Określenie terminu wschodu ziemniaków.

Print Friendly, PDF & Email

Przestrzeganie podstawowych zaleceń agrotechnicznych ma duże znaczenie i jest podstawą skutecznych programów ochrony ziemniaka przed szkodnikami. Prawidłowa, pełna agrotechnika, terminowe przeprowadzenie podorywek, orki i zabiegów pielęgnacyjnych znacznie ułatwia i zmniejsza koszty zwalczania szkodników glebowych.

Na stronie www.podr.pl/ior znajduje się kalkulator zarazy ziemniaka, który pomaga rolnikom w podejmowaniu decyzji dotyczącej najlepszego terminu wykonania oprysku. Jedną z danych, niezbędnych do obsługi kalkulatora jest określenie terminu wschodu ziemniaków. Datę tę ustala się na podstawie lustracji pola.

Film przedstawia lustrację wykonaną na uprawie towarowej ziemniaka w Lubaniu.

INTEGROWANA OCHRONA ROŚLIN (ang. Integrated Pest Management – IPM) jest to sposób ochrony roślin uprawnych przed organizmami szkodliwymi (grzybami, bakteriami, wirusami i innymi czynnikami chorobotwórczymi; owadami; roztoczami; nicieniami; chwastami lub zwierzętami kręgowymi), polegający na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod profilaktyki i ochrony roślin, w szczególności metod niechemicznych, w celu zminimalizowania potencjalnego zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska. Celem Integrowanej Ochrony Roślin jest utrzymanie populacji agrofagów poniżej progów szkodliwości oraz zabezpieczenia efektu ekonomicznego produkcji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

siedemnaście + cztery =