Wyniki plonowania ziemniaków w badaniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego prowadzonych w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Lubaniu w 2017 roku

Print Friendly, PDF & Email

Miniony  sezon wegetacyjny nie był łaskawy dla produkcji rolnej. Uprawa ziemniaków jest nieprzewidywalna ponieważ jest ściśle uzależniona od warunków pogodowych.  Kolejnym czynnikiem wpływającym na wysokość plonów jest zdrowy, kwalifikowany materiał sadzeniakowy. Z tego powodu tak ważne jest prowadzenie PDO dzięki czemu można zebrać dane o uprawianych odmianach i na ich podstawie stworzyć listę zalecanych odmian (LZO), które odznaczają się najlepszymi cechami i najwierniej plonują w danym województwie. Zachęcamy do zapoznania się wynikami plonowania ziemniaków w 2017 roku.

Miniony  sezon wegetacyjny nie był łaskawy dla produkcji rolnej. Główne problemy z jakimi borykali się rolnicy to nie obfitość opadów atmosferycznych (suma opadów w wieloleciu utrzymuje się na podobnym poziomie) lecz ich rozkład w czasie. W minionym roku deszcze nie były aż tak obfite, ale praktycznie nie było dnia bez opadów, niskie temperatury i duża wilgotność powietrza w dalszym ciągu utrudniają odparowywanie wody z gleby, co w konsekwencji uniemożliwia wjechanie w pole i dokończenie wykopek, o siewach jesiennych czy orkach nie wspominając.

W minionym sezonie ziemniaki były uprawiane na powierzchni ok 300 tyś hektarów, a średni plon dla polski wyniósł ok 290 dt z hektara. Brak jest jeszcze oficjalnych danych co do roku obecnego.

Jak co roku na polach Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu prowadzono doświadczenia w systemie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) zgodnie z metodyką opracowaną przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU). Pole pod doświadczenia powinno być jednorodne bez zmienności glebowych, ponieważ wszystkie oceniane odmiany muszą być uprawiane w tych samych warunkach glebowych. Daje to pewność uzyskania wiarygodnych wyników. Doświadczenia są zakładane w układzie bloków losowanych w trzech powtórzeniach po 60 roślin na każdym poletku. Nawożenie i ochrona stosowana jest na tym samym poziomie dla wszystkich odmian i powtórzeń. Dodatkowym wymogiem w odmianach bardzo wczesnych i wczesnych jest poddanie ich przez okres 4 tygodni podkiełkowaniu (wystawienie bulw na działanie światła przez 10-12 godzin i temperaturze 10-15 stopni w celu wytworzenia kiełków), daje to roślinom wcześniejszy start i lepsze warunki do wzrostu i rozwoju.

Uprawa ziemniaków jest nieprzewidywalna ponieważ jest ściśle uzależniona od warunków pogodowych. W przypadku niskich opadów deszczu i braku wody do nawodnienia uzyskujemy niskie plony słabej jakości. Kolejnym czynnikiem wpływającym na wysokość plonów jest zdrowy, kwalifikowany materiał sadzeniakowy sprawdzający się w uprawie w województwie pomorskim, akceptowany przez klientów, wyglądający atrakcyjnie do którego klient chętnie wraca. Z tego powodu tak ważne jest prowadzenie PDO dzięki czemu można zebrać dane o uprawianych odmianach i na ich podstawie stworzyć listę zalecanych odmian (LZO) które odznaczają się najlepszymi cechami i najwierniej plonują w danym województwie. LZO jest tworzona corocznie dla odmian i gatunków roślin będących w badaniu. Dla ziemniaków na 2017 rok zostały wpisane następujące odmiany:

– bardzo wczesne: Denar, Lord, Ariele, Impala

– wczesne: Vineta, Owacja, Michalina, Altesse, Ignacy

– średniowczesne: Tajfun, Satina, Laskara, Mazur

– średniopóźne i późne: Jelly, Mondeo

– skrobia: Harpun, Pasat, Jubilat, Zuzanna, Kuras, Hinga

Doświadczenie PDO  z ziemniakami założono w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Lubaniu na glebie klasy V po jęczmieniu jarym. Wiosną przed sadzeniem zastosowano doglebowo 300 kg saletrzaku  z którym wniesiono do gleby 82,5 kg azotu,  300kg polifoski z którą wniesiono 18 kg azotu,  60 kg fosforu, 90 kg potasu.

W tym roku w doświadczeniach PDO uczestniczyło 42 odmiany ziemniaków a mianowicie: bardzo wczesne 7, wczesne 11, średniowczesne i średniopóźne 13, skrobiowe wczesne średniowczesne 10 i późne 5.

 

Doświadczenie było objęte pełną ochroną przed zarazą ziemniaka zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin przy pomocy kalkulatora zarazy ziemniaka (program wspomagający podjęcie decyzji o zastosowaniu zabiegu) zamieszczonego na stronie www.podr.pl   w sumie sześć  zabiegów następującymi preparatami  tj;

  • CABRIO DUO 112 EC 2,5L/ha
  • PYTON CONSENTO 450 SC 2,0L/ha
  • RIDOMIL GOLD MZ Pepite 67,8 WG 2kg/ha
  • INFINITO 687,5 SC 1,5l/ha
  • CABRIO DUO 112 EC 2l/ha

–     RIDOMIL GOLD MZ Pepite 67,8 WG 2kg/ha

a także jednokrotne  zwalczanie stonki ziemniaczanej

  • APACZ 50 WG 40g/ha

Plony ziemniaków uzyskane w doświadczeniach PDO były niższe niż w roku ubiegłym. Głównym czynnikiem obniżającym plonowanie były bardzo częste opady deszczu, a w konsekwencji problemy z terminowym wykonaniem zabiegu fungicydowego przeciwko zarazie ziemniaka i jego skuteczności. Z pośród wszystkich badanych ziemniaków najwyżej plonowała odmiana BOHUN (727dt/ha) z grupy wczesne, z kolei najniższym plonem wykazał się KASZUB (339 dt/ha). Najniższy udział plonu handlowego stwierdzono w odmianie LECH i BOHUN (89%), a najwyższy LASKARA (98%).

Poletka doświadczalne w Lubaniu

Odmiany bardzo wczesne jadalne plon ogólny bulw w dt./ha

Odmiana Rok zbioru
2015 2016 2017
Ariele* 420 715 672
Denar* 416 738 617
Lord* 412 667 629
Impala* 410 720 709
Miłek 341 355 533
Riviera 347 540 516
Viviana 308 634 652

*odmiana zalecana do uprawy w województwie pomorskim

 

Odmiany bardzo wczesne jadalne plon handlowy bulw w %

Odmiana Rok zbioru
2015 2016 2017
Ariele* 87 98 95
Denar* 83 99 96
Lord* 87 98 95
Impala* 91 99 94
Miłek 79 98 91
Riviera 92 96 94
Viviana 84 97 97

*odmiana zalecana do uprawy w województwie pomorskim

 

 

 

 

Odmiany wczesne jadalne plon ogólny bulw w dt./ha

Odmiana Rok zbioru
2015 2016 2017
Owacja* 426 665 619
Vineta* 421 582 647
Altesse* 449 758 559
Michalina* 458 718 534
Ignacy* 450 741 620
Bellarosa 380 662 594
Gwiazda 420 614 502
Aruba x 621 559
Madeleine x 634 628
Bohun x x 727
Magnolia x x 651

*odmiana zalecana do uprawy w województwie pomorskim

 

 

Odmiany  wczesne jadalne plon handlowy bulw w %

Odmiana Rok zbioru
2015 2016 2017
Owacja* 84 98 94
Vineta* 81 97 97
Altesse* 88 100 93
Michalina* 90 98 94
Ignacy* 90 99 95
Bellarosa 94 100 97
Gwiazda 90 98 90
Aruba x 98 95
Madeleine x 99 95
Bohun x x 89
Magnolia x x 96

*odmiana zalecana do uprawy w województwie pomorskim

 

Odmiany średniowczesne i średniopóźne  jadalne plon ogólny bulw w dt./ha

Odmiana Rok zbioru
2015 2016 2017
Satina* 436 706 559
Tajfun* 433 650 556
Laskara* 362 722 530
Mazur* x 708 585
Jelly* 318 736 558
Finezja 365 641 499
Oberon 294 676 627
El Mundo x 897 582
Jurek x 679 602
Orchestra x 567 558
Cekin x x 568
Lech x x 516
Malaga x x 534

*odmiana zalecana do uprawy w województwie pomorskim

 

 

 

Odmiany średniowczesne i średniopóźne jadalne plon handlowy bulw w %

Odmiana Rok zbioru
2015 2016 2017
Satina* 90 95 93
Tajfun* 89 93 93
Laskara* 88 96 98
Mazur* x 93 96
Jelly 85 98 95
Finezja 91 92 92
Oberon 80 90 90
El Mundo x 96 92
Jurek x 92 96
Orchestra x 95 95
Cekin x x 91
Lech x x 89
Malaga x x 95

*odmiana zalecana do uprawy w województwie pomorskim

 

Odmiany skrobiowe średniowczesne plon ogólny bulw w dt./ha

Odmiana Rok zbioru
2015 2016 2017
Jubilat* 255 532 507
Pasat* x 565 521
Harpun* 329 473 386
Zuzanna* 346 561 516
Cedron x x 381
Boryna 286 387 427
Glada 262 x 397
Mieszko 277 x 378
Kaszub 285 397 339
Szyper x 408 448

*odmiana zalecana do uprawy w województwie pomorskim

 

 

 

Odmiany skrobiowe średniowczesne, zawartość skrobi w %

Odmiana Rok zbioru
2015 2016 2017
Jubilat* 20,0 20,7 21,4
Pasat* x 20,6 20,1
Harpun* 19,6 19,4 20,2
Zuzanna* 18,8 18,7 20,2
Cedron x x 18,6
Boryna 20,1 22,7 21,5
Glada 19,7 x 18,5
Mieszko 20,7 x 20,0
Kaszub 20,9 22,9 21,6
Szyper x 19,6 19,8

*odmiana zalecana do uprawy w województwie pomorskim

 

Odmiany skrobiowe średniopóźne plon ogólny bulw w dt./ha

Odmiana Rok zbioru
2015 2016 2017
Kuras* 258 522 536
Hinga* 279 472 399
Inwestor 258 455 481
Pasja 295 542 492
Amarant x x 363

*odmiana zalecana do uprawy w województwie pomorskim

 

Odmiany skrobiowe średniopóźne, zawartość skrobi w %

Odmiana Rok zbioru
2015 2016 2017
Kuras* 18,7 19,2 19,5
Hinga* 21,4 21,0 22,0
Inwestor 19,5 18,6 20,6
Pasja 18,3 19,2 20,4
Amarant x x 20,1

*odmiana zalecana do uprawy w województwie pomorskim

 

 

Doświadczenie z odmianami bardzo wczesnymi i wczesnymi zebrano 28.08.2017r., a pozostałe grupy wczesności 29.09.2017r.

opracował: Grzegorz Manowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

17 − osiem =