Innowacje w prowadzeniu gospodarstwa pasiecznego

Print Friendly, PDF & Email

Wyjazd pszczelarzy do Rumunii dał wszystkim uczestnikom okazję do zapoznania się z doświadczeniami rumuńskich i słowackich pszczelarzy oraz adaptacji tych doświadczeń do naszych pasiek. Dzięki niemu mogliśmy zobaczyć wiele ciekawych miejsc, posmakować lokalnych potraw, a przede wszystkim poznać wspaniałych i otwartych pszczelarzy.Wyjazd studyjny posłużył również zdobywaniu oraz transferze wiedzy w zakresie wytwarzania i przetwarzania produktów pasiecznych, w tym zastosowania ich w apiterapii. 

W dniach 07.09-15.09.2020 r. pszczelarze oraz doradcy z naszego województwa uczestniczyli w wyjeździe studyjnym pn. „Innowacje w prowadzeniu gospodarstwa pasiecznego”, realizowanym w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021.

Dzięki wizycie mieliśmy okazję zapoznać się z działalnością pszczelarską w krajach Unii  Europejskiej, które są liderami pod względem ilości produkowanego miodu oraz mającymi długoletnie tradycje pszczelarskie, które w Rumunii sięgają daleko do starożytności – początków rozwoju plemion trackich.

Celem wyjazdu była budowa powiązań i sieci między wszystkimi jego uczestnikami. Udział w operacji ułatwił wymianę wiedzy oraz dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacji oraz był okazją poznania, nawiązania współpracy w ramach działania „Współpraca”. Zaplanowana operacja sprzyjała nabyciu wiedzy i umiejętności praktycznych związanych z produkcją pszczelarską oraz wdrożeniu innowacyjnych działań zaobserwowanych w rumuńskich pasiekach. Wyjazd ułatwił wspieranie tworzenia sieci kontaktów pomiędzy pszczelarzami, doradcami, przedstawicielami instytucji naukowych wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich w zakresie innowacyjnej gospodarki pasiecznej.

Wyjazd posłużył również zdobywaniu oraz transferze wiedzy w zakresie wytwarzania i przetwarzania produktów pasiecznych, w tym zastosowania ich w apiterapii. Uczestnicy operacji otrzymali możliwość obserwacji pozytywnych działań, które przeniesione na grunt Polski, mogą przyczynić się do poprawy ekonomicznej polskich pasiek. Bezpośredni kontakt z pszczelarzami w Rumunii, był okazją do wzajemnej wymiany poglądów, w tym poznania problemów, które podobnie jak w Polsce trapią pasieki.

Dodatkowo, uczestnicy operacji mieli możliwość wysłuchania dwóch wykładów. W czasie pierwszego pt. „Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu elementem wspierania innowacji w pszczelarstwie”  zaprezentowane zostały charakterystyki produkcji pszczelarskiej w Polsce oraz Rumuni oraz omówiono rolę PODR w kształtowaniu postaw innowacyjnych. W trakcie drugiego „Współpraca się opłaca” – przykłady dobrych praktyk w ramach funkcjonowania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich przedstawiono cele wyjazdu oraz zaprezentowane zostały innowacyjne metody produkcji, służące poszerzeniu wachlarza produktów wytwarzanych w pasiekach i ich wykorzystywanie oraz zasady tworzenia grup operacyjnych wraz z przykładami zrealizowanych operacji.

Więcej szczegółów:

„Innowacje w prowadzeniu gospodarstwa pasiecznego”

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 –Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci  Obszarów Wiejskich

PROW na lata 2014–2020”

Film z relacją:

https://www.youtube.com/watch?v=3V72lUXo_vc

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

3 − 1 =