Ważne zmiany w Działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym

Print Friendly, PDF & Email

Z dniem 15 marca 2021 r. weszła w życie zmiana długości trwania zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych podejmowanych w okresie przejściowym tj. w latach 2021 oraz 2022. Nowe zobowiązania, podejmowane od tego roku w ramach pakietów: 2, 3, 6, 7, podejmowane będą na okres 2 lat. Nowe zobowiązania w ramach pakietów: 1, 4, 5, będą podejmowane, tak jak dotychczas, na okres 5 lat. 5-cio letni okres realizacji zobowiązań nadal dotyczy rolników, którzy rozpoczęli realizację przed 15 marca 2021 r.

Kolejne, aktualnie procedowane zmiany PROW 20142020,dotyczą zwiększenia wysokości stawek płatności. Projekt zakłada ich wzrost,w zależności od pakietu/wariantu, w zakresie od 3% do 57%,. Zmiana stawek ma objąć wszystkich rolników, którzy w kampanii wnioskowej 2021 złożą deklarację realizacji pakietów/wariantów Działania rolnośrodowiskowoklimatycznego, tj. zarówno rozpoczynających w tym roku 2 lub 5cio letnie zobowiązania lub kontynuujących 5cio letnie zobowiązania podjęte w latach poprzednich.Ponadto planowane jest:zniesienie degresywności w Pakiecie 4od 2021 r.,umożliwienie podejmowania zobowiązań w ramach wariantów ptasich na całym obszarze Natura 2000 (obecnie warianty ptasie mogą być wdrażane jedynie na obszarach specjalnej ochrony ptaków) od 2022 r.,umożliwienie objęcia wsparciem w ramach Pakietu 7dodatkowych dwóch ras owiec: polskiej owcy górskiej i białogłowej owcy mięsnej oraz dwóch ras kóz: koza kazimierzowska i koza sandomierska od 2022 r.,dopuszczenie mulczowania międzyplonów w Pakiecie 1 i Pakiecie 2 od 2022 r.wprowadzenie Pakietu 8. Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk od 2022 r. Pakiet dostępny będzie na trwałych użytkach zielonych poza obszarami Natura2000, w użytkowaniu kośnopastwiskowym lub pastwiskowym.wprowadzenie Pakietu 9. Retencjonowanie wody od 2022 r.Pakiet realizowany będzie jedynie na powierzchni, na której jednocześnie jest realizowane zobowiązanie w ramach Pakietu 4, 5 lub 8.Płatność przysługiwać będzie do działek rolnych, na których w danym roku, przez co najmniej 12 dni w okresie między 1 maja a 30 września dni była utrzymywana woda powodująca zalanie lub podtopienie.Pakiety:8 i 9 mają zostać wprowadzone do Działania rolnośrodowiskowoklimatycznego PROW 201420 jako zobowiązania 1roczneiswoisty pilotaż ekoschematów(lp.3 i 17), które dostępne będą od roku 2023.

W pierwszej odsłonie Projektu Planu Strategicznego dla WPR na okres 202327przedstawionej do konsultacji społecznych w grudniu 2020 r., na liście ekoschematów znalazły się również propozycje praktyk, które mają zastąpić od roku 2023pakiet 1 (lp.7 i 8) oraz pakiet2(lp.5). W opisie projektowanych interwencji II filaru Planu Strategicznego znalazły się interwencje wywodzące się z pakietów: 37 oraz nowa propozycja interwencja pn. „wieloletnie pasy kwietne”. Interwencje z II filaru będą zobowiązaniami 5letnimi, ekoschematy z I filaru 1rocznymi.

Pierwszy etap konsultacji Projektu Planu Strategicznego dla WPR zakończył się w lutym br.Zgodnie z roboczym harmonogramem przygotowania Projektu, w majuczerwcu nastąpi kolejny etap konsultacji społecznych,wersji 2.0 uwzględniającej wyniki poprzednich konsultacji, zawierającej również propozycje wysokości wsparcia dla ekoschematów, których zabrakło w wersji 1.0. Zakończenie negocjacji z Komisją Europejską oraz przygotowanie krajowych aktów prawnych, Ministerstwo planuje na III kwartał 2022 r.

 

opracowała: Katarzyna Radtke

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

4 × dwa =