Jak skutecznie oszczędzać przy nawożeniu nie zaniżając plonu – obliczenie dawek nawozów – cz. 4

Print Friendly, PDF & Email

Obliczając zapotrzebowanie na mineralne nawozy fosforowe i potasowe uwzględnia się zasobność gleby. Wyliczone potrzeby pokarmowe (plon x pobranie z tabeli 1) mnoży się przez współczynnik korekcyjny, którego wartość jest równa: 0,5 na glebach o bardzo wysokiej zawartości składników, 0,75 – na glebach o wysokiej zawartości, 1 – na glebach średnio zasobnych, 1,25 – na glebach o niskiej zawartości i 1,5 – na glebach o zawartości bardzo niskiej. Kolejny krok to odjęcie ilości P i K zawartych w zastosowanych nawozach naturalnych oraz resztkach pożniwnych.

Przykład 1: Pszenżyto – spodziewany plon 50 dt/ha; stanowisko po łubinie; wyniki analiz glebowych: wapnowanie ograniczone, niska zawartość fosforu, wysoka zawartość potasu:

  • 50 dt/ha x 2,41 kg N/dt = 120,50 kg N – 30 kg N (rozkład glebowej materii organicznej) – 5 kg N (z opadów atmosferycznych) – 30 kg N (przedplon: bobowate w plonie głównym) = 55,50 kg N
  • 50 dt/ha x 1,08 kg P2O5/dt = 54 kg P2O5 x 1,25 (niska zawartość fosforu) = 67,50 kg P2O5
  • 50 dt/ha x 2,11 kg K2O/dt = 105,5 kg K2O x 0,75 (wysoka zawartość potasu) = 79 kg K2O

Przykład 2: Ziemniaki – spodziewany plon 300 dt/ha; obornik bydlęcy zastosowany wiosną 30 t/ha, wyniki analiz gleb: wapnowanie ograniczone, wysoka zawartość fosforu, niska zawartość potasu.

  • 300 dt/ha x 0,39 kg N/dt = 117 kg N – 30 kg N (rozkład glebowej materii organicznej) – 5 kg N (z opadów atmosferycznych) – 42,3 kg N (z obornika: 30 t x 4,7 kg N/t x 0,3 równoważnik nawozowy) = 39,70 kg N
  • 300 dt/ha x 0,14 kg P2O5/dt = 42 kg P2O5 x 0,75 (wysoka zawartość fosforu) = 31,50 kg P2O5 – 33,60 kg P2O5 (z obornika: 30 t x 2,8 kg P2O5/t x 0,4 współczynnik wykorzystania) = – 2,10 kg P2O5, czyli nieuzasadnione jest zastosowanie fosforowych nawozów mineralnych
  • 300 dt/ha x 0,66 kg K2O/dt = 105,5 kg K2O x 1,25 (niska zawartość potasu) = 247,50 kg K2O – 156 kg K2O (z obornika: 30 t x 6,5 kg K2O/t x 0,8 współczynnik wykorzystania) = 91,50 kg K2O

 

Tab. 1. Pobranie azotu, fosforu i potasu na wyprodukowanie jednostki plonu wybranych roślin uprawnych(kg/dt)

Roślina Plon główny Plon uboczny Stosunek plon

główny: uboczny

Plon główny i uboczny
azot (N) fosfor (P2O5) potas (K2O) azot (N) fosfor (P2O) potas (K2O) azot (N) fosfor (P2O5) potas (K2O)
Pszenica ozima 1,89 0,82 0,52 0,52 0,18 1,20 0,90 2,37 0,99 1,51
Pszenica jara 2,10 0,87 0,55 0,55 0,18 1,28 0,90 2,51 1,03 1,63
Jęczmień ozimy 1,74 0,80 0,58 0,50 0,21 1,39 0,80 2,23 0,99 1,87
Jęczmień jary 1,63 0,80 0,58 0,55 0,23 1,44 0,80 2,10 0,96 1,64
Żyto 1,57 0,78 0,58 0,55 0,21 1,42 1,10 2,16 1,01 2,16
Pszenżyto 1,79 0,82 0,55 0,59 0,23 1,45 1,00 2,41 1,08 2,11
Kukurydza 1,55 0,78 0,55 1,29 0,46 2,24 1,00 2,84 1,24 2,79
Mieszanki zbożowe 1,65 0,87 0,61 0,61 0,30 1,63 0,90 2,20 1,15 2,08
Łubiny 5,50 1,58 1,55 1,20 0,37 1,85 1,00 6,70 1,95 3,39
Mieszanki zbożowo-strączkowe 2,54 0,92 0,95 1,14 0,34 1,87 1,00 3,53 1,24 2,65
Rzepak, nasiona 3,36 1,56 1,04 0,69 0,34 2,04 1,50 4,45 2,19 3,99
Wczesny ziemniak 0,30 0,12 0,53 0,21 0,05 0,36 0,20 0,33 1,15 0,58
Ziemniak późny 0,31 0,12 0,58 0,26 0,07 0,41 0,20 0,39 0,14 0,66
Kukurydza na zielonkę 0,37 0,14 0,46 0,37 0,14 0,46
Trawy (z.m) 0,51 0,14 0,59 0,51 0,14 0,59

 

 

Nawozy fosforowe i potasowe stosuje się jednorazowo przed siewem roślin i miesza z glebą w trakcie zabiegów uprawowych. Najczęściej nawozy PK stosuje się w okresie jesieni. W uprawie roślin jarych zabieg nawożenia można przenieść na okres wiosny, co może być wskazane na glebach lekkich z uwagi na małą pojemność kompleksu sorpcyjnego i możliwość wymywania potasu.

Opracowano na podstawie materiałów Instytutu Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach

Autor: Katarzyna Radtke

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

pięć × jeden =