Żniwa 2019. Zbiory zbóż wyższe niż w 2018 roku

Print Friendly, PDF & Email

Według GUS w 2019 roku zbiory zbóż były wyższe o 8% w porównaniu do roku 2018. Według plantatorów, może zbiory są lepsze, ale wiele do życzenia pozostawia jakość ziarna. Niestety, w związku z tegoroczną suszą ziarno jest drobniejsze, o mniejszym wyrównaniu do wcześniejszych lat. Jak przedstawiają się zbiory poszczególnych zbóż?

     Według GUS w 2019 roku zbiory zbóż były wyższe o 8% w porównaniu do roku 2018. Wstępne szacunki wskazują iż zbiory zbóż podstawowych wyniosły w br. 24,6 mln ton.

     Największy wzrost w porównaniu rocznym dotyczy jęczmienia ozimego (o około 16%). W przypadku pszenicy ozimej, szacuje się, że zebrano jej 9,1 mln ton, a pszenicy jarej 1,6 mln ton. Polscy rolnicy według GUS zebrali także więcej rzepaku, bo około 4% więcej niż w 2018 roku.

     Zbiory ważniejszych gatunków zbóż przedstawiają się następująco:

– pszenica ozima – 9,1 mln ton ( wzrost o 10% w porównaniu do 2018 r.)

– Pszenica jara – 1,6 mln ton (wzrost o 8% w porównaniu z 2018 r.)

– Żyto – 2,4 mln ton ( wzrost o 9% w porównaniu z 2018 r.)

– Jęczmień ozimy  –  0,9 mln ton (wzrost 16% w porównaniu z 2018 r.)

– Jęczmień jary – 2,3 mln ton ( wzrost o 3% w porównaniu z 2018 r.)

– Owies – 1,2 mln ton (wzrost o 3% w porównaniu z 2018 r.)

– Pszenżyto ozime – 3,9 mln ton (wzrost o 8% w porównaniu z 2018 r.)

– Mieszanki zbożowe jare – 2,4 mln ton ( wzrost o 5% w porównaniu z 2018 r.).

     Zbiory rzepaku wyniosły 2,3 mln ton, tj. o 4% więcej niż w 2018 r.

     Według plantatorów, może zbiory są lepsze, ale wiele do życzenia pozostawia jakość ziarna. Niestety, w związku z tegoroczną suszą ziarno jest drobniejsze, o mniejszym wyrównaniu do wcześniejszych lat. Natomiast w stosunku do ubiegłego roku jakość ziarna jest zbliżona. Za wysokie uznaje się parametry jak: zawartość białka, glutenu, czy wskaźnik sedymentacyjny. O czym świadczą parametry zbóż dostarczonych dotychczas do Elewaru, które przedstawiają się następująco:

– zawartość białka – 13-15%,

– zawartość glutenu – powyżej 25%

– wskaźnik sedymentacyjny – powyżej 25 ml,

– liczba opadania – średnio 250- -290 s.,

– gęstość ziarna w stanie zsypnym – 74-78 kg/hl,

– wilgotność – 15-16%.

     Oczywiście, o spadku cen decydującą rolę  odgrywa także jakość ziarna oraz rynek. W spadkach cen przoduje żyto, co wynika z dużej ilości ziarna na rynku. Nie jest ton wynik wzmożonego importu, ale dobrego plonowania z hektara.

     Aktualne ceny skupu zbóż, zebrane w dniu 11.09.2019 r. z firm zlokalizowanych na terenie całej Polski przez redakcję portalu Ceny Rolnicze.pl przedstawiają się następująco:

          Produkt                                         Cena średnia (zł/t.

pszenica konsumpcyjna                              681,00

pszenica paszowa                                         682,00

pszenżyto                                                       762,00                                               

żyto paszowe                                                 554,00

kukurydza paszowa                                      709,00

owies konsumpcyjny                                    597,00

owies paszowy                                               539,00

jęczmień konsumpcyjny                               583,00

jęczmień paszowy                                          634,00

Aktualne ceny skupu zbóż w punkach skupu  w woj. pomorskim przedstawia tabela:

opracował: dr inż. Tadeusz Plichta ( na podst. źródła; MRiRW, topagrar.pl

Jeden komentarz

  1. Zbiory lepsze ale niestety nie wszędzie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

12 + osiem =