliny wykorzystywane do tego pochodziły najlepiej z obrębu naszego gospodarstwa, z miejsc oddalonych od potencjalnie skażonych siedlisk (np. wysypiska śmieci). Również warunki pogodowe mogą modyfikować ich działanie, jak… Czytaj więcej Środki ochrony roślin dozwolone w rolnictwie ekologicznym – cz. II

Czytaj dalej

0 komentarzy

Środki ochrony roślin dozwolone w rolnictwie ekologicznym – cz. I

Print Friendly, PDF & Email

Podstawową metodą ochrony roślin w systemie rolnictwa ekologicznego jest szeroko rozumiana profilaktyka. Głównym założeniem jest dbałość o równowagę w agroekosystemie. Należy prowadzić takie zabiegi agrotechniczne, które przyczynią się do stworzenia odpowiednich warunków dla prawidłowego wzrostu roślin.  Do takich działań należą m.in. uprawa roli, zmianowanie, dobór gatunków  i odmian, a także… Czytaj więcej Środki ochrony roślin dozwolone w rolnictwie ekologicznym – cz. I

Czytaj dalej

0 komentarzy

Po pierwsze gleba! – Struktura a żyzność gleby.

Print Friendly, PDF & Email

„Ziemię trzeba kochać i pieścić bardziej niż kochankę”
prof. Ryszard Manteuffel (1903-1991), wybitny ekonomista rolny

Czytaj dalej

Czytaj więcej Po pierwsze gleba! – Struktura a żyzność gleby.

0 komentarzy

Prognoza cen produktów rolno- żywnościowych – I połowa 2017r.

Print Friendly, PDF & Email

Rynek zbóż      W pierwszej połowie sezonu 2016/2017, pomimo dużej konkurencji, eksport zbóż z Polski utrzymał się na wysokim poziomie. W okresie lipiec- grudzień 2016 r. z kraju wywieziono blisko 3,7 mln to ziarna zbóż, o 35% więcej niż w analogicznym okresie sezonu 2015/2016. Najwięcej wywieziono pszenicy, która stanowi 63%… Czytaj więcej Prognoza cen produktów rolno- żywnościowych – I połowa 2017r.

Czytaj dalej

0 komentarzy

Rynek owoców i warzyw – ocena i prognoza na I półrocze 2017.

Print Friendly, PDF & Email

     Według danych GUS z września 2016 r. produkcja owoców w Polsce w minionym roku wyniosła 4,5 mln ton, wobec 4,1 mln ton w roku poprzednim. Zwiększyły się zbiory niemal wszystkich owoców, poza truskawkami. Najbardziej w relacji do bardzo małych w 2015 r. wzrosła produkcja malin. Zbiory warzyw zwiększyły się… Czytaj więcej Rynek owoców i warzyw – ocena i prognoza na I półrocze 2017.

Czytaj dalej

0 komentarzy

Jare mieszanki zbożowe zmora czy błogosławieństwo polskiej produkcji roślinnej? – cz. II

Print Friendly, PDF & Email

W województwie pomorskim całkowita powierzchnia zasiewów zbóż obejmowała 463 381 ha. Areał, który przeznaczono pod uprawę mieszanek zbożowych w 2016 roku wyniósł około 63 728 ha i stanowił 13,7% powierzchni całkowitej. Analizując ten parametr należy stwierdzić, iż taka forma wysiewu jarych form zbóż cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród rolników (większą powierzchnie wykazały… Czytaj więcej Jare mieszanki zbożowe zmora czy błogosławieństwo polskiej produkcji roślinnej? – cz. II

Czytaj dalej

0 komentarzy

Jare mieszanki zbożowe zmora czy błogosławieństwo polskiej produkcji roślinnej? – cz. I

Print Friendly, PDF & Email

Czas zimowego spoczynku zbóż w przypadku wielu rolników jest czasem intensywnych przemyśleń co na swoich polach zasiać wiosną. Często większość z nich staje przed trudnym wyborem czy dokonać siewu jedno- czy wielogatunkowego.  Informacje zawarte w niniejszym artykule być może będą pomocne w podjęciu decyzji czy i w jaki sposób uprawiać… Czytaj więcej Jare mieszanki zbożowe zmora czy błogosławieństwo polskiej produkcji roślinnej? – cz. I

Czytaj dalej

0 komentarzy

Rynek ziemniaka – stan i perspektywy.

Print Friendly, PDF & Email

Od ponad czterdziestu lat powierzchnia uprawy ziemniaków w Polsce  sukcesywnie zmienia się na jej niekorzyść. Skala ograniczenia powierzchni uprawy w Polsce jest bardzo duża i niespotykana w żadnym innym kraju europejskim. W latach 70 ubiegłego wieku ziemniaki zajmowały powierzchnię 3 mln ha z 18% udziału w strukturze zasiewów. Pod względem… Czytaj więcej Rynek ziemniaka – stan i perspektywy.

Czytaj dalej

0 komentarzy

Co powinniśmy wiedzieć o ptasiej grypie?

Print Friendly, PDF & Email

Od jesieni 2016 r. mamy do czynienia z innym szczepem wirusa ptasiej grypy oznaczonym symbolem H5N8. Choroba rozprzestrzeniła się w Europie. W Polsce w listopadzie wykryto wirusa u 5 dzikich kaczek i mewy w województwie zachodniopomorskim. Pierwsze ognisko u zwierząt hodowlanych wykryto 3 grudnia na fermie gęsi w miejscowości Deszczenie pod Gorzowem. Jak postępować w takiej sytuacji?

Czytaj dalej

Czytaj więcej Co powinniśmy wiedzieć o ptasiej grypie?

0 komentarzy

Czym się kierować przy wyborze odmiany kukurydzy na kiszonkę w regionie Kaszub? cz. II

Print Friendly, PDF & Email

W regionie Kaszub często występują późne przymrozki lub niska temperatura przedłużająca nadmiernie okres wschodów. W rezultacie spada obsada roślin na polu. Jeśli takie zjawiska pojawiają się często, to warto wybrać odmiany o typie kolby „flex”. Potrafią one zrekompensować przerzedzenie obsady na plantacji zwiększeniem wielkości kolby. Wówczas plony są proporcjonalnie wyższe.… Czytaj więcej Czym się kierować przy wyborze odmiany kukurydzy na kiszonkę w regionie Kaszub? cz. II

Czytaj dalej

0 komentarzy

Czym się kierować przy wyborze odmiany kukurydzy na kiszonkę w regionie Kaszub? cz.I

Print Friendly, PDF & Email

Późną jesienią i w zimie dokonujemy wyboru odmiany kukurydzy, którą posiejemy w następnym sezonie wegetacyjnym. Zwykle ten proces upraszczamy do jednego kryterium: czy odmiana sprawdziła się w poprzednich sezonach w naszym regionie. Efektem jest często wybór starej odmiany.

Czytaj dalej

0 komentarzy

Ocena loszek i knurków – film.

Print Friendly, PDF & Email

Hodowla to nie tucz. To proces dużo bardziej skomplikowany. Polega na ocenie sztuk, doborze do kojarzeń oraz selekcji tych sztuk, a poprzez to na doskonaleniu tych ras i naszego pogłowia. Tak więc produkcja loszek i knurków jako tych, które będą później matkami i ojcami naszych tuczników jest procesem skomplikowanym. Podlega… Czytaj więcej Ocena loszek i knurków – film.

Czytaj dalej

0 komentarzy

Jak przygotować gospodarstwo rolne do uzyskania płatności – działanie “Rolnictwo ekologiczne” – PROW 2014-2020? cz.II

Print Friendly, PDF & Email

JAK ROLNIK POWINIEN SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO GOSPODAROWANIA EKOLOGICZNEGO? Po pierwsze  trzeba poznać zasady prowadzenia gospodarstwa ekologicznego i obowiązujące przepisy krajowe i unijne (wykaz aktów prawnych na stronie: www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Rolnictwo-ekologiczne/Akty-prawne). Należy dobrze przeanalizować możliwości swojego gospodarstwa i własne predyspozycje.  Rolnik powinien rozważyć, czy jest w stanie prowadzić produkcję roślinną bez użycia nawozów… Czytaj więcej Jak przygotować gospodarstwo rolne do uzyskania płatności – działanie “Rolnictwo ekologiczne” – PROW 2014-2020? cz.II

Czytaj dalej

0 komentarzy

Jak przygotować gospodarstwo rolne do uzyskania płatności – działanie “Rolnictwo ekologiczne” – PROW 2014-2020? cz.I

Print Friendly, PDF & Email

ŻYWNOŚĆ EKOLOGICZNA Popyt na żywność ekologiczną w Polsce będzie rósł – zapewniają analitycy rynku. Potencjał rozwoju rynku eko-żywności w Polsce jest ogromny. Z danych najnowszego raportu The World of Organic Agriculture wynika, że wydatki na żywność ekologiczną stanowią w Polsce 0,2 proc. wydatków na żywność ogółem. Dla porównania udział wydatków na zdrową… Czytaj więcej Jak przygotować gospodarstwo rolne do uzyskania płatności – działanie “Rolnictwo ekologiczne” – PROW 2014-2020? cz.I

Czytaj dalej

0 komentarzy

Jak kształtować się będą ceny drobiu, wieprzowiny i wołowiny w I kwartale 2017r.

Print Friendly, PDF & Email

 Rynek wołowiny i cielęciny      W Polsce szacuje się, że przy malejącej redukcji pogłowia krów i dalszej liczebności bydła opasowego w grudniu 2016 r. pogłowie bydła ogółem, tak jak przed rokiem ukształtowało się na poziomie 5,8 mln sztuk. W połowie 2017 r. może być o 1% większe niż w czerwcu… Czytaj więcej Jak kształtować się będą ceny drobiu, wieprzowiny i wołowiny w I kwartale 2017r.

Czytaj dalej

0 komentarzy

Uprawa pasowa (strip-till) czyli innowacyjne podejście do uproszeń w uprawie roli.

Print Friendly, PDF & Email

Produkcja roślinna na przełomie ostatnich lat ulega dynamicznym zmianom. Polegają one głównie na zmniejszeniu głębokości zabiegów uprawowych oraz agregatowaniu narzędzi  z wykorzystaniem kultywatorów lub bron talerzowych.   Owe zmiany można określić mianem uproszczeń, których głównym celem jest możliwe jak najpłytsze spulchnienie wierzchniej warstwy gleby, pozostawienie znacznej ilości resztek pożniwnych na jej… Czytaj więcej Uprawa pasowa (strip-till) czyli innowacyjne podejście do uproszeń w uprawie roli.

Czytaj dalej

0 komentarzy

Co powoduje “huśtawkę” cen na rynku mleka?

Print Friendly, PDF & Email

     Zniesienie obowiązujących od 30 lat kwot mlecznych i pojawienie się rosyjskiego embarga na żywność z Unii Europejskiej doprowadziło do znacznego spadku cen. Analiza rynku krajowego w ostatnich miesiącach pozwala stwierdzić, że  mimo tego spadku ceny w naszym kraju  wzrosły. Wzrost nastąpił m. in.  pod wpływem rosnącego popytu w krajach… Czytaj więcej Co powoduje “huśtawkę” cen na rynku mleka?

Czytaj dalej

0 komentarzy

Zasady chowu zwierząt w systemie ekologicznym – film.

Print Friendly, PDF & Email

Zwierzęta stanowią integralną część gospodarstwa ekologicznego. Podstawą równowagi paszowo-nawozowej jest odpowiednia obsada zwierząt. Posiadanie zwierząt zapewnia gospodarstwu  dostęp do nawozów naturalnych, niezbędnych w celu dostarczania materii organicznej glebie. Jednym z podstawowych wymagań produkcji ekologicznej jest zapewnienie zwierzętom odpowiednich warunków utrzymania. Na przykładzie jednego z  gospodarstw ekologicznych z powiatu kartuskiego, chcemy… Czytaj więcej Zasady chowu zwierząt w systemie ekologicznym – film.

Czytaj dalej

0 komentarzy

Jak skutecznie sprzedawać produkty ekologiczne – film.

Print Friendly, PDF & Email

Drugim w kolejności najczęstszym miejscem zakupów produktów ekologicznych, są zakupy bezpośrednio od producentów żywności ekologicznej. Klienci znużeni dużymi supermarketami i masowymi produktami poszukują u rolników produktów świeżych, oryginalnych i zdrowych. Konsumenci wybierając żywność ekologiczną szukają też wiedzy o danym produkcie, tym jak jest ten produkt wytwarzany, jak go przygotować, o jego właściwościach zdrowotnych , a także czy jest wytwarzany w sposób przyjazny dla środowiska oraz czy zachowany jest dobrostan zwierząt. Osobista znajomość z rolnikiem traktowana jest jako gwarancja autentyczności produktu.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Jak skutecznie sprzedawać produkty ekologiczne – film.

0 komentarzy

Wykorzystanie Systemu Nawigacji Satelitarnej GPS w agrotechnice.

Print Friendly, PDF & Email

System nawigacji satelitarnej GPS (z ang. Global Positioning System) z powodzeniem wpisał się we wszystkie dziedziny życia nowoczesnego człowieka. Za sukcesem tej technologii stoi wiele zalet jakie urządzenia tego typu oferują swym użytkownikom. Do głównych z nich należą przede wszystkim oszczędność czasu i zmniejszenie kosztów przemieszczania się pojazdu dzięki precyzyjnemu prowadzeniu.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Wykorzystanie Systemu Nawigacji Satelitarnej GPS w agrotechnice.

0 komentarzy

Rynek nawozów mineralnych w Polsce.

Print Friendly, PDF & Email

W sezonie 2014/15 blisko 1,1 mln gospodarstw rolnych stosowało nawożenie mineralne, co stanowi około 75% ogółu gospodarstw prowadzących działalność rolniczą (wobec 73% w roku gospodarczym 2013/14). Jednoskładnikowe nawozy azotowe stosowało 880 tys. gospodarstw, a wieloskładnikowe-685 tys. Do najczęściej stosowanych nawozów azotowych należały: mocznik, saletra amonowa i saletrzak. Najpopularniejszymi nawozami wieloskładnikowymi były natomiast fosforan… Czytaj więcej Rynek nawozów mineralnych w Polsce.

Czytaj dalej

0 komentarzy

Gospodarka nawozowa w systemie ekologicznym i jej wpływ na żyzność gleby.

Print Friendly, PDF & Email

Ekologiczny system gospodarowania opiera się na zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej w obrębie gospodarstwa, wykorzystującej środki naturalne (biologiczne i mineralne), nieprzetworzone technologicznie. Sprowadza się to do zamkniętego obiegu materii w gospodarstwie, tzw. samowystarczalność nawozowa gospodarstwa. Niema tu miejsca na marnotrawstwo i straty energii. Dlatego tak ważne jest gromadzenie nawozów naturalnych i odpadów powstałych w gospodarstwie, aby zminimalizować zewnętrzne wpływy do gospodarstwa.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Gospodarka nawozowa w systemie ekologicznym i jej wpływ na żyzność gleby.

0 komentarzy

Umowy CETA i TTIP zagrożeniem dla polskiego rolnictwa?

Print Friendly, PDF & Email

Natomiast potencjalne zagrożeniem dla polskiego rynku będzie zalanie tanią żywnością GMO. We Wspólnocie, a szczególnie w Polsce, wciąż powszechne są drobne zrównoważone gospodarstwa rolne. Tym czasem w Kanadzie i w USA dominuje wielkoobszarowe, przemysłowe rolnictwo, które z jednej strony jest tańsze, ale wiąże to się z wyższym kosztem dla zdrowia konsumentów.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Umowy CETA i TTIP zagrożeniem dla polskiego rolnictwa?

0 komentarzy

Czy chów bydła mięsnego będzie opłacalny? Analiza.

Print Friendly, PDF & Email

 Rosnący popyt na wołowinę, zwłaszcza ze strony krajów azjatyckich oraz Turcji, spowodował, że w okresie styczeń-kwiecień 2016 r. unijny eksport tego mięsa był o 12% wyższy niż w tym samym okresie 2015 r. i wyniósł 204 tys.ton. Najwięcej produktów wołowych i cielęcych wywieziono do Turcji (9% unijnego eksportu, o 81%… Czytaj więcej Czy chów bydła mięsnego będzie opłacalny? Analiza.

Czytaj dalej

1 komentarz

Jak prowadzić plantację ziemniaka na sadzeniaki? – film.

Print Friendly, PDF & Email

Produkcja ziemniaków na sadzeniaki  jest jedną z najbardziej opłacalnych upraw rolniczych, co oznacza, że koszty ponoszone na wyprodukowanie zdrowych sadzeniaków są rekompensowane ceną, jaką można uzyskać za kwalifikowany materiał. Nie jest to jednak  łatwy kierunek produkcji, ponieważ wymaga od producenta, poza dobrą znajomością technologii uprawy, również znajomości odmian, aktualnych przepisów,… Czytaj więcej Jak prowadzić plantację ziemniaka na sadzeniaki? – film.

Czytaj dalej

0 komentarzy

Od 1.01.2017 r. szacowaniem szkód od zwierząt łownych zajmować się będą wojewodowie – cz.II

Print Friendly, PDF & Email

Od 1 stycznia 2017 r. zaczną obowiązywać nowe zasady wypłaty odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzanych przez zwierzęta łowne. Co zmieni się w stosunku do aktualnie obowiązujących przepisów – prezentuje artykuł.

Czytaj dalej

0 komentarzy

Od 1.01.2017 r. szacowaniem szkód od zwierząt łownych zajmować się będą wojewodowie – cz.I

Print Friendly, PDF & Email

Zwierzęta łowne w stanie wolnym są dobrem ogólnonarodowym i stanowią własność Skarbu Państwa. Nowo uchwalona ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. wprowadza zmiany w ustawie z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie. W zakresie szacowania szkód łowieckich zacznie ona obowiązywać od 01.01.2017 r.  Celem nowelizacji ustawy było… Czytaj więcej Od 1.01.2017 r. szacowaniem szkód od zwierząt łownych zajmować się będą wojewodowie – cz.I

Czytaj dalej

0 komentarzy

Czy ceny drobiu wzrosną w roku 2016?

Print Friendly, PDF & Email

     W okresie styczeń-czerwiec 2016 r. na rynku krajowym ceny skupu kurcząt brojlerów, pomimo wzrostu, pozostały niższe niż przed rokiem. Niski poziom cen był warunkowany dynamicznym wzrostem krajowej produkcji przy wolniejszym tempie wzrostu konsumpcji. Według danych zakładów drobiarskich objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w czerwcu 2016 r.… Czytaj więcej Czy ceny drobiu wzrosną w roku 2016?

Czytaj dalej

0 komentarzy

Prawidłowe oznaczanie produktów ekologicznych – film.

Print Friendly, PDF & Email

Żywność ekologiczna to żywność wysokiej jakości i jako taka podlega szczególnym wymaganiom. Rolnicy i przetwórcy, którzy ją wytwarzają podlegają szczególnemu nadzorowi – corocznej kontroli przez inspektorów rolnictwa ekologicznego pod kątem przestrzegania tych wymagań.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Prawidłowe oznaczanie produktów ekologicznych – film.

0 komentarzy

Sytuacja na rynku trzody chlewnej – prognoza cen na II półrocze 2016

Print Friendly, PDF & Email

     Utrzymujące się niekorzystne dla producentów żywca wieprzowego relacje cen spowodowały redukcję krajowego pogłowia trzody chlewnej, które w marcu 2016 r. liczyło 10,2 mln sztuk, o 11,5% mniej niż przed rokiem. Spadek liczebności nastąpił we wszystkich grupach wiekowo-użytkowych, przy czym największy był w przypadku loch (o 16%), zwłaszcza loch… Czytaj więcej Sytuacja na rynku trzody chlewnej – prognoza cen na II półrocze 2016

Czytaj dalej

2 komentarze

Nawadnianie upraw truskawek. Warunki korzystania z wód do nawadniania upraw – filmy.

Print Friendly, PDF & Email

Truskawki, choć rosną najzdrowiej i plonują najlepiej podczas słonecznej i suchej pogody, źle znoszą niedobory wody. Ich płytkie systemy korzeniowe nie sięgają rezerw, znajdujących się w głębszych warstwach podłoża. Zaniechanie podlewania poskutkuje zatem obniżeniem jakości plonu w tym i w przyszłym sezonie.

Czytaj dalej

1 komentarz

Sytuacja na rynku zbóż – prognoza cen na II półrocze 2016.

Print Friendly, PDF & Email

     Po pierwszych optymistycznych prognozach tegorocznych zbiorach zbóż, w pierwszym kwartale 2016 r. niekorzystne warunki atmosferyczne, które mogły mieć negatywny wpływ na poziom zbiorów w różnych rejonach świata, jak również działania funduszy inwestycyjnych na rynkach terminowych, przyczyniły się do umiarkowanego wzrostu cen większości rodzajów zbóż.

Czytaj dalej

1 komentarz

Sprzedaż produktów ekologicznych – charakterystyka klientów – cz. II

Print Friendly, PDF & Email

Jak często i ile wydają na zakupy klienci? Jednym z najbardziej rozwiniętych rynków w Europie jest niemiecki rynek produktów ekologicznych.  Analiza zachowań klientów na tym rynku, dostarcza wartościowych informacji. Znaczna część nabywców – 42% wydaje na zakupy tylko 15 euro, natomiast stosunkowo nieliczna grupa 9% generuje aż 392 euro przychodów.… Czytaj więcej Sprzedaż produktów ekologicznych – charakterystyka klientów – cz. II

Czytaj dalej

3 komentarze

Sprzedaż produktów ekologicznych – tylko kromka dla rolnika? cz. I

Print Friendly, PDF & Email

Popyt na produkty ekologiczne powoli, lecz systematycznie wzrasta. Od lat następuje natomiast ciągły spadek udziału rolników w cenach detalicznych produktów. Cena zboża stanowi tylko 15% ceny chleba. Tylko kromka dla rolnika?!

Czytaj dalej

Czytaj więcej Sprzedaż produktów ekologicznych – tylko kromka dla rolnika? cz. I

0 komentarzy

Drobiarstwo: Jak wykonać próby podeszwowe – wideoporada.

Print Friendly, PDF & Email

Pobieranie prób powierzchniowych jest częścią krajowego program zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach brojlerów gatunku kura ( Gallus Gallus).  Celem niniejszego programu jest ograniczenie  na terytorium Polski maksymalnej wartości % stad brojlerów z dodatnim wynikiem w kierunku S.Enteritidis i S.Typhimurium  do 1% lub poniżej tej wartości.

Czytaj dalej

0 komentarzy

Konsekwencje nowej ustawy Prawo Wodne dla działalności rolniczej i rybackiej – cz.II

Print Friendly, PDF & Email

OGRANICZENIE ODPŁYWU AZOTU ZE ŹRÓDEŁ ROLNICZYCH W związku z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazującym na niewypełnienie przez Polskę zobowiązań wynikających z Dyrektywy Azotanowej, w projekcie ustawy zawarto propozycję regulacji mających na celu jej spełnienie. Istotą tej propozycji jest ustanowienie na terenie całego kraju jednego programu działań mających na celu… Czytaj więcej Konsekwencje nowej ustawy Prawo Wodne dla działalności rolniczej i rybackiej – cz.II

Czytaj dalej

0 komentarzy

Konsekwencje nowej ustawy Prawo Wodne dla działalności rolniczej i rybackiej – cz.I

Print Friendly, PDF & Email

Od kilku już lat trwają prace nad wprowadzeniem w życie nowej ustawy Prawo Wodne, która dostosowywałaby polskie przepisy do wymogów UE, w tym do Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz Dyrektywy Azotanowej. Długotrwałość procesu legislacyjnego świadczy o tym, że istnieje dużo obszarów, w których trudno jest uzyskać kompromis pomiędzy uwarunkowaniami środowiskowymi a… Czytaj więcej Konsekwencje nowej ustawy Prawo Wodne dla działalności rolniczej i rybackiej – cz.I

Czytaj dalej

0 komentarzy

Ocena progu ekonomicznej szkodliwości zagęszczenia chwastów i porażenia przez choroby – zboża

Print Friendly, PDF & Email

W bieżącym video-blogu zaprezentowane zostaną metody oceny progu ekonomicznej szkodliwości trzech przykładowych gatunków zbóż na plantacjach zlokalizowanych na glebach lekkich. Będą to pszenżyto ozime, żyto oraz jęczmień jary. Ocena obejmować będzie objawy porażenia roślin przez choroby grzybowe (m.in. mączniak prawdziwy, septorioza liści, rynchosporioza) oraz zagęszczenie chwastów na plantacji w podziale… Czytaj więcej Ocena progu ekonomicznej szkodliwości zagęszczenia chwastów i porażenia przez choroby – zboża

Czytaj dalej

1 komentarz

Określenie terminu wschodu ziemniaków.

Print Friendly, PDF & Email

Przestrzeganie podstawowych zaleceń agrotechnicznych ma duże znaczenie i jest podstawą skutecznych programów ochrony ziemniaka przed szkodnikami. Prawidłowa, pełna agrotechnika, terminowe przeprowadzenie podorywek, orki i zabiegów pielęgnacyjnych znacznie ułatwia i zmniejsza koszty zwalczania szkodników glebowych.

Czytaj dalej

0 komentarzy

Jak skutecznie uprawiać rolę w rolnictwie ekologicznym, by ograniczyć chwasty i choroby – film.

Print Friendly, PDF & Email

nacznym problemem dla rozwoju gospodarstw ekologicznych są duże nakłady pracy związane z usuwaniem chwastów, wynikającym z zakazu stosowania chemicznych środków ochrony roślin. Dlatego jednym z najistotniejszych czynników, które należy wziąć pod uwagę decydując się na ten typ gospodarowania jest dobór odpowiedniego gatunku i odmiany oraz zabiegów agrotechnicznych.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Jak skutecznie uprawiać rolę w rolnictwie ekologicznym, by ograniczyć chwasty i choroby – film.

0 komentarzy

Konstrukcja przeciwgradowa w sadzie.

Print Friendly, PDF & Email

Grad jest w stanie zniszczyć cały plon owoców w zaledwie kilka minut. Jego następstwa mogą być druzgocące dla gospodarstwa sadowniczego, ale niestety tego zjawiska nie da się przewidzieć. Można jednak ochronić się przed gradobiciem montując systemy siatek w całym sadzie lub przynajmniej w kwaterach z odmianami, których jabłka możemy najdrożej sprzedać.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Konstrukcja przeciwgradowa w sadzie.

0 komentarzy

Jak przygotować krowy do upałów? – cz II

Print Friendly, PDF & Email

Krowy żywione zielonką pastwiskową pobierają znaczenie mniej wody. W 60kg zielonki pastwiskowej krowa pobiera ok. 50 litrów wody. A jeśli żywimy krowy TMR-em o zawartości suchej masy ok. 50% , pobieranie TMR-u daje nam ok. 25l wody, czyli o połowę mniej.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Jak przygotować krowy do upałów? – cz II

0 komentarzy

Jak przygotować krowy do upałów? – cz I

Print Friendly, PDF & Email

Upały są szczególnie dotkliwe dla bydła o wysokiej wydajności mlecznej. Negatywne skutki bezchmurnego nieba oraz palącego słońca są zauważalne w oborze gdy temperatura w jej wnętrzu wynosi pow. 25 stopni C. Taka sytuacja skutkuje zmniejszeniem pobierania paszy przez zwierzęta, co prowadzi do spadku produkcji. Jak dbać o zwierzęta podczas takiej pogody?

Czytaj dalej

Czytaj więcej Jak przygotować krowy do upałów? – cz I

1 komentarz

Ręczne przerzedzanie kwiatów sposobem na obfite i regularne plony drzew owocowych – poradnik wykonania.

Print Friendly, PDF & Email

W sadach przydomowych, na działkach często można spotkać drzewa jabłoni, które w jednym roku nie owocują wcale, a w następnym są obsypane owocami ale drobnymi. Takie zjawisko nazywane jest przemiennością owocowania. Dla przywrócenia regularności owocowania oraz dobrych plonów sadownicy stosują przerzedzanie, uważane za jeden z najważniejszych zabiegów pielęgnacyjnych.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Ręczne przerzedzanie kwiatów sposobem na obfite i regularne plony drzew owocowych – poradnik wykonania.

1 komentarz

Metody regulacji zachwaszczenia w gospodarstwach ekologicznych – warzywa cz.III

Print Friendly, PDF & Email

Z uwagi na duże zapotrzebowanie rynku ziemniaki i warzywa, to jedne z ważniejszych roślin uprawnych w gospodarstwach ekologicznych. W uprawie warzyw, regulacja zachwaszczenia jest znacznie trudniejsza i wyższe są koszty pielęgnacji, gdyż często występuje potrzeba ręcznego usunięcia chwastów.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Metody regulacji zachwaszczenia w gospodarstwach ekologicznych – warzywa cz.III

0 komentarzy

Metody regulacji zachwaszczenia w gospodarstwach ekologicznych – zboża cz.II

Print Friendly, PDF & Email

Zabiegi pielęgnacyjne w zbożach wykonuje się różnego rodzaju bronami. Pszenica wymaga bronowania dwukrotnego. Pierwsze wykonuje się przed krzewieniem roślin, drugie po zwarciu rzędów. W pielęgnacji żyta bronę sprężynową należy stosować ostrożnie, ponieważ węzeł krzewienia znajduje się bardzo płytko. Jeśli chwastów jest niewiele, lepiej zrezygnować z bronowania. Owies, przed wschodami odchwaszcza… Czytaj więcej Metody regulacji zachwaszczenia w gospodarstwach ekologicznych – zboża cz.II

Czytaj dalej

3 komentarze

Metody regulacji zachwaszczenia w gospodarstwach ekologicznych – cz. I

Print Friendly, PDF & Email

Jak poradzić sobie z chwastami bez stosowania herbicydów? To jedno z podstawowych pytań nurtujących każdego rolnika rozważającego możliwość przestawiania gospodarstwa na ekologiczne metody produkcji. Zastanówmy się najpierw, czym są chwasty. Z rolniczego punktu widzenia to rośliny pojawiające się w uprawach polowych oraz trwałych użytkach zielonych wbrew woli rolnika. Są niechętnie… Czytaj więcej Metody regulacji zachwaszczenia w gospodarstwach ekologicznych – cz. I

Czytaj dalej

1 komentarz

Zakładanie sadu jabłoniowego – sadzenie drzewek cz I

Print Friendly, PDF & Email

Sadzenie drzew owocowych nie jest kłopotliwe, ale absorbujące, zwłaszcza jeżeli sadzimy rośliny sadownicze po raz pierwszy. Błędy popełnione na tym etapie mogą nas drogo kosztować, nawet utratę rośliny. Podstawowa wiedza z zakresu sadzenia drzew owocowych jest niezbędna. Warto poznać podstawowe zasady o których należy pamiętać przy sadzeniu drzew owocowych, aby… Czytaj więcej Zakładanie sadu jabłoniowego – sadzenie drzewek cz I

Czytaj dalej

0 komentarzy

Kukurydza w województwie pomorskim.

Print Friendly, PDF & Email

W ciągu ostatnich 10 lat powierzchnia uprawy kukurydzy w woj. pomorskim zwiększyła się 3 krotnie, osiągając w 2014 r. powierzchnię ponad 28 tys. ha. Większą powierzchnię zajmuje kukurydza z przeznaczeniem na kiszonkę i wynosiła 17,7 tys. ha w 2014 r. Pozostałe 10,9 tys. ha stanowi kukurydza na ziarno.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Kukurydza w województwie pomorskim.

0 komentarzy

Rolnictwo ekologiczne. Prezentacje.

Print Friendly, PDF & Email

Ekologiczna wołowina pomorska z Pawłowa.

Państwo Iwona i Maciej Mostowy z Pawłowa, w gm. Trąbki Wielkie, w powiecie gdańskim, prowadzą ponad 60 ha gospodarstwo ekologiczne o głównym profilu – hodowla bydła mięsnego rasy Limousine.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Rolnictwo ekologiczne. Prezentacje.

0 komentarzy

Szczepienie drzewek metodą szczepienia ” w ręku” – film instruktażowy

Print Friendly, PDF & Email

Szczepienie drzewek metodą szczepienia ” w ręku” – film instruktażowy

Czytaj dalej

Czytaj więcej Szczepienie drzewek metodą szczepienia ” w ręku” – film instruktażowy

0 komentarzy

Ocena ras królików – praktyczny pokaz – film.

Print Friendly, PDF & Email

Na świecie znanych jest obecnie około 100 ras królików różniących się budową, wielkością, barwą i strukturą okrywy włosowej. Najczęściej króliki dzieli się według trzech kryteriów: kierunku użytkowania, struktury okrywy włosowej oraz masy ciała. Zapraszam do obejrzenia filmu, w którym główny specjalista Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Maria Gwizdała omówi ocenę ras królików oraz będziecie mieli Państwo możliwość zobaczenia jak przebiegała ocena ras królików podczas Wojewódzkiej Wystawy Królików, która miała miejsce we wrześniu 2015 roku w Lubaniu.

Czytaj dalej

Czytaj więcej Ocena ras królików – praktyczny pokaz – film.

0 komentarzy

Analiza raportu jakości mleka – raport RW-2 Wynik Próbnych Udojów.

Print Friendly, PDF & Email

Hodowca wyrażający chęć prowadzenia w swoim stadzie oceny wartości użytkowej zgłasza ten fakt do Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka (PFHBiPM) w dowolnej formie: poprzez zootechnika oceny, inspektora nadzoru, selekcjonera lub bezpośrednio do odpowiedniego dla danego województwa biura PFHBiPM. Raport zawiera podstawowe informacje o każdej krowie w ocenianym stadzie,… Czytaj więcej Analiza raportu jakości mleka – raport RW-2 Wynik Próbnych Udojów.

Czytaj dalej

0 komentarzy

Długowieczna krowa? Tak to możliwe. Wywiad z prof. Z. Kowalskim

Print Friendly, PDF & Email

Profesor Zygmunt Kowalski porównuje nowoczesną krowę do nowoczesnego samochodu, w którym wszystko regulowane jest przez zdalny, zintegrowany system. Czy w przypadku krów o wysokiej wydajności mlecznej, możliwe jest takie jej prowadzenie aby była długowieczna? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w wywiadzie przeprowadzonym z prof. Kowalskim podczas III Forum Mleczarskiego w… Czytaj więcej Długowieczna krowa? Tak to możliwe. Wywiad z prof. Z. Kowalskim

Czytaj dalej

2 komentarze

Rolnictwo ekologiczne. Prezentacje.

Print Friendly, PDF & Email

Ekologiczna hodowla owcy pomorskiej w Masłowiczkach. Państwo Gabriela i Adam Kłopotek z Masłowiczek, w gminie Tuchomie, w powiecie bytowskim, prowadzą ponad 30 ha gospodarstwo ekologiczne, skupione głównie na hodowli rasy zachowawczej owcy pomorskiej.  Stado liczy 117 owiec, 4 tryki, a jagniąt sprzedawanych rocznie jest około 180 sztuk.

Czytaj dalej

1 komentarz

A może chów królików?

Print Friendly, PDF & Email

Chów królików jest ważnym i przyszłościowym, z gospodarczego punktu widzenia, kierunkiem produkcji zwierzęcej. Mięso królicze, dzięki niezaprzeczalnym walorom dietetycznym i smakowym, zyskało ostatnio dużą popularność. Jest delikatne, łatwo strawne, bardzo wskazane dla dzieci i ludzi starszych oraz mających problemy z cholesterolem.

Czytaj dalej

Czytaj więcej A może chów królików?

0 komentarzy

Kukurydza – jak wybrać najlepszą odmianę w pomorskim? cz.2

Print Friendly, PDF & Email

Kukurydza jest dziś szeroko uprawiana nie tylko na kiszonkę, ale także na ziarno. Dlatego ważne jest dobranie odpowiedniej odmiany kukurydzy pod kątem specyficznych uwarunkowań lokalnych. Pomocą rolnikom służą w tym wyniki Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO), które odpowiadają na to pytanie. Poniżej informacja o wynikach doświadczeń realizowanych w Lubaniu.

Czytaj dalej

1 komentarz

Kukurydza – jak wybrać najlepszą odmianę w pomorskim? cz.1

Print Friendly, PDF & Email

Aby pomóc rolnikom w wyborze najlepszej odmiany w warunkach klimatycznych województwa pomorskiego w Lubaniu przeprowadza się ich badania. W doświadczeniu badano plon zielonej masy z hektara, procentowy udział kolb w suchej masie całych roślin, procent suchej masy w dniu zbioru z całych roślin oraz plon suchej masy w t/ha. Znajomość… Czytaj więcej Kukurydza – jak wybrać najlepszą odmianę w pomorskim? cz.1

Czytaj dalej

1 komentarz

Rolnictwo ekologiczne. Prezentacje.

Print Friendly, PDF & Email

Gospodarstwo ekologiczne prowadzone przez Alicję i Marka Szutenbergów znajduje się w Klukowej Hucie, w  gminie Stężyca, w powiecie kartuskim. Państwo Szutenberg  uprawiają ha głównie warzywa, w tym: cebulę, ogórki, dynie, sałatę, kalafior, kapustę, jarmuż, koper włoski, rzodkiewkę, ziemniaki, marchew i wiele innych gatunków. Ich gospodarstwo zajmuje powierzchnię 8,45 ha.

Czytaj dalej

1 komentarz

Jak ocenić dobrostan kurcząt metodą FPD?

Print Friendly, PDF & Email

W celu realizacji i sprawdzania spełniania zasad dobrostanu kurcząt brojlerów wprowadzono nową metodę poubojową, polegającą na ocenie ilościowej występowania zapalenia skóry łapek FPD ( Foot Pad Dermatitis in Poultry ). Jest to kontrola łapek kurcząt które są ubijane z jednego stada i jednego kurnika.

Czytaj dalej

0 komentarzy

Jak skutecznie oszczędzać przy nawożeniu nie zaniżając plonu – obliczenie dawek nawozów – cz. 4

Print Friendly, PDF & Email

Obliczając zapotrzebowanie na mineralne nawozy fosforowe i potasowe uwzględnia się zasobność gleby. Wyliczone potrzeby pokarmowe (plon x pobranie z tabeli 1) mnoży się przez współczynnik korekcyjny, którego wartość jest równa: 0,5 na glebach o bardzo wysokiej zawartości składników, 0,75 – na glebach o wysokiej zawartości, 1 – na glebach średnio… Czytaj więcej Jak skutecznie oszczędzać przy nawożeniu nie zaniżając plonu – obliczenie dawek nawozów – cz. 4

Czytaj dalej

0 komentarzy

Jak skutecznie oszczędzać przy nawożeniu nie zaniżając plonu? cz. 3

Print Friendly, PDF & Email

Podstawą do określenia dawek mineralnych nawozów azotowych, potasowych i fosforowych jest wysokość plonu, którą można osiągnąć w danych warunkach glebowo-klimatycznych. Przewidywany plon należy pomnożyć przez pobranie określone w tabeli 2, a następnie skorygować o ilości N, P, K którą rośliny pobiorą z gleby, resztek pożniwnych oraz zastosowanych nawozów naturalnych.

Czytaj dalej

0 komentarzy

Jak skutecznie oszczędzać przy nawożeniu nie zaniżając plonu? cz. 2

Print Friendly, PDF & Email

Wapnowanie gleb jest podstawowym zabiegiem agrotechnicznym decydującym o efektywności nawożenia wszystkim składnikami pokarmowymi. Zakwaszenie gleb hamuje rozwój roślin i niezależnie od wielkości zastosowanej dawki nawożenia mineralnego uzyskanie zadowalających plonów nie jest możliwe. Składniki pokarmowe pozostają niewykorzystane i ulegają rozproszeniu w środowisku. 

Czytaj dalej

0 komentarzy

Jak skutecznie oszczędzać przy nawożeniu nie zaniżając plonu? cz. 1

Print Friendly, PDF & Email

Zaledwie kilka procent rolników wykonuje analizy glebowe. Tymczasem podstawowa zasada nawożenia roślin mówi, iż niedobór któregokolwiek makro- lub nawet mikroelementu zmniejsza efektywność wykorzystania pozostałych składników pokarmowych, czyli możliwość uzyskania prawidłowego rozwoju i plonowania roślin (schemat 1).

Czytaj dalej

0 komentarzy

Rodzime rasy świń – Rasy złotnicka biała i pstra. Hodowla zachowawcza.

Print Friendly, PDF & Email

Początki prac nad rasami złotnicka biała i pstra, pod kierunkiem prof. Stefana Aleksandrowicza, to lata 1946-1949, gdy Akademia Rolnicza w Poznaniu skupiła od rolników z Warmii przybyłych po wojnie z Wileńszczyzny i Nowogródka prymitywne mieszańce świń ras długouchych i krótkouchych. Prace hodowlane prowadzono w zakładzie doświadczalnym w Złotnikach poprzez prowadzenie… Czytaj więcej Rodzime rasy świń – Rasy złotnicka biała i pstra. Hodowla zachowawcza.

Czytaj dalej

0 komentarzy

Rodzime rasy świń – Rasa puławska. Hodowla zachowawcza.

Print Friendly, PDF & Email

W krajowym programie ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich są zarejestrowane trzy rasy świń. Są to rasa puławska, rasa złotnicka biała i złotnicka pstra. Chciałabym dziś poświecić im trochę uwagi i je Państwu czytelnikom przybliżyć.  Rasy te objęte są dopłatami w ramach programów rolnośrodowiskowych ( PROW 2007-2013) i rolnośrodowiskowo- klimatycznych (… Czytaj więcej Rodzime rasy świń – Rasa puławska. Hodowla zachowawcza.

Czytaj dalej

0 komentarzy

Rolnictwo ekologiczne. Prezentacje.

Print Friendly, PDF & Email

Gospodarstwo ekologiczne prowadzone przez małżeństwo Krystynę i Waldemara Szyszka znajduje się w Strzeszewie w gminie Wicko w powiecie lęborskim. Państwo Szyszka są doskonałym przykładem, że na niewielkiej powierzchni użytków rolnych, bo około 2,90 ha, można bardzo dobrze funkcjonować i osiągnąć wysoką wydajność plonów. Produkują m.in. borówkę amerykańską, malinę, leszczynę oraz rośliny… Czytaj więcej Rolnictwo ekologiczne. Prezentacje.

Czytaj dalej

0 komentarzy

Rasy rodzime zwierząt gospodarskich.

Print Friendly, PDF & Email

Bioróżnorodność ras zwierząt gospodarskich zmniejsza się w zastraszającym tempie. Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) połowa ras występujących w Europie na początku XX w. wymarła a obecnie następne 30% zagrożonych jest wyginięciem.  Rasy rodzime wypierane są przez nowoczesne, wyselekcjonowane odmiany, które mają lepsze wartości użytkowe,… Czytaj więcej Rasy rodzime zwierząt gospodarskich.

Czytaj dalej

0 komentarzy

Błędy w kiszeniu kukurydzy, które znacznie obniżają wartość odżywczą kiszonek – cz 2.

Print Friendly, PDF & Email

Od rozdrobnienia zielonki zależy czy łatwo uda się ubić zielonkę, a w konsekwencji od tego zależy tempo kiszenia i smakowitość paszy. Jeżeli w zielonce wszystkie ziarna są uszkodzone, a rozdrobnione fragmenty roślin mają wielkość 0,5 do 2 cm, to przy założeniu, że zielonka została zebrana we właściwym terminie są szanse, że… Czytaj więcej Błędy w kiszeniu kukurydzy, które znacznie obniżają wartość odżywczą kiszonek – cz 2.

Czytaj dalej

1 komentarz

Błędy w kiszeniu kukurydzy, które znacznie obniżają wartość odżywczą kiszonek – cz 1.

Print Friendly, PDF & Email

Kiszonka z kukurydzy stała się niezbędną paszą w żywieniu bydła. O jej popularności zdecydowała efektywność, wynikająca z dużej zawartości łatwostrawnych składników odżywczych i relatywnie niskie koszty wytwarzania. Dobra kiszonka jest smakowita, ma przyjemny zapach, oliwkowy kolor, zachowuje strukturę i kwasowości ok 4,2 pH,  jest stabilna tlenowo (niepodatna na wtórną fermentację) oraz… Czytaj więcej Błędy w kiszeniu kukurydzy, które znacznie obniżają wartość odżywczą kiszonek – cz 1.

Czytaj dalej

0 komentarzy

W jaki sposób odbywa się ocena wartości użytkowej ziemniaka.

Print Friendly, PDF & Email

W poprzednim wpisie przedstawiliśmy w jaki sposób realizowane jest porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe ziemniaków. W bieżący wpisie pokażemy w jaki sposób specjaliści Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku dokonują oceny wartości użytkowej ziemniaków – czyli określają wysokość i jakość plonu ziemniaków.

Czytaj dalej

0 komentarzy

Torf w żywieniu prosiąt – jak stosować?

Print Friendly, PDF & Email

Po ostatnim artykule odnośnie stosowania torfu w odchowie prosiąt, nasuwa się pytanie. Jaki torf stosować w żywieniu prosiąt? Pamiętając o tym, iż prosięta przez pierwsze 3 dni po odsadzeniu pobierają mniej paszy.  Powoduje to spadek produkcji kwasów żołądkowych i enzymów.

Czytaj dalej

0 komentarzy

Innowacje w żywieniu trzody – a może torf?

Print Friendly, PDF & Email

Opłacalność produkcji trzody chlewnej rozpoczynają się od odchowu prosiąt. Ekonomika produkcji prosiąt, poza ceną sprzedaży, zależy od liczby odhodowanych prosiąt, kosztów ich żywienia, masy ciała w momencie sprzedaży oraz zapotrzebowanie pracy na jedną lochę i odhodowane prosię. Zatem co zrobić, gdy najważniejszym celem żywienia prosiąt jest uzyskanie zdrowych i odchowanych… Czytaj więcej Innowacje w żywieniu trzody – a może torf?

Czytaj dalej

1 komentarz

Jak prawidłowo przewozić zwierzęta hodowlane.

Print Friendly, PDF & Email

Znajomość przepisów i zasad postępowania przy organizacji przewozu żywych zwierząt jest powinnością wszystkich osób bezpośrednio uczestniczących w procesie transportu – kierowców, konwojentów i pracowników punktów gromadzenia zwierząt.

Czytaj dalej

0 komentarzy
aut. A. Jereczek

Jakie odmiany zbóż są najlepsze do uprawy w województwie pomorskim?

Print Friendly, PDF & Email

Zboża stanowią blisko 75% ogólnego areału upraw w województwie pomorskim. Na rynku istnieją setki odmian pszenicy, pszenżyta, jęczmienia, żyta i owsa zarówno jarych jaki i ozimych. Jak przy tak dużej ilości odmian, znaleźć tą, która zapewni nam najlepsze plony. W Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Gdańsku każdego roku prowadzone są badania dotyczące… Czytaj więcej Jakie odmiany zbóż są najlepsze do uprawy w województwie pomorskim?

Czytaj dalej

0 komentarzy

Jakie odmiany ziemniaków są najlepsze do uprawy w województwie pomorskim?

Print Friendly, PDF & Email

Ziemniaki są uprawiane w praktycznie każdym gospodarstwie rolnym. Każdy z nas ma też inne preferencje co do wymagań im stawianych. Skąd wiadomo, że dana odmiana jest w stanie spełnić nasze oczekiwania co do jakości i plonowania? Odpowiedź daje nam ….

Czytaj dalej

1 komentarz

Rolnictwo ekologiczne – dlaczego świadomi konsumenci wybierają te produkty.

Print Friendly, PDF & Email

Rolnictwo ekologiczne jest metodą produkcji rolniczej, która ma na celu zapewnienie konsumentom  świeżego, smacznego i zdrowego jedzenia w oparciu o naturalne cykle przyrody oraz w jej poszanowaniu. Aby to osiągnąć, rolnictwo ekologiczne opiera się na szeregu celów, zasad i praktyk mających na celu zminimalizowanie wpływu człowieka na środowisko.

Czytaj dalej

1 komentarz

Dlaczego konsument może ufać certyfikatowi rolnictwa ekologicznego?

Print Friendly, PDF & Email

W czasach, gdy zaufanie konsumentów jest często nadużywane, szuka on dowodów na to, że gdy kupuje dany produkt, chce mieć pewność, że płaci za obiecaną jakość.  Takim wyznacznikiem najwyższej jakości jest certyfikat rolnictwa ekologicznego UE. Dlaczego można ufać temu certyfikatowi, którego potwierdzeniem jest logo rolnictwa ekologicznego przedstawia infografika. 

Czytaj dalej

2 komentarze

Szansa dla młodych rolników z pomysłem na rozwój gospodarstwa, pieniądze czekają – nabór wniosków od 20 sierpnia.

Print Friendly, PDF & Email

Już od 20 sierpnia do 2 września 2015 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmować będzie wnioski o przyznanie wsparcia w ramach „Pomocy w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”. Działanie to finansowane jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Wnioskować o niego będą młodzi… Czytaj więcej Szansa dla młodych rolników z pomysłem na rozwój gospodarstwa, pieniądze czekają – nabór wniosków od 20 sierpnia.

Czytaj dalej

0 komentarzy

Przycinanie drzewek owocowych po posadzeniu (jabłoń) – ważne zalecenia cz.2

Print Friendly, PDF & Email

Odpowiednie przycięcie drzewka po posadzeniu pobudza jego rozwój. Ważne jest aby zrobić te cięcia we właściwy sposób. W filmie podpowiadamy jak prawidłowo przyciąć drzewko owocowe jabłoni. W tym odcinku będzie to jabłoń, która posiada mało odgałęzień.

Czytaj dalej

1 komentarz

Przycinanie drzewek owocowych po posadzeniu (jabłoń) – ważne zalecenia cz.1

Print Friendly, PDF & Email

Samo posadzenie drzewka to za mało, aby prawidłowo się ono rozwijało. Ważnym elementem po jego posadzeniu jest odpowiednie jego uformowanie poprzez przycięcie. W filmie podpowiadamy jak prawidłowo przyciąć drzewko owocowe jabłoni. W tym odcinku będzie to jabłoń, która posiada wiele gałęzi bocznych.

Czytaj dalej

0 komentarzy

Jak prawidłowo posadzić drzewko owocowe – jabłoń.

Print Friendly, PDF & Email

Wybór miejsca i sposób posadzenia drzewka owocowego wpływa na to jaka będzie jego wydajność. Jak poprawnie wybrać miejsce w ogrodzie oraz na co zwrócić uwagę w trakcie sadzenia, by cieszyć się obfitym plonowaniem i pysznymi owocami w przyszłości?

Czytaj dalej

0 komentarzy

Fazy rozwojowe kłosa zbóż ozimych – pierwsza faza nadziemna.

Print Friendly, PDF & Email

Zaczyna się bardzo intensywny rozwój systemu korzeniowego, a wraz z nim do części nadziemnej dopływa coraz więcej cytokinin pobudzających merystemy w węzłach i kłosach do intensywnych podziałów komórkowych. Wraz z wzrastającą liczbą młodych komórek wzrasta produkcja auksyn. W poprzednich artykułach przedstawione zostały: faza inicjacji kłosa i faza różnicowania się kłosa.

Czytaj dalej

0 komentarzy

Fazy rozwojowe kłosa zbóż ozimych – różnicowanie się kłosa.

Print Friendly, PDF & Email

Kolejny etap rozwoju kłosa żyta. To co może dziwić to duża koncentracja chlorofilu w węzłach, a trzeba pamiętać, że kłos znajduje się w dalszym ciągu pod ziemią i światło słoneczne nie może indukować syntezy zielonego barwnika. W kolejnych artykułach przedstawione zostały: faza inicjacji kłosa i pierwsza faza nadziemna.

Czytaj dalej

1 komentarz

Fazy rozwojowe kłosa zbóż ozimych – inicjacja kłosa.

Print Friendly, PDF & Email

Z jednego ziarniaka można otrzymać sto kilkadziesiąt nowych ziaren. Dla postronnego obserwatora ziarno znika pod ziemią podczas siewu i po 7,5 miesiącach pojawia się kłos, będący miejscem tworzenia nowych ziarniaków. Wcześniejsze etapy inicjowania i formowania się kłosa pozostają w ukryciu, najpierw pod ziemią, a pod koniec fazy krzewienia w pochwach… Czytaj więcej Fazy rozwojowe kłosa zbóż ozimych – inicjacja kłosa.

Czytaj dalej

1 komentarz

Problem sadowników – parch jabłoni. Najnowsze badania.

Print Friendly, PDF & Email

W odpowiedzi na doniesienia o spadającej skuteczności pestycydów w wielu rejonach świata Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach prowadzi monitoring form odpornych patogenów. Poniżej kilka przykładów wyników eksperymentów wykonanych na izolatach grzyba powodującego najgroźniejszą chorobę jabłoni: parcha. W największych rejonach sadowniczych ponad 55% badanych sadów wykazuje odporność na fungicydy dodynowe, ok. 30% na… Czytaj więcej Problem sadowników – parch jabłoni. Najnowsze badania.

Czytaj dalej

0 komentarzy
nawożenie_zasady

Nawożenie zbóż ozimych – o co zadbać wcześniej, aby uzyskać najlepsze plony.

Print Friendly, PDF & Email

Nawożenie dostosowane do fazy rozwoju rośliny, uwzględniające jej aktualne potrzeby, a zarazem powiązane ze znajomością parametrów fizykochemicznych gleby jest najlepszym rozwiązaniem dla uprawy, gdyż gwarantuje wysoką dochodowość. Nawożenie gleby o nieuregulowanym odczynie pH jest działaniem bezcelowym, gdyż z jednej strony rośliny nie są w stanie przyswoić pierwiastków, z drugiej zaś… Czytaj więcej Nawożenie zbóż ozimych – o co zadbać wcześniej, aby uzyskać najlepsze plony.

Czytaj dalej

0 komentarzy

Nawożenie zbóż ozimych – kiedy nawozić, aby uzyskać najlepsze plony.

Print Friendly, PDF & Email

Dzięki stosunkowo łagodnej zimie i wczesnej wiośnie stan ozimin określić można jako bardzo dobry. Znajdują się one obecnie w fazie krzewienia. Jeżeli chcemy uzyskać wysokie polny, to jest to najlepszy moment, aby dokonać pierwszego ich nawożenia w bieżącym roku.  Jaki rodzaj nawozu wybrać i na co zwrócić uwagę, aby zabieg… Czytaj więcej Nawożenie zbóż ozimych – kiedy nawozić, aby uzyskać najlepsze plony.

Czytaj dalej

0 komentarzy

EFA – co oznacza ten skrót dla rolnika.

Print Friendly, PDF & Email

W poprzednim wpisie napisałam, co w praktyce oznacza dla rolnika zazielenienie. Dziś rozszyfruję dla Was pojęcie, które się nim wiąże, a mianowicie EFA. EFA czyli Ecological Focus Area, oznacza obszary proekologiczne w gospodarstwie rolnym. Obok dywersyfikacji oraz obowiązku utrzymania trwałych użytków zielonych są one jednym z elementów zazielenienia. W gospodarstwach o powierzchni gruntów ornych (GO)… Czytaj więcej EFA – co oznacza ten skrót dla rolnika.

Czytaj dalej

0 komentarzy

Praktyka zazielenienia w gospodarstwie – sprawdź jak powinieneś ją spełniać.

Print Friendly, PDF & Email

Wszyscy rolnicy, którzy wnioskują o uzyskanie płatności do gruntów rolnych otrzymują płatność za zazielenienie. Nie wszyscy jednak muszą dostosować swoje gospodarstwa aby ją otrzymać. W najlepszej sytuacji są rolnicy, których grunty orne w gospodarstwie stanowią mniej niż 10ha, gdyż nie muszą podejmować żadnych działań w tym zakresie. Pozostali rolnicy powinni dostosować… Czytaj więcej Praktyka zazielenienia w gospodarstwie – sprawdź jak powinieneś ją spełniać.

Czytaj dalej

1 komentarz

Wydłużenie terminu składania wniosków o dopłaty w 2015r.

Print Friendly, PDF & Email

Minister Rolnictwa, korzystając z możliwości ustanowionej przez UE, wydłużył do 15 czerwca termin składania wniosków o dopłaty dla rolników. Jest to bardzo dobra wiadomość, gdyż w wyniku opóźnień administracyjnych związanych z wdrażaniem Wspólnej Polityki Rolnej UE, opublikowanie polskich rozporządzeń dotyczących płatności uległo przesunięciu. Rolników i doradców rolnych czeka więc teraz… Czytaj więcej Wydłużenie terminu składania wniosków o dopłaty w 2015r.

Czytaj dalej

0 komentarzy

Procedury budowy obiektów wodnych – studnia głębinowa

XV Kartuski Targ Produktów Ekologicznych – RELACJA

Znaczenie amatorskiej hodowli kur w ochronie starych ras

Nabór wniosków na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”

Uprawa mieszanek zbożowych Wyniki doświadczenia w PODR w Lubaniu w 2020 roku

Problemy w uprawie łubinu

Zasady bioasekuracji w hodowli drobiu grzebiącego – zabezpiecz się przed grypą ptaków

Wzrost cen artykułów żywnościowych 2021 r.

Prawie cały świat na wczesnośredniowiecznym Pomorzu

Zalecenia dotyczące wykonywanych zabiegów ogólnoprofilaktycznych w grupie prosiąt ssących

Rynek zbóż 2021

Rusza modernizacja: aż pięć naborów wniosków w jednym terminie

Magia Kartuz

Drożdże w żywieniu krów mlecznych

Żuławy Wiślane – niezwykła kraina w delcie Wisły cz.2.

Żuławy Wiślane – niezwykła kraina w delcie Wisły cz.1.

Czynniki wpływające na jakość mięsa wołowego

Stawiamy na ekologię !

Premie dla młodych rolników i restrukturyzacja małych gospodarstw – wystartowały nabory

Ważne zmiany w Działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym

WAŻNE ZMIANY W DZIAŁANIU „ROLNICTWO EKOLOGICZNE”

Rola i znaczenie wody w produkcji trzody chlewnej

Raj nie tylko dla ptaków

Plonowanie ziemniaków jadalnych w doświadczeniach prowadzonych w PODR w Lubaniu w 2020 roku

Dopłaty do materiału siewnego za rok 2020

Choroba wrzodowa u koni

Pomorska Wieś Innowacyjna

Dofinansowanie inwestycji chroniących przed ASF lub powodzią

Dworskie Pomorskie

Jak rozpoznać produkty ekologiczne?

Innowacje w prowadzeniu gospodarstwa pasiecznego

Przyzagrodowy chów gęsi jako alternatywny dochód dla gospodarstw rolnych

Wiesz co jesz? Czyli kupuj świadomie

“Co w polu piszczy?” – 6: Odmiana i materiał siewny podstawą sukcesu. Instytucje wspierające…

Pierwsi ludzie na Pomorzu

Bioasekuracja w produkcji trzody chlewnej – zabezpiecz się przed ASF

Owoce i warzywa w czasie pandemii.

“Co w polu piszczy?” – Odcinek 5: Nawożenie – istotny czynnik zwiększający tolerancję suszową zbóż

Ślimaki – problem wielu plantacji Pomorza

Zboża, rośliny oleiste w warunkach pandemii koronawirusa.

Tajemne loże

Dlaczego warto pokochać jagodę kamczacką?

“Co w polu piszczy?” – Odcinek 4: RSM w pigułce

Roztwór Saletrzano-Mocznikowy – Jak bezpiecznie i efektywnie stosować w swych uprawach?

Burak- Cukier-Perspektywy

“Co w polu piszczy?” – Odcinek 3: Pszenica jara przewódkowa

Muzealne zaskoczenie

Tzw. “Kredyt restrukturyzacyjny” – dopłata do oprocentowania kredytu

Prawidłowy odchów cieląt ras mlecznych

Rynek mleka 2020

Platforma żywnościowa – giełdowy Rynek Towarów Rolno-Spożywczych (RTRS).

Spacer kanałami i wizyta w bardzo małym zamku…

Ubezpieczenia w rolnictwie 2020 r.

EKO TATUAŻE – innowacyjna metoda znakowania warzyw

DOBROSTAN KRÓW (nowe działanie PROW 2014-2020 „DOBROSTAN ZWIERZĄT”)

Rynek ziemniaka w Polsce i UE sezon 2019/2020

Bursztynowa kraina

Przepędy – infrastruktura towarzysząca dla bydła mięsnego .

Rolnice – nowy problem wielu plantacji kukurydzy w województwie pomorskim

Najważniejsze rozwiązania Tarczy Antykryzysowej dla rolnictwa

Rynek owoców i warzyw sezonie 2019/20 -cz.2.

eWniosekPlus – film instruktażowy

Rynek owoców i warzyw sezonie 2019/20 -cz.1.

RAO – Nawracająca obturacja dróg oddechowych

„Innowacje w prowadzeniu gospodarstwa ekologicznego”- cz.2.

Husarya SCS-100 – Maszyna do zbierania kamieni

Pomorskie dla zakochanych

Grypa ptaków nadal groźna

Rynek rzepaku

„Współpraca się opłaca” – trwa nabór wniosków o wsparcie finansowe.

Opryskiwacz dalekosiężny – wsparcie w walce z omacnicą prosowianką

Zwalczanie chorób grzybowych – ważny element wiosennej ochrony zasiewów zbóż

Aktywizacja mieszkańców Nowego Klincza z kartoflem w tle

Rynek nawozów mineralnych

„Innowacje w prowadzeniu gospodarstwa ekologicznego”- cz.1.

Most ze znaczka

Najważniejsze mikroelementy wpływające na wzrost i rozwój zbóż

Rynek drobiu

Ziołowy Zakątek w synergii z Darami Natury – zielarstwo, edukacja i nie tylko…

Czy kurnik lub chlewnia muszą zanieczyszczać powietrze i być uciążliwe dla sąsiadów ?

Targ po francusku

Morskie światła

Żniwa 2019. Zbiory zbóż wyższe niż w 2018 roku

Embriotransfer w hodowli bydła mlecznego

Zagrożenie ASF -coraz bardziej realny scenariusz także dla pomorskiego

Permakultura – korzystanie z siły natury

Kampania cukrownicza 2019/2020 w UE

Rynek mleka – 2019

Metody poprawy jakości cieczy roboczej w ochronie roślin

Przez Żuławy na szynach

PRODUKT POLSKI

Innowacje w konopiach – czyli jak to się robi w Kombinacie Konopnym

Plan nawożenia azotem nowym obowiązkiem lub wyborem rolnika

Sytuacja na rynku zbóż

Pomorskie kalwarie

Rynek żywnościowy 2019

“Alpaka Team” – miejsce, gdzie tradycja spotyka nowoczesność

Nowe możliwości dla kół gospodyń wiejskich

Miód nie tylko na przeziębienie

Rynek drobiu – 2019

Pomorskie jaskinie

Zmiany w warunkach przechowywania nawozów naturalnych

Pożyteczne Mikroorganizmy – część 1 “Z wizytą w Pomorskim Centrum Mikroorganizmów BRUNKA NATURAL”

Rynek rzepaku 2018/2019

Zbudujmy domek dla pszczół

Pomorskie na miotle

Praktyczne aspekty planu nawożenia azotem i obliczeń maksymalnych dawek azotu – w 3 krokach

Rynek ziemniaka

BioPomorze: „Zdrowa Ziemia – Zdrowa Żywność – Zdrowy Człowiek”

Rynek środków produkcji dla rolnictwa

Pajęczaki na śliwach

Zakwaszacze w żywieniu zwierząt – rola i działanie

Alpaki to inwestycja w styl życia

Pomorskie skarby

Ceny warzyw idą w górę !

Nowe wymogi dotyczące stosowania i przechowywania nawozów

Rynek drobiu – stan, perspektywy

Rynek wołowiny i cielęciny – stan, perspektywy

Rynek wieprzowiny – stan, perspektywy

Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

Duchy pomorskich zamków

Rolniczy Handel Detaliczny – nowe przepisy

Odstrzał dzików – dlaczego jest potrzebny?

EKO KONSUMENT – moda czy coś więcej?

Innowacyjne rozwiązania technologiczne nowoczesnej fermy tuczu trzody chlewnej

Malowanie bombek i nie tylko…

Rynek cukru po roku od likwidacji kwotowania

Propolis bez tajemnic

Kombajnowy zbiór ekologicznej porzeczki

Prognoza cen rynku mięsa – (cz.3.) Rynek drobiu

Rolnictwo w II Rzeczpospolitej

Prognoza cen rynku mięsa – cz.2. Rynek wołowiny i cielęciny

Prognoza cen rynku mięsa – cz.1. Rynek wieprzowiny

Słodki lek

Higiena doju, a mastitis

Gotowanie jajka – czy to takie proste?

Pomorskie na szynach

Technologia regulacji zachwaszczenia rzepaku- cz.2.

Technologia regulacji zachwaszczenia rzepaku- cz.1.

Rynek nawozów mineralnych

Znikająca autostrada – berlinka

Żniwa 2018 – zakończone!

Jak wspomóc rozkład resztek pożniwnych?

Jak przygotować krowy do upałów? – PRZYPOMNIENIE

Możliwości ograniczenia antybiotyków w chowie zwierząt

Kontrole warzyw i owoców bardziej efektywne

Wyniki plonowania ziemniaków w badaniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego prowadzonych w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Lubaniu w 2017 roku

Probiotyki w żywieniu świń

Sieć podziemnych tuneli – cz.2.

Sieć podziemnych tuneli – cz.1.

Rozkrzewianie i skracanie zbóż

Masło wciąż drogie…

Proces certyfikacji w gospodarstwie ekologicznym

Rynek drobiu z problemami

Pogański stożek i wieża kasztelana

Plan nawożenia w gospodarstwie rolnym.

Mechowo. Najmniejsza podziemna trasa i pozostałości po łowcach fok

Niskie ceny ziemniaków nie tylko w Polsce.

Uprawiasz zboża – rozkrzewianie i skracanie, musisz to wiedzieć.

Od kwietnia wniosek o szacowanie szkód łowieckich składamy do wójta.

Kosmici i diabły zrzucają głazy na kościoły.

Przetwórstwo ekologiczne – wymogi, przykład mleczarstwa.

Jak uzyskać płatność ekologiczną?

Korzyści z przynależności do Grupy Producentów Rolnych

Zasady chowu zwierząt w systemie ekologicznym.

Co czeka rynek mleka w 2018 – prognoza

Jaki dochód z rzepaku w 2018 r.? – prognoza cen.

Debrzno. Więzienie dla czarownic

Ocena gołębi rasowych

Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych BIOPOMORZE

Spadki czy wzrosty? – prognoza cen żywca w I kwartale 2018r.

Wrażliwość kukurydzy na zachwaszczenie – wyniki herbicydowego doświadczenia w PODR w Lubaniu.

Z przymrużeniem oka – ciekawe nazwy miejscowości na Pomorzu

Ekologiczna towarowa produkcja porzeczki czarnej alternatywą dla produkcji konwencjonalnej.

Wapnowanie – bezcenny zabieg agrotechniczny.

Jajka – czy zabraknie ich na Święta?

Owczary – miejsce z cennymi siedliskami na ziemi lubuskiej – dobre praktyki.

Tworzenie grup producentów i organizacji producentów rolnych.

Czynniki środowiskowe wpływające na plonowanie truskawek.

Rynek cukru bez limitów – jaka przyszłość czeka producentów?

Zwalczanie szkodników w rzepaku ozimym.

Rynek rzepaku – spodziewana dobra koniunktura!

Zakwaszanie gnojowicy

Jak prowadzić uprawę ziemniaka jadalnego – film.

Prognoza cen rynkowych produktów rolno – żywnościowych do grudnia 2017r.

Gdzie obecnie rolnicy mogą sprzedawać, a konsumenci kupować żywność ekologiczną w woj. pomorskim?

Fyllodioza – choroba zagrażająca roślinom rzepaku.

Czy moja łąka może zostać objęta pakietami rolno-środowiskowo-klimatycznymi?-cz.II

Fitotoksyczne działanie herbicydów na rośliny uprawne.

Kiedy masło przestanie drożeć?

Jak zostać prosumentem energii elektrycznej pochodzącej z paneli fotowoltaicznych?

Czy moja łąka może zostać objęta pakietami rolno-środowiskowo-klimatycznymi?-cz.I

Uprawa pasowa – “Strip – Till”, film.

Co sprawia, że geny „wiedzą”, kiedy mają zacząć pracować, a kiedy mają być uśpione?

Rozrodczości loch – obszary problemowe.

W pomorskich sadach – komunikat maj 2017 r.

Jak zorganizować przetwórstwo mięsa w gospodarstwie? – film

Czym po żniwach zaskoczą rolników ceny produktów rolnych? – prognoza.

Szkodniki zbóż – problem, którego nie należy bagatelizować…..

Jak ocenić stopień przemarznięcia kwiatostanów w sadach?

 

 

Brak możliwości komentowania