WAŻNE ZMIANY W DZIAŁANIU „ROLNICTWO EKOLOGICZNE”

Print Friendly, PDF & Email

Od 15 marca 2021 roku weszło w życie rozporządzenie zmieniające do działania „Rolnictwo ekologiczne” w ramach PROW 2014-2020.

Od roku 2021 wzrastają stawki dopłat do hektara dla producentów realizujących już lub podejmujących zobowiązanie ekologiczne w ramach PROW 2014-2020 (lata 2021-2022 będą okresem przejściowym).

W dniu 10 marca 2021 r. została opublikowana nowelizacja rozporządzenia dotycząca działania Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020 – rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 434).

Najważniejsze zmiany :

 

  • Zwiększenie stawek płatności – średnio o 27 % ( szczegóły tab.1 ). Otrzymają je  zarówno  nowi rolnicy  jak i już realizujący zobowiązania ekologiczne  w wyższej wysokości niż dotychczas,

 

  • Zobowiązania podjęte po 14 marca 2021 , będą zobowiązaniami 3 –letnimi ! (od 2023 r. przewiduje się powrót do 5 – letnich zobowiązań)

 

  • W przypadku uprawy pomidorów (pakiet 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji i pakiet 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji) wprowadzono dodatkowy wymóg :
  • do uprawy takiej może zostać wykorzystany wyłącznie materiał nasadzeniowy, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 8 lit. g ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o  nasiennictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 568, z późn. zm.);
  • obsada roślin w ramach takiej uprawy wynosi nie mniej niż 20 000 szt./ha.

uprawa pomidorów z rozsady (a nie z siewu) – wynika to z analiz, które  wykazały potrzebę wprowadzenia dodatkowych    wymogów w ramach przedmiotowego wsparcia, w celu jego ukierunkowania na najbardziej wartościowe uprawy z największym potencjałem rynkowym

 

  • doprecyzowano sankcje za brak posiadania planu działalności ekologicznej – 40 % za  realizację zobowiązania ekologicznego, w odniesieniu do którego rolnik nie posiada planu działalności ekologicznej – tylko płatności w ramach tego zobowiązania ekologicznego, dla którego rolnik nie posiada planu działalności ekologicznej.

 

  • doprecyzowano przepisy dotyczące sankcji dla upraw „na materiał siewny” – zmniejszenie płatności do powierzchni , gdzie były deklarowane rośliny na materiał siewny, gdy brak dokumentów (oceny polowej).

 

stawki eko 2021

Opracowała: Agnieszka Jereczek

 

szczegóły: rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania “Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(Dz. U.z 2021,poz. 434)

 

Jeden komentarz

  1. Dobrze wiedzieć! Trzeba być zorientowanym w temacie, bo bez tego to w obecnych czasach się zginie :/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

12 − dwa =